Akce ŠD

Publikoval Jana Laštovičková, Andrea Nečasová
Datum 26.3.2023

Březen:

UPOZORNĚNÍ:

Prosíme o platbu školní družiny na druhé pololetí školního roku částkou 1800,- Kč.

Do 31.3.2023.

Číslo účtu:2016970019/6000 ss. 333 ks 0308 vs žáka.

Děkujeme

Charitativní akce při, které byla vybrána částka 3800,- Kč

Peníze budou zaslány na účet.

Akce se zúčastnily 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B 3.C.

DĚKUJEME

Sněhuláci pro Afriku - www.snehulaciproafriku.cz

Staňte se dobrovločkou a podpořte gambijského školáka účastí v benefiční kampani Sněhuláci pro Afriku

Děti v Africe si sněhuláka nikdy nepostaví. Mnozí z nich se ale nedostanou ani do školy. Na první skutečnosti nic nezměníme, s tou druhou je v našich silách něco udělat.

Dobrovolný příspěvek předejte své paní vychovatelce do konce února.

 

Vážení rodiče, pokud máte možnost věnovat do školní družiny větve z jehličnanů na tvoření např. adventních věnců, svícnů a dalších výtvorů nebo jiný přírodní materiál, budeme Vám vděčni. 

Tým školní družiny

 

Informace:

Prosíme o zaplacení prvního pololetí školní družiny částkou 1200,- do konce měsíce září.Poplatek za školní družinu je měsíčně 300,- Kč.
Číslo účtu: 2016970019/6000, specifický symbol 333, konstantní symbol 0308, variabilní symbol obdrží žáci od své třídní učitelky.
Neuhrazení tohoto poplatku je důvodem k vyloučení žáka ze školní družiny.

Děkujeme kolektiv ŠD.

Děkujeme za spolupráci, trpělivost a pochopení v začátku školního roku. Váš kolektiv školní družiny.

Kontakty na školní družinu: kabinet 261 097 231, kroužková družina 261 097 235 mobil v kroužkové ŠD 724 369 891.

V naléhavých případech je možné volat recepci školy: 261 097 250 popřípadě kancelář školy tel. viz web školy.

 

Provoz školní družiny:

Ranní družina:

  • 7.00 - 7.40 (příchod do 7.30 družinovým vchodem)

Vyzvedávání:

  • po vyučování - žák tento den nejde do školní družiny. (omluvenka po obědě není správně, protože školní družina nemá pevně danou dobu oběda)
  • 13. 30 - 14. 00
  • 15. 30 - 17. 00

Mimo tyto časy není možné si děti vyzvedávat z důvodu narušování programu školní družiny. Vyzvedávání probíhá přes čipový systém Bellhop.

Podrobnější informace o provozu družiny naleznete zde.

Konzultační hodiny vaší pani vychovatelky naleznete zde.

Dokumenty školní družiny zde.

Těšíme se na celoroční spolupráci.

Vaše paní vychovatelky

 

Co dítě potřebuje?

  • mít na celý den dostatek roušek (jedna opravdu nestačí)
  • svačinu v dostatečném množství :-)
  • převlečení na ven - chodíme ven za každého počasí!!!
  • dobrou náladu :-)
  • 100,- Kč na pitný režim na celý školní rok - plaťte své paní vychovatelce

Pokud potřebujete řešit s paní vychovatelkou jakékoliv dotazy, přání či stížnosti, neváhejte se na ní obrátit v konzultačních hodinách či emailem.

Žádáme rodiče, aby v případě úpravy zápisního lístku - doplnění, vyškrtnutí kroužku nebo změny samostatného času odchodu, kontaktovali svou paní vychovatelku.
Samostatné odchody žáků jsou možné pouze po vyučování(v tomto případě nejde žák vůbec do školní družiny a odchází přes hlavní recepci a samo si jde na oběd. V tomto případě zní omluvenka: Žák jde po vyučování sám domů, přebírám za něj plnou zodpovědnost.) nebo v časech určených pro vyzvedávání 13.30 - 14.00, 15.30 - 17.00. Mimo tyto časy není možné děti vyzvedávat z důvodu narušování programu družiny. Odchody po obědě nejsou možné z důvodu toho, že družina nemá stanoven přesný čas, kdy odchází na oběd, přizpůsobujeme se potřebám dětí, vytíženosti jídelny a dalším okolnostem.
Ve školní družině dbáme zvýšených bezpečnostních a hygienických opatření.
Fungování recepce ŠD - konzultační hodiny Po - Pá 13.00 - 13.30, v případě nepřitomnosti zvoňte a vyčkejte na příchod služby.
V případě, že vyjímečně zapomenete čip, zazvoňte na recepci školní družiny, popřípadě kroužkovou školní družinu a vyčkejte na příchod určené služby, poté vyplníte propouštěcí formulář - Uvolnění žáka. 
V případě pozdního vyzvednutí žáka ze ŠD po 17.00 hodině je účtován poplatek 200,- Kč za každou započatou hodinu.
Platba za ŠD je 300,- Kč/měsičně. 1. pololetí činí 1200,- a 2. pololetí 1800,- Kč, platbu provádějte na číslo účtu: 2016970019/6000, ss.333, ks.0308, vs-obdrželi žáci od třídní učitelky. Ve vyjímečných případech je možné zažádat o možnost měsíčních splátek a to písemně k rukám paní zástupkyně Mgr. Jitky Kopáčové.