Netradiční sporty

Publikoval Radek Ivanov
Datum 4.10.2019

Během oborových dnů se seznámíme s pravidly některých netradičních sportů, tedy sportů, se kterými se například v hodinách TV běžně nesetkáme, a to teoreticky i prakticky.

Vstupenka: Popsat nějaký netradiční sport a jeho pravidla.

Vyučující:
M. Skýva
J. Kerzelová

Počet žáků: max. 28

Finanční náročnost: 500,- Kč