Svět práce

Publikoval Vít Beran
Datum 26.9.2020

5.2.1.9  ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Cíle:
1. Dodržovat pravidla společenského chování.

2. Rozvíjet manuální zručnost, učit se pracovat s různými materiály

3. Osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky důležité pro život.

4. Orientovat se na trhu práce, přispívat k utváření životní a profesní orientace žáků.

Specifikum oblasti:
Výuka probíhá v menších pracovních skupinách. Pracovní postupy si každý žák osvojuje samostatně. Výuka probíhá nejen v odborných učebnách, ale i formou exkurzí, vycházek.

Vzdělávací oblast je členěna na předmět:

- Člověk a svět práce

  • výstupy z této vzdělávací oblasti jsou rozpuštěny na prvním stupni do předmětů Svět kolem nás a Výtvarná výchova

- Svět práce na 2. stupni

  • 6. ročník - SP pěstitelství + SP technické činnosti
  • 7. ročník - SP technické činnosti + SP pěstitelství
  • 8. ročník - SP domácnost
  • 9. ročník - SP volba povolání