Kroužky SVČ - DŮM UM

Publikoval Renáta Linhová, Radek Ivanov
Datum 21.3.2024

Vážení rodiče, milí žáci, 

pro nový školní rok 2023 / 2024 jsme opět ve spolupráci s DDM-DŮM UM připravili širokou nabídku kroužků pro žáky naší školy, ale i pro děti, mládež i dospělé z širokého okolí. Přehled VŠECH kroužků DDM-DŮM UM i tabulku s nabídkou VOLNÝCH MÍST najdete v příloze níže. 

Registraci provedete na stránkách DDM-DŮM UM www.dumum.cz - Kroužky - pracoviště Kunratice - "Kroužek" - Chci se přihlásit online.

Po potvrzení přihlášky lze kroužek bezplatně vyzkoušet, platbu je třeba provést po druhé lekci. Při odhlášení po tomto termínu se při vrácení platby nevrací administrativní poplatek 150 Kč.

Účastníci s trvalým bydlištěm v Praze mohou zažádat o příspěvek z FONDU SOLIDARITY. Stačí dle pokynů vyplnit formulář se zdůvodněním, uvedením názvu kroužku a variabilního symbolu dítěte zde a zaslat na linhova@dumum.cz nebo přímo na ředitelství DDM-DŮM UM info@dumum.cz.

Všichni lektoři kroužků se na Vás těší a přejí šťastnou ruku při výběru toho pravého vyžití! 

Za Středisko volného času při ZŠ Kunratice 

Renata Linhová - vedoucí pracoviště DDM-DŮM UM Kunratice.  

V případě jakýchkoli dotazů mě neváhejte kontaktovat: 725 506 216, linhova@dumum.cz

Děkuji.

 

Externí spolupracovníci naší školy nabízejí:

Angličtina ENGLISH BENEFIT - ...hravé kurzy angličtiny pro děti od 1. třídy: https://www.english-benefit.cz/,  info@english-benefit.cz

Angličtina KEC - děti učí angličtinu jako mateřský jazyk! Dítě získává praktické řečové dovednosti během živé komunikace s rodilým mluvčím: https://kecklub.cz/

Jóga pro ženy - koncept cvičení na pracovišti, který je už poměrně rozšířený v západních zemích. Jeho smyslem je zefektivnit a zpříjemnit práci zaměstnanců se sedavým a psychicky náročným zaměstnáním a ozdravit pracovní podmínky. https://www.jogavpraci.cz/

Judo pro děti - dáváme možnost co nejvíce dětem si skvěle zasportovat a naučit je všem přednostem, které trénink juda přináší.judoprodeti.cz

Krav Maga Sebeobrana – učíme studenty jak řešit různé rizikové situace i vážnější typy ohrožení. Vhodné pro všechny školní děti. www.krav-maga-point.cz

Robotika s LEGEM - lekce jsou zábavnou a edukativní formou stavěny na konceptu S.T.E.A.M. Education. robocity.cz

Šachová škola Vávra - Základy a strategie této královské hry a kvalitní zábava! info@sachovykrouzek.cz

Taek-won Do - nebudeme po Vás rozhodně chtít nic, čeho nejste fyzicky schopni. TKD učíme techniku po technice a jenom tak je zaručen rychlý rozvoj žáků. Rozhodně Vás nenecháme na prvním tréninku přerážet cihly nebo se prát. Budete cvičit základní techniky, strečink, základní sebeobranu, lehké kondiční cvičení. Jde nám o to, naučit Vás bojové umění se vším všudy: https://www.tkd.cz/

Taneční klub DanceExpert Jana Černého - Kurzy společenského tance a základů společenského chování pro mládež: www.danceexpert.cz

Taneční skupina A.D.A. Jany Večerkové - Styl tance hip hop, street dance, show dance viz: www.ada-ts.cz

Veselá věda - kdy se děti nejvíc naučí? Když mohou samy, svobodně a bezpečně prozkoumávat, objevovat, hrát si. Zkoušet “co to udělá, když...”, s průvodcem - lektorem a beze strachu ze známek, selhání nebo hodnocení. Věříme, že největších objevů obvykle nedosahují ti, kterým se povede všechno napoprvé, ale ti, kteří i po mnoha nezdarech dokážou pokračovat. https://www.veselaveda.cz/

Věda nás baví a Kreativ - vědecké kroužky pro děti, na kterých se hravou a zábavnou formou seznámí s jevy kolem nás a vyzkouší si, jaké to je, stát se na chvíli malým vědcem. V kroužku provádíme experimenty, např. budeme poznávat hvězdy, postavíme si přistávací modul, prozkoumáme lidské srdce, poznáme statickou elektřinu a mnoho dalšího. Experimenty nejsou nebezpečné ani složité. https://www.vedanasbavi.cz/