Kroužky SVČ - DŮM UM

Kroužky SVČ - DŮM UM

Publikoval Renáta Linhová, Vít Beran
Datum 24.7.2020

Vážení rodiče,

Středisko volného času při ZŠ Kunratice (SVČ) ve spolupráci s DDM-DŮM UM pro Vás i na školní rok 2020/2021 připravilo bohatou nabídku činnosti pro volný čas. Zajistili jsme špičkové lektory, sportovní a taneční trenéry pro zájemce o sport, tanec, výtvarničení, hudebničení, ale i pro ty z Vás, kteří se chtějí ve volném čase i něčemu přiučit. 

Přdběžný přehled připravovaných kroužků naleznete v příloze níže, přehled kroužků, které organizujeme ve spolupráci s DDM-DŮM UM naleznete na http://www.dumum.cz/krouzky - Pracoviště Kunratice. Činnost zahajujeme v týdnu od 21. září 2020! Přihlašování online bude možné, jakmile bude znám rozvrh kroužků. Děkujeme za pochopení.  

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY kroužků DDM-DŮM UM:

Pro členy kroužků platí Vnitřní a provozní řád školy, o kterém jsou informováni na prvních schůzkách. Zájemce se stává členem ZÚ odevzdáním podepsané přihlášky a provedením úhrady. Podpisem přihlášky rodič/zákonný zástupce souhlasí se zájmovou činností dítěte a zavazuje se uhradit požadované zápisné. Finančně zvýhodněna je platba na celý školní rok. Při přerušení docházky do zvoleného zájmového útvaru z vlastního rozhodnutí, resp. z rozhodnutí rodičů/zákonných zástupců, se zápisné nevrací. V případě i kratší docházky musí účastník uhradit minimálně pololetí. Pokud v průběhu školního roku dojde k odvolání některé ze schůzek jednotlivých zájmových útvarů, bývá to pouze z vážných důvodů (nemoc vedoucího, provozní důvody aj.). Hodiny se nenahrazují, pokud nejde o opakované odpadnutí (3x a více), kdy se ZÚ nahrazuje dle dohody, ale pouze do termínu ukončení ZÚ, které je uvedeno na přihlášce. Žádáme Vás proto o pochopení při odvolání kroužku, neboť z organizačních důvodů není vždy možné zajistit adekvátní náhradu na suplování. Zároveň je nutné, abyste v případě opakované nepřítomnosti Vašeho syna/dcery na kroužku informovali písemně kancelář SVČ mailem na adresu linhova@dumum.cz nebo SMS zprávou na číslo 725506216. Děkujeme. Všichni účastníci zájmové činnosti organizované přes SVČ - DDM–DŮM UM jsou pojištěni. DDM–DŮM UM hradí spoluúčast ve výši 1000 Kč pouze, pokud je zavinění na straně DDM–DOMU UM. Bližší informace naleznete na přihlášce DDM-DŮM UM. 

NABÍDKA KROUŽKŮ EXTERNÍCH SPOLUPRACOVNÍKŮ:

Do kroužků, které ve škole zajišťují externí spolupracovníci, se zájemce hlásí přímo organizaci nebo v době konání kroužku lektorovi. O zahájení činnosti budete včas informováni.

Našimi partnery jsou: Soukromá hudební škola Altera Pars Karolíny Čihákové, Taneční skupina A.D.A. Jany Večerkové, taneční klub a taneční škola Dance Expert Ing. Jana Černého, taneční studio Let´s Dance, kurzy sebeobrany KRAV MAGA s instruktorem Marcelem Simonidesem v kunratické sokolovně či škola bojového sportu TAEKWON-DO mistra Martina Zámečníka. 

Důležitou součástí naší nabídky jsou kroužky z oblasti techniky a her: Šachový kroužek Vávra & Černoušek, Věda nás baví a PROGRAMOVÁNÍ S OZOBOTY

Svou nabídku pro naši školu rozšířila i jazyková škola AKCENT IH Prague, která má dlouhodobé zkušenosti s výukou dětí různých věkových skupin ZDE, velmi oblíbená je efektivní výuka v anglické družince paní Boroňové "blublublabla" a nově můžete své děti poslat zdokonalit jazykové schopnosti do Kreativního Edukativního Clubu /KEC zde/.

Těšíme se na Vás ve ve Středisku volného času i ve školním roce 2020/2021 a přejeme mnoho radosti z vybraných volnočasových aktivit!

Renata Linhová - vedoucí SVČ - DDM-DŮM UM, pracoviště Kunratice 

 

 

Soubory ke stažení