Ředitel školy

Zástupci ředitele školy

Projektoví a personální manažeři

Ekonom školy

Technicko hospodářští pracovníci školy

Středisko volného času, sportovní areál, komunitní programy

Školní poradenské pracoviště

Školník

ICT koordinátor

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Učitelé, pároví učitelé, asistenti pedagoga, mentoři

Školní družina, Školní klub

Provozní zaměstnanci ZŠ

Pracovníci školní jídelny

Mateřská a rodičovská dovolená