Pravidla pro distanční výuku - fyzika 8. ročník

Publikoval Jakub Zvěřina
Datum 11.10.2020

ZAPOJUJEME KAŽDÉHO
Pro úspěšné zapojení do online hodiny potřebuješ zařízení s připojením na internet - nejlépe počítač s mikrofonem, případně mobilní telefon, nejlépe pak obojí. Na online hodiny choď včas, úvodní část obvykle obsahuje výklad či úvodní video.
MÁME JASNÁ PRAVIDLA
Na webu školy, v týdenních plánech se dozvíš témata hodin, stránky v učebnici, které se témat týkají, zadání cvičení z pracovního sešitu a stručný popis toho, co nového se naučíš. Pokud se z řádných důvodů nebudeš moci online hodin zúčastnit, tyto informace by ti měli sloužit k samostudiu.
Ve skupině Fyzika VIII.(A,B nebo C) v prostředí MS Teams najdeš zadání úkolů, které vypracuješ a odevzdáš jako fotografii ( stránky ze sešitu, nebo pracovního sešitu). Úkolům se budeme věnovat při online hodinách. Také se zde v kalendáři připojíš do online hodiny.
Na škole online najdeš jednak rozvrh hodin, který je stále platný a odpovídají mu hodiny v MS Teams a také hodnocení již odevzdaných úkolů.
HODNOCENÍ
Všechny úkoly odevzdávej výhradně v prostředí MS Teams k příslušnému zadání. Úkoly jsou hodnocené stupněm 1 ( odevzdaný úkol), 2 ( odevzdaný úkol vrácený k přepracování), 5 ( neodevzdaný úkol).
KOMUNIKUJEME
Podobně jako při prezenční výuce, hlavní část výuky bude spočívat v online hodině. Budu se snažit o tuto strukturu hodiny: 10-15 minut výklad, 5-10 minut prostor pro otázky, 10-20 minut samostatná či skupinová práce do sešitu ( či pracovního sešitu). Závěr hodiny bude sloužit k odevzdání úkolů a shrnutí. K hodině měj tedy připravený sešit, pracovní sešit, učebnici, kalkulačku a psací potřeby.
Pro individuální dotazy využívej především chat v MS Teams.
PODPORUJEME SE
Úkoly nemusíš vypracovat samostatně, spolupráce se spolužáky je vítaná a nepovažuji ji za podvádění. Vyhni se opisování výsledků ( ať už od spolužáků či vyhledáním na internetu), je to sice rychlejší, než se něco nového naučit, ale je to k ničemu. K výpočtům ve fyzice můžeš používat kalkulačku a tentokrát dokonce i na mobilu :-) Klidně používej i speciální aplikace, které ti s výpočty pomohou.

K úspěšnému zvládnutí všech zadaných úkolů by ti měla stačit aktivní účast na online hodinách. Pokud nestihneš v hodině všechny úkoly vypracovat, neměl by čas navíc překročit týdně 20-30 minut. V takovém případě mi raději napiš soukromou zprávu do chatu na MS Teams a domluvíme se.