Kroužky SVČ - DŮM UM

Publikoval Renáta Linhová, Vít Beran
Datum 20.10.2020

Vážení rodiče,

ve Středisku volného času při ZŠ Kunratice (SVČ) jsme i v září 2020 pro Vás otevřeli ve spolupráci s EXTERNÍMI DODAVATELI bohatou škálu kroužků a činnosti pro volný čas, ale vzhledem ke všeobecně známé situaci jsme museli dočasně činnost přerušit.

Kroužky DDM-DŮM UM, ani nájmy, se v současnosti NEKONAJÍ: Dle Nařízení 15/2020 Hygienické stanice hlavního města Prahy musí střediska volného času omezit činnost spočívající v zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání na období od pondělí 5. října 2020 do neděle 1. listopadu 2020.

Pokud se činnost po tomto datu obnoví, budeme postupovat dle přijatých opatření, která budou muset všichni účastníci zájmových útvarů až do odvolání respektovat:

  • Účastníci, kteří vcházejí do školy z venku, vstupují a po škole se pohybují v roušce a odkládají jí pouze na dobu činnosti. 
  • Vstupy do školy:
    • Do 17:00 přes recepci u hlavního vchodu. 
    • Od 17:00 zadním vchodem (původní vchod do sportovní haly).
    • Sportovci vchodem přímo do sportovní haly u šatny č.1, kudy budou i odcházet.    
  • Ze Školní družiny odcházejí děti v roušce s vedoucím kroužku a do školní družiny se nesmí vrátit. Rodiče si je převezmou u východu ze školy. Do 17. hodiny u hlavního vchodu do školy, mimo sportovních kroužků. Z těch se vychází rovnou z haly. Po 17. hodině vycházejí zadním vchodem všichni. 
  • Dospělí do prostor školy vč. sportovní haly a přilehlých vnitřních prostor (chodby, wc, bufet) mají vstup zakázán. 

Děkujeme Vám za pochopení a těšíme se na Vaše děti ve všech oblastech zájmové činnosti co nejdříve.

Zajistili jsme špičkové lektory, sportovní a taneční trenéry pro zájemce o sport, tanec, výtvarničení, hudebničení, ale i vzdělávací kurzy pro ty z Vás, kteří se chtějí ve volném čase i něčemu přiučit. 

Přehled všech kroužků naleznete v příloze níže.

Přehled kroužků, které organizujeme ve spolupráci s DDM-DŮM UM s možností přihlášení oline naleznete na http://www.dumum.cz/krouzky - Pracoviště Kunratice. 

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY kroužků DDM-DŮM UM: Pro členy kroužků platí Vnitřní a provozní řád školy, o kterém jsou informováni na prvních schůzkách. Zájemce se stává členem ZÚ odevzdáním podepsané přihlášky a provedením úhrady. Podpisem přihlášky rodič/zákonný zástupce souhlasí se zájmovou činností dítěte a zavazuje se uhradit požadované zápisné. Finančně zvýhodněna je platba na celý školní rok. Při přerušení docházky do zvoleného zájmového útvaru z vlastního rozhodnutí, resp. z rozhodnutí rodičů/zákonných zástupců, se zápisné nevrací. V případě i kratší docházky musí účastník uhradit minimálně pololetí. Pokud v průběhu školního roku dojde k odvolání některé ze schůzek jednotlivých zájmových útvarů, bývá to pouze z vážných důvodů (nemoc vedoucího, provozní důvody aj.). Hodiny se nenahrazují, pokud nejde o opakované odpadnutí (3x a více), kdy se ZÚ nahrazuje dle dohody. Žádáme Vás proto o pochopení při odvolání kroužku, neboť z organizačních důvodů není vždy možné zajistit adekvátní náhradu na suplování. Zároveň je nutné, abyste v případě opakované nepřítomnosti Vašeho syna/dcery na kroužku informovali písemně kancelář SVČ mailem na adresu linhova@dumum.cz nebo SMS zprávou na číslo 725506216. Děkujeme. Všichni účastníci zájmové činnosti organizované přes SVČ - DDM–DŮM UM jsou pojištěni. DDM–DŮM UM hradí spoluúčast ve výši 1000 Kč pouze, pokud je zavinění na straně DDM–DOMU UM. Bližší informace naleznete na přihlášce DDM-DŮM UM. 

NABÍDKA KROUŽKŮ EXTERNÍCH DODAVATELŮ:

Do kroužků, které ve škole zajišťují externí spolupracovníci, se zájemce hlásí přímo organizaci nebo v době konání kroužku lektorovi. O zahájení činnosti budete včas informováni.

Našimi partnery jsou: Taneční skupina A.D.A. Jany Večerkové, taneční klub a taneční škola DanceExpert Ing. Jana Černého, taneční studio Let´s Dance, Klub irských tanců a stepu RINCEOIRÍ: můžete sdílet! Dále doporučujeme kurzy sebeobrany KRAV MAGA s instruktorem Marcelem Simonidesem v kunratické sokolovně, školu bojového sportu TAEKWON-DO mistra Martina Zámečníka, či hodiny flétny nebo klasické kytary v Soukromé umělecké škole Karolíny Čihákové Altera Pars (tel.: 603 180 180). 

Důležitou součástí naší nabídky jsou kroužky z oblasti techniky a her: Šachový kroužek Vávra & Černoušek, Věda nás baví a PROGRAMOVÁNÍ S OZOBOTY

Předškoláčkům nabízíme "Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina". Je to efektivní a velmi zábavná a oblíbená metoda, jak připravit předškolní dítě na vstup do 1. třídy ZŠ. Přijďte!

Svou nabídku pro naši školu rozšířila i jazyková škola AKCENT IH Prague, která má dlouhodobé zkušenosti s výukou dětí různých věkových skupin ZDE, velmi oblíbená je efektivní výuka v anglické družince paní Boroňové "blublublabla" a nově můžete své děti poslat zdokonalit jazykové schopnosti do Kreativního Edukativního Clubu KEC.

Těšíme se na Vás ve ve Středisku volného času i ve školním roce 2020/2021 a přejeme mnoho radosti z vybraných volnočasových aktivit!

Renata Linhová - vedoucí SVČ - DDM-DŮM UM, pracoviště Kunratice