PPRŠ - Projekt pedagogického rozvoje školy 2010 - 2015

Publikoval Vít Beran
Datum 8.1.2018
PPRŠ - Projekt pedagogického rozvoje školy 2010 - 2015

Projekt „Pomáháme školám k úspěchu“ je vzdělávací projekt pro učitele a ředitele veřejných základních škol v České republice, který se zaměřuje na vysokou kvalitu výuky a zejména na individuální přístup pedagogů k žákům. Rozvoj školy si plánujeme v Projektu pedagogického rozvoje školy (PPRŠ). Každý pedagog si tvoří svůj Plán osobního pedagogického rozvoje (POPR). 

Projekt pedagogického rozvoje školy - PPRŠ startuje ve školním roce 2011/2012 a je plánován do roku 2015. Ve školním roce 2010/2011 jsme v druhém poletí projekt tvořili. Na tvorbě, projednávání a schvalování se podíleli všichni pedagogové - učitelé, vychovatelé, asistenti i naše paní psycholožka. Tvorbu projektu koordinovala Redakční rada (RR) složená ze zástupců skupin tvořících jednotlivé části PPRŠ. Práci RR koordinoval ředitel školy. Měsíční zprávy se stávají "kronikou" školního roku a i díky nim budeme moci efektivněji evaluovat cíle PPRŠ pro školní rok.

Školní rok:  2010/2011  -  2011/2012  -  2012/2013  -  2013/2014  -  2014/2015 - Projekt pedagogického rozvoje školy 2015 - 2020

ŠKOLNÍ ROK:

MĚSÍČNÍ A ČTVRTLETNÍ ZPRÁVY (MZ):

2010

-

2011

PRVNÍ ROK PROJEKTU - zahájení 1.9.2010

 • úvodní aktivity projektu (typologie osobnosti MBTI ...) a tvorba PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY

2011

-

2012

DRUHÝ ROK PROJEKTU

PROJEKT PEDAGOGICKÉHO
ROZVOJE ŠKOLY
A JEHO ROZPRACOVÁNÍ

EVALUACE PPRŠ

PŘÍPRAVA INOVOVANÉHO PPRŠ
pro školní rok 2012/2013

 • Pracovní materiál - návrh obsahu
  - vzorová osnova kapitoly
  - kapitola 1. Pedagogické vedení
  - k připomínkám

ZÁŘÍ

MZ

PŘÍLOHA1
PŘÍLOHA2
PŘÍLOHA3
PŘÍLOHA4

ŘÍJEN

MZ

PŘÍLOHA1
PŘÍLOHA2
PŘÍLOHA3
PŘÍLOHA4
PŘÍLOHA5
PŘÍLOHA6

LISTOPAD

MZ

PŘÍLOHA1
PŘÍLOHA2
PŘÍLOHA3
PŘÍLOHA4
PŘÍLOHA5
PŘÍLOHA6
PŘÍLOHA7
PŘÍLOHA8
PŘÍLOHA9

PROSINEC

MZ

PŘÍLOHA1
PŘÍLOHA2
PŘÍLOHA3

LEDEN

MZ

PŘÍLOHA1
PŘÍLOHA2
PŘÍLOHA3

ÚNOR

MZ

PŘÍLOHA1
PŘÍLOHA2
PŘÍLOHA3
PŘÍLOHA4

BŘEZEN

MZ

PŘÍLOHA1
PŘÍLOHA2
PŘÍLOHA3
PŘÍLOHA4
PŘÍLOHA5
PŘÍLOHA6
PŘÍLOHA7

DUBEN

MZ

PŘÍLOHA1
PŘÍLOHA2
PŘÍLOHA3
PŘÍLOHA4
PŘÍLOHA5

KVĚTEN
ČERVEN

MZ

Přehledy akcí 5, 6
PŘÍLOHA1

PŘÍLOHA2
Plakáty
PŘÍLOHA3

PŘÍLOHA4
PŘÍLOHA5
PŘÍLOHA6
Program Zahradní slavnosti
PŘÍLOHA7

Bulletiny 7,8,8
PŘÍLOHA8

PŘÍLOHA9
PŘÍLOHA10

Zpráva ČŠI
PŘÍLOHA11
ZV žáků z projektu EDISON
PŘÍLOHA12
Školní časopis Větrníček
PŘÍLOHA13
Almanach Literární soutěže
PŘÍLOHA14
PŘÍLOHA15
Příspěvky do KL 47
PŘÍLOHA16

Evaluační zpráva a Vize - sloupec vlevo

2012

-

2013

TŘETÍ ROK PROJEKTU

PROJEKT PEDAGOGICKÉHO
ROZVOJE ŠKOLY A JEHO
ROZPRACOVÁNÍ

 • červen až září 2012

EVALUACE PPRŠ za školní rok 2012/2013

 • květen - červen  - srpen 2013

Od května do července jsme
tvořili inovaci Projektu pedagogického rozvoje školy. Projednaný dokument
byl připraven k závěrečnému schválení v srpnu 2013.

 

 

ZÁŘÍ - ŘÍJEN

MZ

Kalendárium
Bulletin 2012/2013
Školní zpravodaj 1
Články v KL
Kroužky SVČ - interní, externí
Školní klub - 1, 2, 3

LISTOPAD

MZ

Kalendárium
Prezentace ZŠ Kunratice a komunitních programů

PROSINEC

MZ

Kalendárium

Projekt pro OPPA

Školní zpravodaj 2

Vnitřní norma – plán DVPP

 

LEDEN

MZ

Kalendárium
Přispěvatelé KRITICKÝCH LISTŮ 49
Záštita MŠMT

ÚNOR

MZ

Kalendárium
Poděkování CPK Chrpa
Příspěvky v Moderním vyučování
Instrukce k Reflektivnímu setkání
Leták k Rodičovské kavárně
Klinická škola – projekt PefF

BŘEZEN

MZ

Kalendárium
Články projektových učitelů v KL 50
Neuvěřitelná fyzika

DUBEN

MZ

Kalendárium
Situace žáků s odlišným mateřským jazykem
OPEN GATE SWIMMING CUP – plavecký maratón – 6. ročník
Dotazník k párové výuce ve školním roce 2013/2014

KVĚTEN - ČERVEN

MZ

Kalendárium měsíce KVĚTNA a ČERVNA 2013
Zavádění mentorské podpory učitel - mentor (ZŠ Kunratice 2012); autor: Lucie Chaloupková
TVORBA STANDARDU PŠU na ZŠ KUNRATICE – prezentace
TVORBA STANDARDU PŠU na ZŠ KUNRATICE – anketa
Hlavní závěry z jednání o společném profesním rámci - Pardubice, 28. - 29. 5. 2013
Cesta ke kvalitě - nabídka workshopu pro Prahu – 3. 5. 2013
Články projektových učitelů v KL 51

 Domluvili jsme se, že tento rok změníme formát, četnost a částečně i podobu zpráv.

2013

-

2014

ČTVRTÝ ROK PROJEKTU - 

INOVOVANÝ PPRŠ
pro školní rok
2013/2014

 

 • červen až září 2014

EVALUACE PPRŠ za školní rok 2013/2014

Příloha: Tvora profesního rámce projektu PŠÚ - prezentace ZŠ Kunratice - 05/2014

 

 • květen - červenec - srpen 2014

Od května do srpna tvoříme inovaci Projektu pedagogického rozvoje školy. Projednaný dokument 

připravujeme k závěrečnému projednání a schválení na srpen 2014.

PRVNÍ ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA INOVOVANÉHO

PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY

PRO ŠKOLNÍ ROK 2013 – 2014

Seznam příloh:
- Trénink v poskytování ZV
- ZV - První seminární den - Sumativní hodnocení - 24. 10. 2013
- ZV - Druhý seminární den - program - 30. 10. 2013
- Skupinová reflexe - 30. 10. 2013
- ZV - Hodnocení a plánování výuky - 30. 10. 2013
- Domací úkol - 30. 10. 2013
- ZV - Terč ze semináře ve Zdicích - 20. 11. 2013
- UN 39 - Terapie Krylem bez umrtvení
- Když třída praská ve švech – Novinky. cz, Právo
10 - Moderní vyučování – Jak se stavíte ke zřízení kariérového poradce ve vaší škole?
11 - Kritické listy č. 52 - autorské texty kunratických učitelů (titul)
12 - Sedlčany, Dobronín - program návštěv
13 - ZV - Sedčany - Kunratice - dotazník - vyhodnocení
14 - ZV - Dobronín v Kunraticích
15 - Školní žákovský řád
16 - Vzděláváme pro budoucnost
17 - Cena za inovace ve vzdělávání EDUína 2013 – závěrečná zpráva

 

DRUHÁ ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA INOVOVANÉHO 
PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY
PRO ŠKOLNÍ ROK 2013 – 2014

Seznam příloh:

1 - Přehled akcí, které nabízí Středisko volného času při ZŠ Kunratice - v závěrečné části textu zprávy

2 - Články z UN 45/2013 a 04/2014 

3 - Leták na Rodičovskou kavárnu 12. 12. 2013 

4 - Pozvánka na vyhlášení odměn za Tvůrčí psaní – Literární soutěž

5 - Leták PATRON z. s. - Párová výuky na ZŠ Kunratice

6 - Informace k setkání metodiků - Čtenářské vývojové kontinuum pro výukovou praxi pro výukovou praxi

7 - Pozvánka na 1. setkání příznivců myšlení, kritického především a dotazník pro ZV ze setkání

 

TŘETÍ ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA INOVOVANÉHO 
PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY
PRO ŠKOLNÍ ROK 2013 – 2014

Seznam příloh:

1Článek UN – Otevřený a bezpečný stříbrný Květňák

2 - Festival pedagogické inspirace – brožura
3 - Festival pedagogické inspirace - program
4 - Pozvánka na premiéru filmů ŠK
5 - Scénář filmu
6 - Povolení k natáčení
7 - Párová výuka – leták pro rodiče prvňáčků
8 - Párová výuka - dopis pro rodiče prvňáčků
9 - Leták na Společenský večer 27.3.2014

 

ČTVRTÁ ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA INOVOVANÉHO 
PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY
PRO ŠKOLNÍ ROK 2013 – 2014

Seznam příloh:

1- Oborové dny-sebehodnocení - hodnocení
2- Seminární den: Evaluace - inovace PPRŠ - program
3- Prezentace: Evaluace a inovace PPRŠ - vedení školy
4- Matematický klokan - výsledky 2014
5- Plánujeme nový školní rok - výstup dílny
6- Popis dobré školy - materiál pro projekt Klinická škola
7- Asistent učitele v 1 třídách - prezentace
8- Lidové noviny - příloha AKADEMIE - článek o párové výuce
9- Zahradní slavnost 2014 - program

 

2014

-

2015

 PÁTÝ ROK
PROJEKTU
INOVOVANÝ
PPRŠ 
pro školní rok 
2014/2015
  

 • květen až srpen 2015

EVALUACE PPRŠ za školní rok 2014/2015 

 • květen - červenec - srpen 2015

Od května do srpna tvoříme inovaci Projektu pedagogického rozvoje školy. Projednaný dokument připravujeme k závěrečnému projednání a schválení na srpen 2015.

PRVNÍ
ČTVRTLETNÍ
ZPRÁVA
INOVOVANÉHO
PROJEKTU
PEDAGOGICKÉHO
ROZVOJE ŠKOLY
PRO ŠKOLNÍ ROK
2014 – 2015

Seznam příloh:

- POPR - instrukce a šablonA - PDF a WORD

2 - 15.10.2014 - PROJEKTOVÝ DEN PRVNÍHO STUPNĚ

3 - JAK NA DŮKAZY UČENÍ? - zadání DÚ pro seminární den

4 - Vzkazy studentů pedagogické fakulty škole po absolvované praxi

Bulletiny - 1, 2, 3, 4,

DRUHÁ ČTVRTLETNÍ 
ZPRÁVA INOVOVANÉHO
PROJEKTU
PEDAGOGICKÉHO
ROZVOJE ŠKOLY
PRO ŠKOLNÍ ROK
2014 – 2015

Seznam příloh:

1 - PPRS inovace 2014/2015 - koncepce

2.1 - Výsledky vzdělávání ET

2.2 – Výsledky vzdělávání SCIO LtL

2.3 – Výsledky vzdělávání CLoSE

2.4 – Výsledky vzdělávání SCIO-CLOSE – prezentace ET

2.5 – Vyhodnocení sběru dat z let 2011-2014 – Matematický Klokan

2.6 – Výsledky vzdělávání třídy - průměry

2.7 – AKCENT – Reference levels

2.8 – AKCENT – ZŠ Kunratice – testování Aj

2.9 - AKCENT- ZŠ Kunratice – porovnáni Aj 13-14

3 – POPR – oblasti cilů pro rok 2014/2015

4 – Dotazník zdravý životní styl

5 – Zpětná vazba ke kurzu KM – 17.1.2015

6 – Zpětná vazba ke kurzu KM – 12.2.2015

7 – CG Zpráva o semináři RWCT - pokročilí

8 – Konverzační soutěž Aj

9 – Němčina výhodou – pracovní materiál

10 – Zpětná vazba Zpětná vazba k matematickému sdílení vedenému ZŠ Kunratice - Pardubice 26. a 27.1.2015

11 – Důkazy učení – seminární den – 30.1.2015 – prezentace Hanky Košťálové

12 – Kooperativní učení – text: Učení je děj

13 – Jiřina Majerová - MBTI 1. – 1.2.2015 – seminář pro ZŠ Kunratice a ZŠ Šeberov

14 – Školní kalendář pro rok 2015

15 – Pozvánka na Vánoční trhy 2014

16 - Souhrnná analýza - Jaká forma komunikace probíhá mezi učitelem a žákem

Bulletiny - 5, 6, 7,

TŘETÍ ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA INOVOVANÉHO
PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY
PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 – 2015

Seznam příloh:

1Inspekční zpráva

2Protokol o kontrole

3Tutorské čtení – text Zdeny Dudové

4Tutorské čtení – text čtvrťáků

5Zpětná vazba ke kurzu KM – 28. 3. 2015

6Tabulka metod KM

7Výsledková listina obvodního kola ANGLICKÉ KONVERZACE 2015

8Anketa – IT podpora a elektronická ŽK

9Dotazník „Kultura školy“

10MENTOŘI – Čtyři dimenze reflexe učení

11Asistenti pedagoga – průběžný vznik dokumentu – 3. Q

12MBTI 1 – zpětná vazba – seminář pro ZŠ Kunratice a ZŠ Šeberov – únor 2015

13Rozvoj matematické gramotnosti – seminář pro NF

14Souhrnná zpráva projektu „Vzděláváme pro budoucnost“

ČTVRTÁ
ČTVRTLETNÍ
ZPRÁVA
INOVOVANÉHO
PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY
PRO ŠKOLNÍ ROK
2014 - 2015

Seznam příloh:

1 - Prezentace pro semnární den k inovaci PPRŠ

2 - Akcent –výsledky testování – komentář

3 - Akcent –výsledky testování - výsledky

4 - Diplomová práce Bc. Mayerové

5 - Diplomová práce E. Bartůňkové

6 - Párová výuka – prezentace pro Rodičovskou kavárnu

7 - Globe Games – noviny - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

8 - Důkazy síťování škol a šíření dobrého jména projektu Pomáháme školám k úspěchu a ZŠ Kunratice - 1 - 2 - 3

9 - Materiály vzniklé pro projekt Klinická škola - 1 - 2 - 3 

10 - Disertační práce Mgr. Marešové

11 - KM – pozvánka a ZV - 1 - 2

12 - Lístky na ples žáků devátých tříd - 1 - 2 - 3

13 - Dodatečný materiál k inspekci ČŠI – Stanovisko Hygienické stanice hlavního města Prahy k velikosti nábytku ve školní jídelně

14 - Školní dvanáctero - návrh