Školské a školní dokumenty a formuláře

Publikoval Vít Beran, Radek Ivanov
Datum 26.4.2023
Formulářové centrum: PRVNÁČCIDRUHÁCI AŽ DEVÁŤÁCIVŠICHNI ŽÁCIŠkolské dokumenty a zákonné normyVnitřní školní normy a dokumenty
Některé dokumenty, které na našich stránkách nabízíme ke stažení, jsou ve formátu .pdf. Pro práci s těmito soubory musíte mít ve svém počítači nainstalovaný program Adobe Reader. Pokud jej nemáte, nabízíme Vám ke stažení ZDE.

Formulářové centrum

- dokumenty ke stažení ve formátu .pdf nebo .doc

Milé děti,
Vážení rodiče.
Velmi nás těší, že si chcete vybrat další cestu vzděláváním od školního roku 2023/2024 na naší škole. Tento školní rok 2022/2023 máme tři páté třídy s naplněností 30 žáků na třídu. Z důvodu počtu žáků, budeme, pokud se místa uvolní, přijímat žádosti o přijetí do jednotlivých ročníků a zejména do budoucích šestých tříd až na přelomu května a června 2023, tedy po uzavřených přijímacích a odvolacích řízeních na víceletá gymnázia. Pokud budeme přijímat nespádové žáky, tak na webu školy uveřejníme více podrobností na začátku května 2023. Od II. pololetí otevřeme možnost registrovat se s tím, že Žádost o přijetí bude možné podávat od 29. května 2023. Dřív to opravdu nemá smysl, správní řízení bychom museli přerušit.
Mgr. Ing. Vít Beran, ředitel školy

PRVNÁČCI

ŽÁDOST O REGISTRACI A VÝBĚRU TERMÍNU ZÁPISU – provádíte elektronicky prostřednictvím Školy OnLine – ZDE. 

Registraci můžete provést i ve škole s MgA. Olgou Královou. Svou návštěvu si prosím objednejte na telefonním čísle 724 976 990.

Osobní list prvňáčka 
- formulář ve formátu /.pdf/
 - formulář ve formátu /.docx/

Přihláška pro prvňáčka na program UČÍME SE VE ŠKOLE – školní rok 2023/2024  
- přihláška /.pdf/
- přihláška /.docx/

Přihláška bude předána osobně rodičům po screeningu.

Žádost o odklad školní docházky pro školní rok 2023/2024
- formulář ve formátu /.pdf/
- formulář ve formátu /.docx/
Žádost (prvňáčka) o přijetí dítěte k základnímu vzdělání 
- formulář ve formátu /.pdf/
- formulář ve formátu /.docx/

Podrobně v Obecně závazné vyhlášce hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol /.pdf/ s platností od 1.4.2021. Mapa ZDE.
Další informace o zápisu do prvních tříd získáte ZDE

DRUHÁCI AŽ DEVÁŤÁCI

Žádost o registraci pro současné žáky pátých tříd do budoucích šestých tříd (školní rok 2023/2024) ke stažení /.pdf/ nebo /.docx/.

Registrace žáků budoucích druhých až devátých ročníků je pouze evidencí zájemců. Přednost mají žáci s trvalým bydlištěm v Kunraticích. Žádost o přijetí a osobní list PŘEDÁVEJTE MĚSÍC PŘED PŘEDPOKLÁDANÝM NÁSTUPEM. Žádosti o přijetí do budoucích šestých tříd (školní rok 2023/2024) mohou podávat oslovení registrovaní žáci, respektive jejich rodiče od 29.5.2023. Prosíme dříve NE.

Žádost o registraci žáků současných druhých až čtvrtých a šestých až osmých ročníků ke stažení /.pdf/ nebo /.docx/.

Osobní list žáka – formulář ve formátu /.pdf/ a formulář ve formátu /.docx/

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělání pro školní rok 2023/2024 ve formátu /.pdf/ a ve formátu /.docx/.

VŠICHNI ŽÁCI

Žádost o uvolnění z pravidelného vyučování ve formátu /.pdf/ a ve formátu /.doc/
Đơn xin nghỉ học /.doc/

Žádost o uvolnění v průběhu vyučování ve formátu /.pdf/ a ve formátu /.doc/
Informace o přihlašování do kroužků Střediska volného času – ZDE Přihláška ke stravování ve formátu /.pdf/ a ve formátu /.doc/
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte /.pdf/ a v /.doc/ Přihláška do Školního klubu ZDE celkové info ZDE. Vzor darovací smlouvy/.doc/
.................................................... ................................................... ....................................................

   

Školské dokumenty a zákonné normy

Vnitřní školní normy a dokumenty

ZÁKONY – odkazy na zákony a dokumenty s nimi související, jejichž je MŠMT autorem nebo na nichž se autorsky podílelo – ZDE
- Novela Zákona 561/2004 Sb. - Školský zákon – ZDE

Školní řád ZŠ Kunratice - /.pdf/

Používání mobilů ve škole - podrobně ZDE

Organizační řád ZŠ Kunratice - /.pdf/

VYHLÁŠKY KE ŠKOLSKÉMU ZÁKONU – ZDE
- Vyhláška o základním vzdělávání – Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
- Vyhláška o zájmovém vzdělávání – Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
- Vyhláška č. 27/2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
- Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "KUK"
- Titul a Úvodní část
- Charakteristiky oblastí a předmětů
- Charakteristiky volitelných a nepovinných předmětů + Charakteristika Mediální výchovy

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "KUK" - probíhá revize:
- Osnovy předmětů
- Osnovy volitelných a nepovinných předmětů
 + Osnovy Mediální výchovy

Školní vzdělávací program pro ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ Kunratice

RVP ZV – Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (aktualizovaná verze) – ZDE

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v souladu se Školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání „KUK“ /.pdf/

PŘIJÍMÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A KONZERVATOŘE – Vyhláška MHMPZDE Organizační řád - řád školní družiny a školního klubu /.pdf/
Obecně závazná vyhláška hl.m. Prahy o školských obvodech základních škol /.pdf/ s platností od 1.4.2021. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ v ZŠ Kunratice dle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb./.pdf/
EU obecné nařízení o ochraně osobních údajů Projekty pro rozvoj školy - Projekt pedagogického rozvoje školy projektu POMÁHÁME ŠKOLÁM K ÚSPĚCHU: první pětileté období 2010 až 2015; druhé pětileté období 2015 až 2020.