Akce ŠD

Publikoval Jana Laštovičková, Andrea Nečasová
Datum 3.12.2021

UPOZORNĚNÍ:

V týdnu od 6.12 - 10.12. budou před vchodem do školní družiny v době od 13.30 do 16.00 vystaveny ztráty a nálezy. Pokud něco postrádáte, přijďte se podívat.

 

INFORMACE O FUNGOVÁNÍ KROUŽKŮ:

V případě, že má žák v zápisním lístku uvedeno, že se po kroužku nevrací, odchází z kroužku samo a do družiny již nepřijde. V případě zrušení kroužku je dítě samostatně propuštěno v době ukončení kroužku, tak jako by kroužek proběhl - např: kroužek od 14.00 do 15.00, žák je v 15.00 propuštěn ze ŠD.

Pokud si žáka v takovém případě chcete vyzvednout jinak, musíte informovat svou paní vychovatelku a to písemně.

Pokud se žák z jakéhokoliv důvodu kroužku nemůže zúčastnit, infomujte o tom písemně svou paní vychovatelku.

Jakékoliv změny hlaste své paní vychovatelce vždy písemně.

Pokud máte jakékoliv dotazy, přání či trápení, neváhejte se na nás obrátit. Vaše paní vychovatelky.

Děkujeme za pochopení.

 

Co nám přinese Prosinec:

3.12. - Mikulášská nadílka ve třídách.

V týdnu od 13.12 do 22.12 - budou ve třídách probíhat vánoční besídky, přesný termín upřesníme dle vládních nařízení.

Přejeme všem poklidný adventní čas.

Děkujeme Vám za vaši trpělivost, pochopení a spolupráci. Vaše paní vychovatelky.

 

Provoz školní družiny:

Ranní družina:

  • 7.00 - 7.40 (příchod do 7.30 družinovým vchodem)

Vyzvedávání:

  • po vyučování - žák tento den nejde do školní družiny. (omluvenka po obědě není správně, protože školní družina nemá pevně danou dobu oběda)
  • 13. 30 - 14. 00
  • 15. 30 - 17. 00

Mimo tyto časy není možné si děti vyzvedávat z důvodu narušování programu školní družiny. Vyzvedávání probíhá přes čipový systém Bellhop.

Podrobnější informace o provozu družiny naleznete zde.

Konzultační hodiny vaší pani vychovatelky naleznete zde.

Dokumenty školní družiny zde.

Těšíme se na celoroční spolupráci.

Vaše paní vychovatelky

 

Co dítě potřebuje?

  • mít na celý den dostatek roušek (jedna opravdu nestačí)
  • svačinu v dostatečném množství :-)
  • převlečení na ven - chodíme ven za každého počasí!!!
  • dobrou náladu :-)
  • 100,- Kč na pitný režim na celý školní rok - plaťte své paní vychovatelce

Pokud potřebujete řešit s paní vychovatelkou jakékoliv dotazy, přání či stížnosti, neváhejte se na ní obrátit v konzultačních hodinách či emailem.

Žádáme rodiče, aby v případě úpravy zápisního lístku - doplnění, vyškrtnutí kroužku nebo změny samostatného času odchodu, kontaktovali svou paní vychovatelku.
Samostatné odchody žáků jsou možné pouze po vyučování(v tomto případě nejde žák vůbec do školní družiny a odchází přes hlavní recepci a samo si jde na oběd. V tomto případě zní omluvenka: Žák jde po vyučování sám domů, přebírám za něj plnou zodpovědnost.) nebo v časech určených pro vyzvedávání 13.30 - 14.00, 15.30 - 17.00. Mimo tyto časy není možné děti vyzvedávat z důvodu narušování programu družiny. Odchody po obědě nejsou možné z důvodu toho, že družina nemá stanoven přesný čas, kdy odchází na oběd, přizpůsobujeme se potřebám dětí, vytíženosti jídelny a dalším okolnostem.
Ve školní družině dbáme zvýšených bezpečnostních a hygienických opatření.
Fungování recepce ŠD - konzultační hodiny Po - Pá 13.00 - 13.30, v případě nepřitomnosti zvoňte a vyčkejte na příchod služby.
V případě, že vyjímečně zapomenete čip, zazvoňte na recepci školní družiny, popřípadě kroužkovou školní družinu a vyčkejte na příchod určené služby, poté vyplníte propouštěcí formulář - Uvolnění žáka. 
V případě pozdního vyzvednutí žáka ze ŠD po 17.00 hodině je účtován poplatek 200,- Kč za každou započatou hodinu.
Platba za ŠD je 300,- Kč/měsičně. 1. pololetí činí 1200,- a 2. pololetí 1800,- Kč, platbu provádějte na číslo účtu: 2016970019/600, ss.333, ks.0308, vs-obdrželi žáci od třídní učitelky. Ve vyjímečných případech je možné zažádat o možnost měsíčních splátek a to písemně k rukám paní zástupkyně Mgr. Jitky Kopáčové.