Kdo jsme a kontakty na nás

patronSpolek Patron je dobrovolným, nevládním, neziskovým spolkem sdružujícím rodiče, zákonné zástupce i další dětí, které jsou žáky ZŠ Kunratice, a kteří se zajímají o vzdělávání a výchovu, práci a rozvoj základní školy. Spolek je právnickou osobou podle českého práva.

 

 

 

 

Naše cíle

  • Spolupráce se ZŠ Kunratice, zejména podpora a rozvoj podmínek pro úspěšnou výuku.
  • Zprostředkovávat přenos informací mezi školou a rodiči, vytvářet podmínky a možnosti pro rozvoj v poskytování všestranných informací pro potřeby dětí a mládeže.
  • Příprava a pořádání kulturních akcí a komunitních programů.
  • Spoluvytvářet nabídky volnočasových a vybraných aktivit pro děti a mládež
  • Spolupráce se školou při přípravě a organizaci vzdělávacích projektů a programů školy.
  • Výchova dětí a mládeže k participaci, ke vzájemné toleranci a pochopení

 

 

Kontakty:

 

PATRON z. s.

IČ: 22693475

Předškolní 420/5, Praha 4 - Kunratice, 148 00

(budova ZŠ Kunratice)

 

Statutární orgán

Předseda výkonného výboru: Lýdie Mazurová, e-mail: lydie.mazurova@seznam.cz

Člen výkonného výboru: Dagmar Danková, e-mail: dagmar.dankova@post.cz

Člen výkonného výboru: Veronika Doležilová, e-mail: veronika.dolezil@gmail.com

 

Bankovní spojení

číslo účtu: 43-5003550297/0100

 

Účetní: Michaela Halamová - michaela.halamova@seznam.cz

 

Členský příspěvek

Členský příspěvěk na školní rok byl valnou hromadou odhlasován ve výši 300 Kč.