ŠKOLNÍ PARLAMENT

Publikoval Vít Beran
Datum 17.9.2018

Vítejte na stránkách ŠKOLNÍHO PARLAMENTU

Náš školní parlament se skládá ze dvou hlavních skupin „Předsedů“ a Ekoparlamentu, které se prolínají a spolupracují Společným cílem je rozvoj žákovské demokracie, zlepšování prostředí a vztahů ve škole. Členové Školního parlamentu se účastní také společných výjezdů. Formálně je práce parlamentů organizována jako nepovinný předmět.

"PŘEDSEDOVÉ"

Uskupení zvolených předsedů a místopředsedů třetích až devátých tříd. Fungují jako spojka mezi svou třídou a vedením školy. Podílí se na rozhodování o záležitostech školy (viz Stravovací komise). Schází se nepravidelně podle aktuální potřeby, účast na setkáních je povinná. V případě nepřítomnosti obou třída vyšle jednoho náhradníka. 

Se skupinou „PŘESEDOVÉ“ spolupracuje „STRAVOVACÍ VÝBOR“.

EKOPARLAMENT

Zapojit se mohou žáci od třetí třídy. Schůzky probíhají každou STŘEDU, 14:30 - 16:00 v multifunkční učebně (pozor ZMĚNA!!)

Žáci se snaží zlepšovat prostředí naší školy a její okolí. Pracují na vlastních projektech, např. žížalí kompostér, hmyzí hotel, výzdoba interiéru školy, organizace akcí pro spolužáky. Hlavní náplní práce v prvním pololetí bude obhajoba titulu Ekoškola. 

Ekoparlament by mohl bavit toho,

  • komu není lhostejné, co se v jeho okolí děje.
  • kdo se chce podílet na vylepšování naší školy a okolí.
  • kdo chce poznat kamarády i z jiných ročníků.
  • kdo rád vymýšlí nové věci.
  • kdo chce mít vliv na to, co se děje v naší škole.

Počet členů Ekoparlamentu z jedné třídy není omezen. Člen Ekoparlamentu může zároveň předsedou nebo místopředsedou.

 

Mediálně bude činnost ŠKOLNÍHO PARLAMENTU podporovat skupina žáků nepovinného předmětu Mediální výchova.