Nepřehlédněte

Aktuality

Události

Každý rodič si přeje pro svoje děti jen to nejlepší. Přibývá těch, kteří vědí, že do kategorie nejlepší patří kvalitní vzdělání.

Snažíme se naplňovat vizi školy: Žáci se učí naplno a s radostí, své učení řídí a respektují sebe a druhé. Stávají se zaujatými, přemýšlivými a nezávislými uživateli textů všeho druhu.

S podporou projektu „Pomáháme školám k úspěchu“, který iniciovala a dlouhodobě podporuje THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, rodinná nadace manželů Kellnerových, rozvíjíme u všech našich žáků čtenářskou, badatelskou a matematickou gramotnost a promýšlíme, jak pracovat s informacemi.

Věříme tvrzení prof. Johna Hattie, že nejlepších výsledků v učení dosahují žáci těch učitelů, kteří neustále sledují dopad své výuky na učení žáků, a podle toho dál plánují jak výuku dětí, tak svoje profesní učení. Výuka musí reagovat na konkrétní potřeby těch dětí, které učitel právě vyučuje. Jedině tak, se mohou děti zlepšovat a dosahovat cílů učení.

Partneři