Kdo jsme a co děláme

Publikoval Radek Ivanov, Sonya Vu Xuan
Datum 12.10.2022

 

V naší škole funguje čtyřčlenný tým dvojjazyčných školních asistentů. Všichni z nich absolvovali kvalifikační kurz asistenta pedagoga a mají znalost cizího jazyka, tudíž jsou plně kvalifikovaní pro asistování pedagogům vzdělávajícím žáky s odlišným mateřským jazykem a výuku češtiny jako druhého jazyka.

Kabinet OMJ se nachází v přízemí historické budovy.

Telefonní kontakt: +420 261 097 217

 

Činnost dvojjazyčných asistentů a vyučujících češtiny jako druhého jazyka jsou financovány z projektů v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR, reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001553 a CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001956. Projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií.