Název projektu: Rozvoj demokratické kultury na ZŠ Kunratice

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001452

Období realizace: 1.4.2020 - 30.6.2022

Projekt je zaměřen na rozvoj demokratické kultury na ZŠ Kunratice. Aktivity cílí na vedení, učitele a žáky školy.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR a je spolufinancován Evropskou unií.