Badatelé

Publikoval Radek Ivanov
Datum 18.9.2016

Novinky - Fotogalerie

Náš oborový den je určen jen pro odvážné žáky, kteří se nebojí samostatně bádat, kteří se nebojí vyměnit pohodlí internetu a knih za pot a slzy při realizaci vlastních experimentů  a zpracovávání svých výsledků. Doufáme, že kromě nových zajímavých poznatků budeme svědky zrodu také nových mladých nadějných badatelů – vědců.

Vyučující: E. Hilčerová, H. Staňková, J. Mzůrek
Počet žáků: max. 36
Finanční náročnost: 500,- Kč