Kroužky SVČ - DŮM UM

Kroužky SVČ - DŮM UM

Publikoval Renáta Linhová, Vít Beran
Datum 18.5.2020

Vážení rodiče,

od 11. 5. 2020 je v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 znovu umožněna osobní účast žáků ve střediscích volného času – domech dětí a mládeže. 
Tímto vám sdělujeme, že některé kroužky budou pokračovat v pravidelné činnosti. Např. SPORTOVNÍ HRY PRO MALIČKÉ, FLORBALOVÉ HRÁTKY a BASKETOVÉ TRÉNINKY starších hráčů, kde je zaručeno dodržení předepsaných podmínek. Informaci o otevřeném kroužku obdrží mailem pouze ti, kterých se to týká. 

Pokyny pro obnovení osobní přítomnosti v kroužku a podmínkách účasti připomínáme zde: 

  • Před první návštěvou zájmového kroužku zákonný zástupce, resp. zletilý účastník, prohlásí, že účastník splňuje a podepíše čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (v příloze), které předáte osobně nebo prostřednictvím účastníka, pedagogickému pracovníkovi u vstupu do zařízení. Bez tohoto prohlášení nebude účastníkům vstup umožněn.
  • Do budov a částí areálů bude umožněn vstup jen účastníkům, nikoli rodičům a jinému doprovodu.
  • Ve společných prostorách budou účastníci povinni nosit roušku, při činnosti podle jejího charakteru. Každý účastník bude mít s sebou sáček na roušku a 2 roušky. 
  • Všichni účastníci budou povinni dodržovat zásady, které jsou v "pokynech" a které jsou pro jednotlivé zájmové kroužky podrobněji rozpracovány podle místních možností a specifik s ohledem na charakter činnosti a prostory, kde se daná činnost koná. Před každou výukovou jednotkou je s nimi stručně pedagog seznámí.

 

Středisko volného času při ZŠ Kunratice (SVČ) ve spolupráci s DDM-DŮM UM pro Vás na každý školní rok připravuje bohatou nabídku činnosti pro volný čas. Zajišťujeme kroužky / zájmové útvary (ZÚ) pro zájemce o sport, tanec, výtvarničení, hudebničení, ale i pro ty z Vás, kteří se chtějí ve volném čase i něčemu přiučit. Před časem jsme sice byli nuceni činnost přerušit, ale pevně věříme, že se již brzy vše v dobré obrátí.

Velmi se na vás těšíme a tímto žádáme o co možná nejvíce odpovědný přístup, aby se pokud možno zabránilo k nekontrolovatelnému šíření nákazy, a tím i k následnému opětovnému uzavření našich zařízení.

Případné další informace na emailu: linhova@dumum.cz

Přehled všech kroužků, které organizujeme ve spolupráci s DDM-DŮM UM, naleznete na http://www.dumum.cz/krouzky - Pracoviště Kunratice. 

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY kroužků DDM-DŮM UM: Pro členy kroužků platí Vnitřní a provozní řád školy, o kterém jsou informováni na prvních schůzkách. Zájemce se stává členem ZÚ odevzdáním podepsané přihlášky a provedením úhrady. Podpisem přihlášky rodič/zákonný zástupce souhlasí se zájmovou činností dítěte a zavazuje se uhradit požadované zápisné. Finančně zvýhodněna je platba na celý školní rok. Při přerušení docházky do zvoleného zájmového útvaru z vlastního rozhodnutí, resp. z rozhodnutí rodičů/zákonných zástupců, se zápisné nevrací. V případě i kratší docházky musí účastník uhradit minimálně pololetí. Pokud v průběhu školního roku dojde k odvolání některé ze schůzek jednotlivých zájmových útvarů, bývá to pouze z vážných důvodů (nemoc vedoucího, provozní důvody aj.). Hodiny se nenahrazují, pokud nejde o opakované odpadnutí (3x a více), kdy se ZÚ nahrazuje dle dohody, ale pouze do termínu ukončení ZÚ, které je uvedeno na přihlášce. Žádáme Vás proto o pochopení při odvolání kroužku, neboť z organizačních důvodů není vždy možné zajistit adekvátní náhradu na suplování. Zároveň je nutné, abyste v případě opakované nepřítomnosti Vašeho syna/dcery na kroužku informovali písemně kancelář SVČ mailem na adresu linhova@dumum.cz. Děkujeme. Všichni účastníci zájmové činnosti organizované přes SVČ - DDM–DŮM UM jsou pojištěni. DDM–DŮM UM hradí spoluúčast ve výši 1000 Kč pouze, pokud je zavinění na straně DDM–DOMU UM. Bližší informace naleznete na přihlášce DDM-DŮM UM. 

VE ŠKOLE NABÍZÍME KROUŽKY EXTERNÍCH SPOLUPRACOVNÍKŮ jako jsou: Soukromá hudební škola Altera Pars Karolíny Čihákové, Taneční skupina A.D.A. Jany Večerkové, taneční kurzy Ing. Jana Černého z taneční akademie Dance Expert, škola bojového sportu TAEKWON-DO Martina Zámečníka či kurzy sebeobrany KRAV MAGA s instruktorem Marcelem Simonidesem v kunratické sokolovně.

Důležitou součástí naší nabídky jsou kroužky z oblasti techniky a her: Věda nás baví a PROGRAMOVÁNÍ S OZOBOTY

Oblíbenými budou jistě i KAŽDÉ ÚTERÝ OD 10. 9. 2019 lekce STREET DANCE Natalie Hilmarové. 17:00- 18:00 VĚKOVÁ SKUPINA 6- 11 LET 18:00- 19:00 VĚKOVÁ SKUPINA 12- 15 LET. V případě zájmu je nutná rezervace na tel.: 603 750 431. 

Svou nabídku pro naši školu rozšířila i jazyková škola AKCENT IH Prague, která má dlouhodobé zkušenosti s výukou dětí různých věkových skupin. Ve své nabídce má i přípravu na zkoušky včetně zkoušek zaměřených na děti YLE. Na ZŠ Kunratice kromě kroužků lektoři z této JŠ vyučovali i 2 roky během dopoledních hodin v rámci speciálního projektu. Kroužky JŠ AKCENT pro tento školní rok jsou určené pro děti na I. i na II. stupni. Veškeré informace a přihlášky na kroužky naleznete na ZDE.

Do kroužků  SVČ při ZŠ se zájemce hlásí přímo organizaci nebo v době konání kroužku lektorovi.

Těšíme se na Vás i ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 a přejeme mnoho radosti z vybraných volnočasových aktivit!

Renata Linhová - vedoucí SVČ - DDM-DŮM UM