Odborná literatura pro zájemce

Publikoval Radek Ivanov
Datum 10.12.2021

RADOSTNÝ, Lukáš. Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách. Praha: Meta - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů, 2011. ISBN 978-80-254-9175-1.

ŠINDELÁŘOVÁ, Jaromíra, BOYON ŠKODOVÁ, Svatava. Metodika práce s žáky-cizinci v základní škole. Univerzita J.E. Purkyně. ISBN: 978-80-7414-559.

ŠINDELÁŘOVÁ, Jaromíra, BOYON ŠKODOVÁ, Svatava. Čeština jako cílový jazyk (1. díl), Metodika pro výuku osob (dětí do 15 let) s mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany, 2013.

https://www.zskunratice.cz/files/posts/6422/files/metodika-integrace-zaku-s-omj-2018-02-16-final-barevna.pdf

https://www.auccj.cz/

https://inbaze.cz/zaclenovani-deti-a-zaku-s-omj/