Název projektu: Rozvoj demokratické kultury na ZŠ Kunratice II

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002122

Období realizace: 1.3.2022 - 30.10.2023

Projekt je zaměřen na rozvoj demokratické kultury na ZŠ Kunratice. Aktivity cílí na vedení, učitele a žáky školy.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR a je spolufinancován Evropskou unií.