Důležité odkazy

Publikoval Iryna Nesterova, Radek Ivanov
Datum 12.9.2023

На цій сторінці перелік сайтів, де також можете знайти багато корисної інформації, що стосується громадян України, які прибули до Чехії після початку війни та мають статус біженців, а також тим сім'ям, які опинилися у складній фінансовій ситуації та потребують допомоги.

Tato stránka obsahuje seznam stránek, kde můžete také najít mnoho užitečných informací týkajících se občanů Ukrajiny, kteří přijeli do České republiky po začátku války a mají status uprchlíka, a také těch rodin, které se ocitly v obtížné finanční situaci a potřebují pomoc.
https://frs.gov.cz/uk/tymchasovyy-zakhyst/

На сайті

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss

можете ознайомитися з інформацією щодо вступу дітей до середньої школи, заповнення заяв для вступу до середньої школи, термінів та порядку складання єдиного іспиту, іспиту на талант та спеціальних умов для українських дітей, які приїхали до Чехії після початку війни.

Na stránkách si můžete přečíst informace o přijímání dětí na střední školy, vyplnění přihlášek, termínech a postupech pro vykonání jednotné zkoušky, talentové zkoušky a o zvláštních podmínkách pro ukrajinské děti, které přišly do ČR po válce.
https://www.edu.cz/ukrajina/

https://infoabsolvent.cz/Skoly/Seznam/SOS

Подальші організації надають можливісь

відвідувати курси чеської мови, психологічну та юридичну допомогу фахівців, переклад та супровід в оформленні офіційних документів репетиторів з різних предметів.

Další organizace poskytující možnost navštěvovat kurzy českého jazyka, psychologickou a právní pomoc odborníků, překlady a podporu při přípravě oficiálních dokumentů lektorů různých předmětů.

https://inbaze.cz/

https://icpraha.com/prodlouzeni-docasne-ochrany-a-viz-strpeni-udelenych-v-souvislosti-s-valkou-na-ukrajine/

https://www.cicops.cz/cz/15-socialni-poradenstvi/601-informace-pro-obcany-ukrajiny-2

Благодійні, громадські організаціі, які пропонують фінансову допомогу а також організації які надають можливість дітям відвідувати гуртки і спортивні секції.

Charitativní, veřejné organizace, které nabízejí finanční pomoc, a také organizace, které poskytují dětem příležitost navštěvovat kroužky a sportovní oddíly.

https://patrondeti.cz/

https://www.darujemekrouzky.cz/#about

https://mriyaua.cz/

https://www.skautskyinstitut.cz/svitlo-ukr

www.dumum.cz

У документах для завантаження зібрано різноманітну інформацію в рамках проекту   Úspěšná integrace migrantů v regionech z podpory programu Evropské unie Erasmus+ . Ви можете ознайомитися з безліччю офіційних інтернет ресурсів, які допоможуть зорієнтуватися у питаннях: Пошук житла, роботи в Чеській республіці, соціальна допомога, система освіти та охорони здоров'я, вивчення мови. Контактна інформація різних фахівців, а також рекомендації та поради корисні для українців на початкових етапах після приїзду до ЧР. Якщо вам, чи вашим близькім потрібна психологічна допомога.
 
Dokumenty ke stažení obsahují různé informace v rámci projektu Úspěšná integrace migrantů v regionech z podpory programu Evropské unie Erasmus+ . Můžete se seznámit s mnoha oficiálními internetovými zdroji, které vám pomohou orientovat se v problémech. Hledání bydlení, práce v ČR, sociální pomoc, školství a zdravotnictví, výuka jazyků. Kontaktní údaje různých specialistů, ale i doporučení a rady jsou pro Ukrajince užitečné v počátečních fázích po příjezdu do ČR. Pokud vy a vaši blízcí potřebujete psychologickou pomoc.