Zajímavé odkazy

Publikoval Vít Beran
Datum 31.7.2016

BEZPLATNÉ ZDROJE

Otevřené vzdělávání - Obecné zdroje napříč předměty - Aktuální téma - Výuka prostřednictvím dokumentárních filmů - Komunitní učitelské weby, weby učitelů podporující otevřené vzdělávání, články, inspirace, zdroje - Výuka matematiky - Výuka českého jazyka a literatury - Výuka českého jazyka jakožto jazyka cizího - Výuka jazyků - Výuka dějepisu a občanské výchovy - Výuka IT a programování - Výuka přírodovědných předmětů - Badatelsky orientovaná výuka Badatele.cz - Výuka hudební výchovy - Vzdělávací zdroje a hry v médiích - Mobilní aplikace a zařízení iOS ve výuce - Vzdělávací hry do terénu - Vysokoškolské oborové zdroje - Zdroje na podporu podnikání - Úložiště dat o životním prostřední - Materiály o Otevřeném vzdělávání a OER - Videa o využití konkrétních vzdělávacích zdrojů ve vzdělávání - Nástroje - ...

Kritické myšlení

Vzdělávací program Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) nabízí učitelům ucelený didaktický systém, který je možné využít téměř ve všech předmětech a na všech stupních škol. Konkrétní praktické metody, techniky a strategie jsou sestavené v otevřený, ale provázaný celek, v efektivní systém učení použitelný ve škole.

Pomáháme školám k úspěchu

Pomáháme školám k úspěchu je dlouhodobý vzdělávací projekt pro veřejné základní školy v ČR. Učitelům zapojených základních škol poskytujeme vzdělávací, materiální a personální podporu, která jim pomáhá lépe rozpoznávat individuální potřeby žáků, přizpůsobovat styl výuky a dosahovat tak co nejlepších pedagogických výsledků u každého dítěte. V roce 2015 spolupracujeme s více než 400 pedagogy a jejich prostřednictvím podporujeme přes 6000 žáků.

Centrum pro demokratické učení

Pomáháme učitelům zapojovat žáky do života školy tak, aby se o školu starali a vnímali svou odpovědnost za fungování školního společenství - podporujeme učitele v práci s žákovským parlamentem a třídnickými hodinami. Mnoho zajímavé inspirace i na portálu CEDU Škola pro demokracii.

Khanova škola

Khanova škola je vzdělávací portál pro děti i dospělé. Jádro tvoří výuková videa, která skládáme do promyšlených návazností tak, abyste si mohli užít souvislou výuku od úplných základů až po komplexní oborové znalosti. Vše zdarma a z pohodlí vašich domovů. 

Typologie MBTI

Typologie MBTI a škola aneb Co Může Být Také Individualizace. Je velmi bohatým a citlivým nástrojem k odhalování rozdílů mezi lidmi, současně díky poznání těchto rozdílů vede k většímu porozumění a pochopení sebe sama i lidí kolem nás.

Hejného metoda

Hejného metoda je založena na respektování 12 klíčových principů, které skládá do uceleného konceptu tak, aby dítě objevovalo matematiku samo a s radostí. Vychází ze 40 let experimentů a prakticky využívá historické poznatky, které se v dějinách matematiky objevují od starověkého Egypta až do dnešních dnů. 

Cambridge English

Dobrá znalost angličtiny doložená řádnou jazykovou kvalifikací dává studentům náskok v životě a otevírá jim cestu k zajímavým studijním, pracovním a životním příležitostem doma i v zahraničí.

Cizinci ve školách

Tyto webové stránky jsou určeny všem, kteří se setkávají s dětmi - cizinci, bez rozdílu, zda ze zemí Evropské unie nebo z tzv. třetích zemí, zda s nově příchozími nebo dlouhodobě žijícími v ČR, ale čelícími problémům, které vycházejí z odlišného sociokulturního prostředí těchto dětí.

Projekt Odyssea

Projekt Odyssea je certifikovaným poskytovatelem programů školské primární prevence rizikového chování.

Koučink akademie

Koučink akademie je společnost podporující firmy, organizace i jednotlivce rozvíjet svůj vnitřní potenciál metodami koučinku. KOUČINK vnímáme jako metodu nalezení přirozené cesty člověka, která umožní každému život naplněný harmonií, vnitřním klidem a úspěchem. AKADEMIE je prostor, kde se z respektování rozdílných názorů tvoří nové pohledy, příležitosti a realizují se nové projekty zaměřené na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.

FRED

Víte, že... nově můžete na Fredovi komunikovat se svými žáky i kolegy? Obraťte se na správce Freda na vaší škole. Ten má oprávnění zakládat virtuální třídy a k nim i žákovské účty. Nakladatelství Fraus.

 

Internet - weby

Newslettery (elektronické zpravodaje) a další média

 MŠMT - www.msmt.cz
 Metodický portál RVP - rvp.cz
 Národního ústavu pro vzdělávání - www.nuv.cz
 CERMAT - www.cermat.cz
 NIDV - www.nidv.cz
 DVPP.info - dvpp.eduin.cz
 Portál o školství a vzdělávání - info.edu.cz/
 Česká škola - www.ceskaskola.cz
 Čtenářská gramotnost a projektové vyučování - www.ctenarska-gramotnost.cz
 SvobodaUčení.cz - www.svobodauceni.cz
 SCIO - www.scio.cz
 Druhá noha - druhanoha.scio.cz
 JakouHru.cz - jakouhru.cz
 Khanova škola - khanovaskola.cz
 Rodiče vítáni - www.rodicevitani.cz
 EDUin - www.eduin.cz
 Vzdělávací program Varianty - www.varianty.cz
 Člověk v tísni - www.clovekvtisni.cz
 Česká školní inspekce - www.csicr.cz
 Učitelské listy - www.ucitelske-listy.cz
 Inkluze - www.inkluze.upol.cz
 Fokus SCIO - scio.cz/o-vzdelavani/trendy-ve-vzdelavani
 bEDUin - www.eduin.cz/category/beduin
 ŠKOLA All Inclusive - www.inkluze.upol.cz/newsletter6/flipviewerxpress.html
 Bulletin pro školy - Varianty - www.varianty.cz/bulletiny/37-bulletin-pro-skoly-kveten-2015
 Bulletin NIVD - www.nidv.cz/cs/bulletin-nidv.ep
 Newslwter MŠMT o evropských záležitostech - www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/newsletter-msmt-o-evropskych-zalezitostech-1