ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU - informační letáček o párové výuce