Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) je produktem spolupráce partnerů v území, stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území.
MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

MAP I. ve spolupráci s MAP Praha 4 -  od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2018
MAP II. a III. ve spolupráci s MAP Praha 12 - od 1.9.2018 do května 2023.
MAP III. a IV. ve spolupráci s MAP Praha 4 - od 1.9.2022 do ...