Školní poradenské pracoviště ZŠ Kunratice

Publikoval Kateřina Fořtová, Radek Ivanov
Datum 12.10.2023

Psychologické a speciálně/pedagogické služby ve škole zajišťuje od roku 2010 plně vybavené Školní poradenské pracoviště. Poradenské služby jsou určeny zákonným zástupcům žáků naší školy, žákům samotným i pedagogickým pracovníkům školy. Odborná péče je poskytována školním psychologem, dvěma speciálními pedagogy, výchovným/kariérovým poradcem a metodikem prevence. Školní poradenské pracoviště úzce spolupracuje se spádovou Pedagogickou – psychologickou poradnou pro Prahu 1,2,4.