PROJEKT OPPA - Integrace dětí se SVP
Název projektu: Nastavení funkčního modelu integrace dětí se SVP s cílem dosáhnout jejich osobního maxima a začlenit je úspěšně do třídních kolektivů
Číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/36336
Období realizace: 01. 06. 2013 – 28. 02. 2015