Školní poradenské pracoviště

Publikoval Kateřina Fořtová, Radek Ivanov
Datum 27.3.2020

Objem školně psychologické práce na ZŠ Kunratice a široký záběr naší péče o jednotlivé žáky, vyžaduje, aby se na její realizaci podílel celý tým zainteresovaných odborníků. Během uplynulých 10 let se nám podařilo vytvořit v rámci školy systémovou koncepci komplexních poradenských služeb a stabilizovat tým erudovaných odborníků, kteří poskytují odbornou péči žákům, poradenské služby zákonným zástupcům a metodickou podporu týmu pedagogů, vychovatelů a asistentů.

Aktuálně je tým ŠPP ZŠ Kunratice personálně zajištěn školním psychologem, dvěma speciálními pedagogy, výchovným poradcem a metodikem prevence.