Bedřich Smetana

Publikoval Dalibor Havlíček
Datum 15.1.2024

Nejrozsáhlejším hudebním tématem sedmého ročníku je zajisté Bedřich Smetana. Nejznámější český skladatel a zakladatel české opery, spjatý s otevřením Národního divadla. Jeho nejslavnější skladbou je symfonická báseň Vltava. On sám ji však nikdy neslyšel.

Rozsah: 5 vyučovacích hodin

Předtím, než začneme, připomeň si, co znamenají pojmy: romantismus, opera, symfonická báseň, národní obrození.

Odpověz na otázky:

 1. V jaké historické době Smetana žil a kdy tvořil svá hudební díla?
 2. Můžeme ho zařadit do období národního obrození?

 

1. Promítání a pracovní list

Při hodinách hudební výchovy nás čeká promítání krátkého dokumentárního filmu, který nás zasvětí do Smetanova života. Podle informací, které se tak dozvíme, vyplníme pracovní list. Pokud jsi chyběl/a, vyzvedni si pracovní list u vyučujícího. 

 

2. Zápis do sešitu

Při zápisu do sešitu budeme postupovat podobně, můžeme využít i další zdroje. Zápis musí obsahovat tyto informace:  

 • Město, kde se Smetana narodil – pozor na vyjmenovaná slova ;)
 • Kde se prvně proslavil? (jedná se o zahraničí - napiš zemi i město)  
 • Smetana byl kapelníkem dvou důležitých českých divadel. Vypiš kterých.
 • Popiš události týkající se let 1881 a 1883. Jaký k nim měl Smetana přínos?
 • Co se Smetanovi přihodilo v jeho 50ti letech?
 • Jak tedy Smetana skládá svá nejslavnější díla?
 • Co zažívá na konci života? Kde Smetana umírá?

Vypiš názvy Smetanových oper:  

 1. ……………… – jeho první opera, se kterou složil v rámci vypsané soutěže o českou národní operu
 2. ……………… – jeho druhá opera, která se uvádí dodnes. Je nejčastěji uváděnou operou v Česku.
 3. ……………… – hrdinská opera založená na pověsti o Daliborovi
 4. ……………… – původně určena jako korunovační (císař František Josef I. ale nakonec nikdy českým králem korunován nebyl), nakonec se stala první operou, která zazněla při otevření Národního divadla
 5. Dvě vdovy
 6. Hubička
 7. Tajemství
 8. Čertova stěna
 9. Viola – opera na námět Shakespearova Večera tříkrálového, kterou už Smetana nestihl dokončit.

Vypiš názvy jednotlivých symfonických básní z cyklu Má vlast:

 1. ……………… – inspirována staročeskými pověstmi
 2. ……………… – popisuje naši nejdelší řeku a život kolem ní
 3. ……………… – popisuje legendu o Ctiradovi a Šárce
 4. ……………… – líčí krásy české přírody
 5. ……………… – je inspirována příběhy husitů
 6. ……………… – zakončení cyklu legendou o Blanických rytířích

Má vlast je jediný celovečerní cyklus symfonických básní na světě. 

 

3. Poslech: 

Symfonické básně: Vyšehrad, Vltava, Z českých luhů a hájů 

Opery: Prodaná nevěsta (sbor Proč bychom se netěšili

 

4. Zpěv: 

Uhodila naše hodina (z opery Braniboři v Čechách) 

Uhodila naše hodina!
Otevřely se brány!
Pražská se vzbudila chudina
a zahraje si na pány! 

Nemeškejme, nemeškejme,
kde co najdem, pobírejme!

Uhodila naše hodina!
Otevřely se brány!
Pražská se vzbudila chudina
a zahraje si na pány!

Proč bychom se netěšili (z opery Prodaná nevěsta) 

Proč bychom se netěšili, 
když nám Pán Bůh zdraví dá, zdraví dá. 

Kdož z nás ví, zda pouť budoucí
vesele tak uhlídá, uhlídá. 

A kdo ženat, která vdaná,
rozžehnej se s radovánky.
Žena doma hospodaří,
muž se ukrývá za džbánky. 

Proč bychom se netěšili, 
když nám Pán Bůh zdraví dá, zdraví dá.