6. ročník

Publikoval Dalibor Havlíček
Datum 23.11.2023

Na začátku šesté třídy shrneme vše, co jsme se zatím naučili o notovém zápisu. Zopakujeme si, jak značíme výšku, délku, sílu a barvu tónu. Prohloubíme své znalosti o basový klíč a část italského hudebního názvosloví. 

Ve druhém čtvrtletí budeme bádat, kde má hudba své kořeny a jak se vyvíjela. Projdeme několik krátkých kapitol:

Výzkum pravěké hudby nám dá odpoveď, jak fungují jednoduché hudební nástroje.

Starověká hudba je nedílnou součástí prvních civilizací a kultur. Kromě dokonalejších nástrojů získáváme ze starověku mýty - příběhy, ze kterých čerpáme dodnes. Hudba, čili muzika, je jednou z umění Múz - nadpřirozených mýtických bytostí.

Středověká hudba nám zase poskytne vhled do sborového zpěvu a základů křesťanské kultury.

Renesanční hudbou pak pronikneme do novověku, kdy rozvoj hudby nabere mnohem strmějšího vývoje. 

Ve druhém pololetí pak budeme probírat rozsáhlejší období zvané baroko. Kromě slavných velkých skladatelů, jako jsou Antonio Vivaldi nebo Johann Sebastian Bach, zmíníme i skladatele české, kteří tvořili naši hudební kulturu.