Školské a školní dokumenty a formuláře

Publikoval Vít Beran
Datum 8.9.2020


Některé dokumenty, které na našich stránkách nabízíme ke stažení, jsou ve formátu .pdf. Pro práci s těmito soubory musíte mít ve svém počítači nainstalovaný program Adobe Reader. Pokud jej nemáte, nabízíme Vám ke stažení ZDE.

Formulářové centrum
- dokumenty ke stažení ve formátu .pdf nebo .doc

PRVNÁČCI

NOVĚ ŽÁDOST O REGISTRACI A VÝBĚR TERMÍNU ZÁPISU - provádíte elektronicky - ZDE

Registraci můžete provést i ve škole s MgA. Olgou Královou. Svou návštěvu si prosím objednejte na telefonním čísle 724 976 990

Osobní list prvňáčka 
 - formulář ve formátu /.pdf/
 - formulář ve formátu /.doc/

Přihláška pro prvňáčka  UČÍME SE VE ŠKOLE - školní rok 2020/2021  
- přihláška /.pdf/
- přihláška /.doc/

Přihláška bude předána osobně rodičům po screeningu.

Žádost o odklad školní docházky pro  školní rok 2020/2021
- formulář ve formátu /.pdf/
- formulář ve formátu /.doc/
Žádost (prvňáčka) o přijetí dítěte k základnímu vzdělání 
- formulář ve formátu /.pdf/
- formulář ve formátu /.doc/

Obecně závazná vyhláška hl.m. Prahy o školských obvodech základních škol /.pdf/ s platností od 25.1.2018. 
Další informace o zápisu do prvních tříd získáte ZDE

DRUHÁCI AŽ DEVÁŤÁCI

Registrace žáků budoucích druhých až devátých ročníků - PŘEDÁVÁ SE PŘI REGISTRACI

- Žádost pro současné žáky pátých tříd do budoucích šestých tříd (školní rok 2020/2021) ke stažení /.docx/ nebo/.pdf/

- Registrace žáků současných druhých až čtvrtých a šestých až osmých ročníků ke stažení /.docx/ nebo /.pdf/

Školní rok - PŘEDÁVÁ SE PŘI REGISTRACI
Osobní list žáka - formulář ve formátu /.pdf/
Osobní list žáka - formulář ve formátu /.docx/

Školní rok - PŘEDÁVÁ SE AŽ U ZÁPISU
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělání /.pdf/
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělání /.docx/

Žádosti o přijetí do budoucích šestých tříd (školní rok 2020/2021) můžete podávat k 1.6.2020. Prosíme dříve NE.

VŠICHNI ŽÁCI

Žádost o uvolnění z pravidelného vyučování /.pdf/
Žádost o uvolnění z pravidelného vyučování /.doc/

Žádost o uvolnění v průběhu vyučování /.pdf/
Žádost o uvolnění v průběhu vyučování /.doc/
Informace o přihlašování do kroužků Střediska volného času - ZDE Přihláška ke stravování  /.pdf/
Přihláška ke stravování  /.doc/
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte /.pdf/ a v /.doc/ Přihláška do Školního klubu /.pdf/ a celkové info ZDE Vzor darovací smlouvy/.doc/

   

Školské dokumenty a zákonné normy

Vnitřní školní normy a dokumenty

ZÁKONY - odkazy na zákony a dokumenty s nimi související, jejichž je MŠMT autorem nebo na nichž se autorsky podílelo - ZDE
- Zákon 561/2004 Sb. - Školský zákon - ZDE

Školní žákovský řád - Práva a povinnosti zákonných zástupců žáka (dále rodiče) - /.pdf/

VYHLÁŠKY KE ŠKOLSKÉMU ZÁKONU - ZDE
- Vyhláška o základním vzdělávání - Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
- Vyhláška o zájmovém vzdělávání - Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
- Vyhláška č. 27/2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
- Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "KUK"
- Titul a Úvodní část
- Charakteristiky oblastí a předmětů
- Charakteristiky volitelných a nepovinných předmětů

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "KUK" - probíhá revize:
- Osnovy předmětů
- Osnovy volitelných a nepovinných předmětů

Školní vzdělávací program pro ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ Kunratice

RVP ZV - Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (aktualizovaná verze) - ZDE

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v souladu se Školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání „KUK“ /.pdf/

PŘIJÍMÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A KONZERVATOŘE - Vyhláška MHMP - ZDE Organizační řád - řád školní družiny a školního klubu /.pdf/
Obecně závazná vyhláška hl.m. Prahy o školských obvodech základních škol /.pdf/ s platností od 25.1.2018. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ v ZŠ Kunratice dle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb./.pdf/
EU obecné nařízení o ochraně osobních údajů Projekty pro rozvoj školy - Projekt pedagogického rozvoje školy projektu POMÁHÁME ŠKOLÁM K ÚSPĚCHU: první pětileté období 2010 až 2015; druhé pětileté obdoví 2015 až 2020.