Nepřehlédněte

Aktuality

Události

Každý rodič si přeje pro svoje děti jen to nejlepší. Přibývá těch, kteří vědí, že do kategorie nejlepší patří kvalitní vzdělání.

Snažíme se naplňovat vizi školy: Žáci se učí naplno a s radostí, své učení řídí a respektují sebe a druhé.

S podporou projektu „Pomáháme školám k úspěchu“, který iniciovala a dlouhodobě podporuje THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, rodinná nadace manželů Kellnerových, rozvíjíme u všech našich žáků čtenářskou, badatelskou a matematickou gramotnost a promýšlíme, jak pracovat s informacemi.

Vycházíme z myšlenek Johna Hattieho a Helen Stapylton Timperley, která konstatovala, že některé vyučovací postupy jsou bezesporu účinnější než jiné, ale žádný nemůže garantovat úspěch. Podstatné je, jak učitel vyučuje. Tvrdí, že pokud vůbec existuje nějaký obecný princip dobré praxe, pak snad ten, že výuka musí reagovat na konkrétní potřeby těch dětí, které učitel právě vyučuje. Naším cílem je změnit vzdělávací strategie tak, aby vedly k trvalému zlepšení výsledků žáků, a to v celé škále různých typů výsledků.

Partneři