Hospodaření spolku

Vážení a milí rodiče i ostatní,

při základní škole máme jako rodiče svou "rodičovskou" organizaci - spolek Patron. Ten existuje zcela nezávisle na škole a  hlavní smyslem jeho existence je spolupráce se školou.

Abychom jako rodiče mohli také něco nabízet, je potřeba, aby si spolek obstarával finanční prostředky. Ty mu dobrovolně poskytujeme jako rodiče my, a to jednou ročně, společně s tzv. školním fondem. Formálně jde o dar, pouze členové spolku poskytují tento dar spolku jako povinný členský příspěvek (jde přibližně o 25 rodičů z celé školy).

Jedna z položek tzv. školního fondu je tedy uveden i finanční dar ve výši 300 Kč na veškerou činnost spolku Patron, která nijak nesouvisí s případými dalšími projekty.

Tím, že je spolek “rodičovskou” organizací, úzce spolupracuje se školou v celé řadě obvyklých aktivit. K těm nejčastějším aktivitám spolku přitom patří:

zajištění cen do nejrůznějších školních soutěží (např. literární, fotografické)

nákup knih do školní knihovny pro děti všech věkových kategorií

financování malých projektů jednotlivých tříd (např. příprava divadelního představení)

mikulášský program pro všechny děti, od prvňáčků až po deváťáky

zajištění programu a upomínek na stěžejní momenty dětí ve škole (pasování prvňáčků na čtenáře, upomínkové dárky pro deváťáky při ukončení školy).

Jde tedy o aktivity, které jsou placeny z našich rodičovských peněz, které spolek obdrží a slouží všem dětem z celé školy. Jde o dar, který je ze své podstaty vždy dobrovolný a je tedy na nás, zda jej zahrneme do platby školního fondu či nikoli. Škola jej podle výše platby školního fondu následně přeúčtovává spolku.

Věříme, že tyto informace pomáhají k jednoznačnému pochopení financování celoškolních aktivit spolku pro všechny děti   a případně i financování dílčích projektů pro jasně danou skupinu dětí prostřednictvím spolku. 

 

Děkujieme Vám za pozornost a pochopení a těšíme se na další spolupráci.

Soubory ke stažení