OP PPR – výzva 37 - Modernizace vybavení na ZŠ Kunratice II

Zkrácený název projektu: Modernizace vybavení na ZŠ Kunratice II

Název projektu: Zajištění vybavenosti školy pro rozvoj gramotnosti a kompetencí žáků na ZŠ Kunratice II

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001142

Předpokládané datum zahájení: 1. 4. 2019

Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2019

Předpokládaná doba trvání: 6 měsíců

 

OP PPR – výzva 20 - Modernizace vybavení na ZŠ Kunratice

Zkrácený název projektu: Modernizace vybavení na ZŠ Kunratice

Název projektu: Zajištění vybavenosti školy pro rozvoj gramotnosti a kompetencí žáků na ZŠ Kunratice

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000536

Předpokládané datum zahájení: 1.3.2018

Předpokládané datum ukončení: 30.11.2018

Předpokládaná doba trvání: 9 měsíců