Předměty - Školní vzdělávací program

Publikoval Daniel Duran, Vít Beran
Datum 16.10.2022

U předmětů najdete CHARAKTERISTIKY OBLASTÍ A PŘEDMĚTŮ. Obsahy předmětových stránek dále aktualizují jednotliví učitelé. Zadané úkoly najdete i na školním Moodle nebo na webu školy v této sekci.

VYHLÁŠKY KE ŠKOLSKÉMU ZÁKONU – ZDE
- Vyhláška o základním vzdělávání – Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
- Vyhláška o zájmovém vzdělávání – Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
- Vyhláška č. 27/2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
- Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

VYHLÁŠKY KE ŠKOLSKÉMU ZÁKONU – ZDE
- Vyhláška o základním vzdělávání – Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
- Vyhláška o zájmovém vzdělávání – Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
- Vyhláška č. 27/2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
- Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Školní družina

RVP ZV – Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (aktualizovaná verze) – ZDE

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v souladu se Školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání „KUK“ /.pdf/