Pěvecký sbor Větrníček a Větrník

Milé děti a přátele zpěvu! 

Od druhého pololetí školního roku 2021/2022 opět otevíráme dvě oddělení pěveckého sboru:

PĚVECKÝ SBOR Větrníček - určen zpěváčkům od druhých tříd a PĚVECKÝ SBOR Větrník pro pokročilejší zpěváčky.

Naše nová paní učitelka Majka Šulcová, kterou jste někteří poznali při zkouškách na online vánoční koncert, zahajuje 19. 1. 2022 pravidelné zkoušky každou středu v učebně hudební výchovy:

14:30 - 15:30 pro děti od 2. do 4. třídy,

15:00 - 16:00 pro žáky od 5. do 9. tříd,

mezi 15:00 a 15:30 se sejdeme společně.  

Těšíme se, že si opět budete všichni, kteří rádi zpíváte a chcete rozvíjet svou pěveckou techniku, moci dopřát co nejvíce krásných zážitků z hudby.

Těším se!

Za Středisko volbého času a DDM-DŮM UM

Renáta Linhová

Soubory ke stažení