Kritéria hodnocení (pro klasifikaci je povinnost dopisovat testy a mít 70% docházku na hodinách matematiky):

  • pololetní/závěrečná písemná práce
  • kontrolní práce (ukončení tématu)
  • ústní zkoušení
  • testy (pětiminutovky, desetiminutovky)
  • domácí úkoly
  • portfolio
  • aktivita (v hodinách, dobrovolné domácí práce)