Kroužky SVČ - DŮM UM

Kroužky SVČ - DŮM UM

Publikoval Renáta Linhová
Datum 14.11.2019

Středisko volného času při ZŠ Kunratice (SVČ) ve spolupráci s DDM-DŮM UM pro Vás na každý školní rok připravuje bohatou nabídku činnosti pro volný čas. Zajišťujeme kroužky / zájmové útvary (ZÚ) pro zájemce o sport, tanec, výtvarničení, hudebničení, ale i pro ty z Vás, kteří se chtějí ve volném čase i něčemu přiučit.

Přehled kroužků, které organizujeme ve spolupráci s DDM-DŮM UM, naleznete na http://www.dumum.cz/krouzky - Pracoviště Kunratice. 

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY kroužků DDM-DŮM UM: Pro členy kroužků platí Vnitřní a provozní řád školy, o kterém jsou informováni na prvních schůzkách. Zájemce se stává členem ZÚ odevzdáním podepsané přihlášky a provedením úhrady. Podpisem přihlášky rodič/zákonný zástupce souhlasí se zájmovou činností dítěte a zavazuje se uhradit požadované zápisné. Finančně zvýhodněna je platba na celý školní rok. Při přerušení docházky do zvoleného zájmového útvaru z vlastního rozhodnutí, resp. z rozhodnutí rodičů/zákonných zástupců, se zápisné nevrací. V případě i kratší docházky musí účastník uhradit minimálně pololetí. Pokud v průběhu školního roku dojde k odvolání některé ze schůzek jednotlivých zájmových útvarů, bývá to pouze z vážných důvodů (nemoc vedoucího, provozní důvody aj.). Hodiny se nenahrazují, pokud nejde o opakované odpadnutí (3x a více), kdy se ZÚ nahrazuje dle dohody, ale pouze do termínu ukončení ZÚ, které je uvedeno na přihlášce. Žádáme Vás proto o pochopení při odvolání kroužku, neboť z organizačních důvodů není vždy možné zajistit adekvátní náhradu na suplování. Zároveň je nutné, abyste v případě opakované nepřítomnosti Vašeho syna/dcery na kroužku informovali písemně kancelář SVČ mailem na adresu linhova@dumum.cz. Děkujeme. Všichni účastníci zájmové činnosti organizované přes SVČ - DDM–DŮM UM jsou pojištěni. DDM–DŮM UM hradí spoluúčast ve výši 1000 Kč pouze, pokud je zavinění na straně DDM–DOMU UM. Bližší informace naleznete na přihlášce DDM-DŮM UM. 

VE ŠKOLE NABÍZÍME KROUŽKY EXTERNÍCH SPOLUPRACOVNÍKŮ: Cvičení pro ženy PILATES pod vedením lektorky Lídy Battěkové, Taneční klub irských tanců RINCEOIRÍ, Soukromá hudební škola Altera Pars Karolíny Čihákové, Taneční skupina A.D.A. Jany Večerkové, taneční kurzy Ing. Jana Černého z taneční akademie Dance Expert, škola bojového sportu TAEKWON-DO Martina Zámečníka či kurzy sebeobrany KRAV MAGA s instruktorem Marcelem Simonidesem.

Důležitou součástí naší nabídky jsou kroužky z oblasti techniky a her: Věda nás baví a PROGRAMOVÁNÍ S OZOBOTY

Nově od letošního roku nabízí Taneční skupina SANDRA 96 lekce tanečního herectví, kde se seznámíte s různými styly tance, vyzkoušíte si práci na jevišti a před kamerou, moderování, herectví... Kurz je zakončen certifikátem.

Oblíbenými budou jistě i KAŽDÉ ÚTERÝ OD 10. 9. 2019 lekce STREET DANCE Natalie Hilmarové. 17:00- 18:00 VĚKOVÁ SKUPINA 6- 11 LET 18:00- 19:00 VĚKOVÁ SKUPINA 12- 15 LET. V případě zájmu je nutná rezervace na tel.: 603 750 431. 

Svou nabídku pro naši školu rozšířila i jazyková škola AKCENT IH Prague, která má dlouhodobé zkušenosti s výukou dětí různých věkových skupin. Ve své nabídce má i přípravu na zkoušky včetně zkoušek zaměřených na děti YLE. Na ZŠ Kunratice kromě kroužků lektoři z této JŠ vyučovali i 2 roky během dopoledních hodin v rámci speciálního projektu. Kroužky JŠ AKCENT pro tento školní rok jsou určené pro děti na I. i na II. stupni. Veškeré informace a přihlášky na kroužky naleznete na ZDE.

Do kroužků  SVČ při ZŠ se zájemce hlásí přímo organizaci nebo v době konání kroužku lektorovi.

Těšíme se na Vás v novém školním roce 2019/2020 a přejeme mnoho radosti z volnočasových aktivit ve školním roce 2019/2020!

Renata Linhová - vedoucí SVČ - DDM-DŮM UM