Čipový systém BELLhop ve školní družině

Publikoval Petra Brabcová, Radek Ivanov
Datum 5.9.2023

Vážení rodiče,
v zájmu zvýšení bezpečnosti a plynulosti při vyzvedávání vašich dětí ze školní družiny a na základě podnětů ze strany vás, rodičů, zavádíme od 14. prosince 2021 nový systém vyzvedávání. Využíváme zkušeností a doporučení mnohých škol s čipovým systémem BELLhop.

thumbnail_img_2587-regular930.jpg?1606481910

Výhody nového čipového systému vyzvedávání dětí BELLhop jsou:
• zvýšení bezpečnosti při vyzvedávání dětí ze školní družiny domů, odchodů dětí na kroužky a samostatných odchodů
• prokazatelná historie vyzvedávání a pohybu dětí

Věříme, že i přes možné drobné počáteční obtíže se zaváděním nového, bude systém vyzvedávání BELLhop všem ku prospěchu.

Fungování recepce ŠD:

  • V případě, že vyjímečně zapomenete čip, zazvoňte na recepci školní družiny, popřípadě kroužkovou školní družinu a vyčkejte na příchod určené služby, poté vyplníte propouštěcí formulář - Uvolnění žáka (k dispozici na recepci ŠD).
  • V případě pozdního vyzvednutí žáka ze ŠD po 17.00 hodině je účtován poplatek 200,- Kč za každou započatou hodinu.