5 - CESTA ZA PŘEDKY ANEB POZNÁVÁNÍ MINULOSTI

Publikoval Radek Ivanov
Datum 19.4.2014

Oborový den se bude zabývat tím, jak lidé žili v minulosti a z kterých historických pramenů (zdrojů se můžeme o jejich životě dozvědět). Zabývat se budeme obdobími: pravěk, středověk, renesance, baroko, klasicismus. Tohoto oborového dne by se měli zúčastnit všichni, kdo chtějí bádat a vyhledávat informace z různých zdrojů, komu nečiní problémy procházet se zajímavými místy Prahy a ti, kteří se nebojí poddat se hudbě našich předků a seznámit se se způsoby jejich zábavy.

Vyučující: K. Čiháková, M.Střítezský

Počet žáků: max. 19

Finanční náročnost: 200,- kč