Kdo jsme a kontakty na nás

Kdo jsme a kontakty na nás

Nezbytná formalita na úvod 

Spolek Patron, z.s. je právnickou osobou podle českého práva.

Spolek je spolkem podle občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.) sdružujícím rodiče, zákonné zástupce i další dětí, které jsou žáky ZŠ Kunratice a kteří se zajímají o vzdělávání a výchovu, práci a rozvoj základní školy.

Spolek je tzv. rodičovskou organizací, nejde o profesionalizovanou neobchodní právnickou osobu.

 

Naše cíle

  • Spolupráce se ZŠ Kunratice, zejména podpora a rozvoj podmínek pro úspěšnou výuku.
  • Spolupráce se ZŠ Kunratice při přípravě a organizaci vzdělávacích projektů a programů školy.
  • Zprostředkovávání přenosu informací mezi školou a rodiči, vytváření podmínek a možností pro rozvoj v poskytování všestranných informací pro potřeby dětí a mládeže.
  • Příprava a pořádání kulturních akcí a komunitních programů.
  • Spoluvytváření nabídky volnočasových a vybraných aktivit pro děti a mládež.
  • Výchova dětí a mládeže k participaci, ke vzájemné toleranci a pochopení.

 

Naše aktivity

✔️ slouží všem dětem z celé školy

✔️ jsou placeny z rodičovských peněz, které spolek obdrží prostřednictvím školního fondu (škola peníze spolku přeúčtovává)

✔️ jde o dar ve výši 300 Kč na školní rok a dítě - je na rodičích každého dítěte, jestli dar do platby školního fondu zahrnou či nikoli (párová výuka má vlastní oddělené financování prostřednictvím darovacích smluv mezi dárci a spolkem a následně mezi spolkem a školou)  

 

Nejčastější aktivity

✏︎ komunitní programy pro děti, rodiče i školu (seznamovák, neformální posezení na neformálních místech, poděkování ke Dni učitelů, Zahradní slavnost)

✏︎ zajištění financování párové výuky (financování v konkrétním ročníku probíhá z finančních darů dárců/rodičů, na základě darovací smlouvy dárce se spolkem a následně spolku se školou)

✏︎ financování malých projektů jednotlivých tříd (např. příprava divadelního představení, nákupu knih do školní knihovny pro děti všech věkových kategorií "mikulášské" pro všechny děti, od prvňáčků až po deváťáky a programů tzv. školní prevence)

✏︎ financování cen do nejrůznějších školních soutěží (např. literární, fotografické)

✏︎ financování programu a upomínek na stěžejní momenty dětí ve škole (pasování prvňáčků na čtenáře, upomínkové dárky pro deváťáky při ukončení školy)

 

Členský příspěvek

  • Členský příspěvek na školní rok je 300 Kč u rodičů, kteří jsou členové, ostatní rodiče mohou příspěvek na činnost spolku poskytnout jako dar.
  • Dar/členský příspěvek můžete poskytnout společně se školním a třídním fondem přes účet školy, nebo potom kdykoli do konce dubna každého školního roku přímo na účet spolku: 43-5003550297/0100.

 

Kontakty:

PATRON z. s.

IČ: 22693475

Předškolní 420/5, Praha 4 - Kunratice, 148 00

(budova ZŠ Kunratice)

 

Bankovní spojení

číslo účtu: 43-5003550297/0100

 

Statutární orgán

Předseda výkonného výboru: Monika Matějková, e-mail: monimatejkova(at)seznam.cz

Člen výkonného výboru: Dita Línová, e-mail: sindlerova.dita(at)gmail.com

Člen výkonného vyboru: Iveta Březinová, e-mail: gerlova.iveta(at)gmail.com

 

Účetní

Michaela Halamová, e-mail: michaela.halamova(at)seznam.cz