Projekt Brána jazyků otevřená

Publikoval Radek Ivanov, Petra Wernischová
Datum 11.4.2021

Tento projekt mapuje, kolika "cizím" slovům je čeština stále  otevřená.

V češtině, především v hovorové, se objevuje mnoho zdomácnělých podob slov z cizích jazyků, která do ní vstupovala po celá staletí. Některá se uchovala dodnes. Zde je jejich přehled, který společně se žáky objevujeme. 

Germanismy pomáhají  i k lepšímu  zapamatování německých slovíček, která jsou v jejich základu.

Nápad zveřejnit projekt vzešel z řad žáků osmých tříd a je průběžně doplňován.

 

Germanismy v hovorové češtině:

Komentátoři na LOH:

Udržet se na kajaku je pořádný kumšt - umění ( die Kunst - umění, ve školní terminologii VV)

Komentátoři ČT při ME ve fotbale:

V Bayernu Mnichov  byl Joshua Kimmich takový kanderdas (původně z divadelního prostředí – nováček, elév, znamená to

Kann der das? Umí to on? Zvládne to on?

A zase žádný kvalt – žádný spěch, žádné násilí (e Gewaltnásilí)

Özil trefil štangli! - tyčku, e Stangel – tyč, štangle salámu)

Němci postupují s pořádnou porcí kliky (das Glück-štěstí)

Tento manšaft jde dál - toto mužstvo r Mann- muž, koncovka -schaft = ství, stvo Mannschaft

podobně: Kameradenschaft - kamarádství , v češtině: kamaráčoft = kamaráčovství

S klikou, ale platí. Se štěstím, ale platí. (das Glück-štěstí)

A je to vlastní gól, no to je pech (das Pech – smůla)

Teď to pojede pěkně šusem (der Schuss- rána, střela)

Krásně trefil vingl branky (der Winkel- roh)

Teď už Francouzi tuplem nebudou pospíchat  tuplem – dvojnásobně (doppel – dvojnásobný)

Cédrik okamžitě servíruje nášup – další chod, pokus, který následuje po prvním pokusu (nach  = po, der Nachschub = přídavek)

Špílmachr – tvůrce hry, ten, co je machr na hru,

(machen - dělat, spielen – hrát)

A rovnou to prubnul – zkusil (probieren – zkusit,zkoušet)

Je to pořádný kumšt zbavit se bránícího hráče na malém vápně – umění (die Kunst=umění, výtvarná výchova)

Kumštýř – umělec (die Kunst – umění)

Drogba  to zkusil šajtlí - vnějším nártem ( e Scheitel - vrchol úhlu)

Trefil to placírkou přes zeď- vnitřním nártem ( r Platz - místo, plazieren - umístit)

Nastupuje na plac - místo, kde se hraje (der Platz - místo)

Mám vás v merku, panáčkové  - sleduju vás (merken - všimnout si)

Mohl by udělat tochu virvál v německé obraně (der Wirrwarr - chaos, zmatek, nepořádek)

Chan si pustil pusu na dlouhý špacír - procházku (spazieren - procházet se)

Lloris si řekl, že sichr je jistota - jistota je jistota ( sicher - jistý, spolehlivý, e Sicherheit - jistota, bezpečí, e Sicherung - pojištění, zajištění)

sicherhaizka - spínací, bezpečnostní špendlík

Útočník vartoval u branky  - čekal (warten=čekat)

 

 

 

Vychladni, ty cimprdlíno - netykavko ( zimperlich - choulostivý, příliš citlivý, nedůtklivý)

Ten hochštapler- podvodník (Hochstapler = podvodník vyššího stylu, ale uhlazeného chování' (podle SSJČ). Místo Hochstapler se dříve v německé hantýrce užívalo jen Stabeler, Stapler. Hoch= vysoký, vysoko

Rychle zpátky do knajpy - hospody (die Kneipe=hosppoda)

Ještě jednu rundu - ještě jednou dokola (die Runde - kruh, okruh, kolo)

Nemohli jsme si v klidu dát ani šlofíka - ani si zdřímnout ( schlafen=spát)

Vzpomínám si, že jsme sem chodili na vandry.

(wandern= chodit pěšky, vandrák)

Přece mě nenechali ve štychu - v bryndě, na holičkách  (im Stich lassen)

Vzali mi kvér. Zbraň. (das Gewehr =.zraň)

Snad si nemyslíte, že mě tím šmukem uplatíte? šperkem  (r Schmuck -= ozdoba, šperk)

Nechceš mi helfnout, Homere? 0p0omoct? (helfen = pomoci)

Ty mě špicluješ? Ty mne špehuješ? (r Spitzel =špeh, špión, vyzvědač)

Simpsonovi, seriál USA

 

Máš recht, brácho! Máš pravdu, brácho! (das Recht = pravda, právo)

                             Fantastická čtyřka: Silver (film USA)

Felix Holzmann dělal humor v době, která nepřála kumštu - umění ( die Kunst =umění, výtvarná výchova, die Art = umění)

Další štace byla v Německu - zastávka (die Station = zastávka)

pořad Spa3 am Spa3 - legrace na legraci (špásovat = dělat si legraci, laškovat)

                             Buďte pozdraven, pane Holzmann (vzpomínkový pořad ČT)

Hezká šlajfka! Hezká kravata!  (die Schleife = kravata)

                             Superman (seriál USA)

Zapsala by ses do historie jako historický pechvogel - smolař (das Pech - smůla, der Vogel - pták)

                                     Ordinace v růžové zahradě (seriál ČR)

Liebesbriefy od Kárského ( der Liebesbrief – milostný dopis)

                                        Ordinace v růžové zahradě (seriál ČR)

Hází cukrebliky - sladké pohledy (der Zucker - cukr, der Blick - pohled)

 

Eintopf ze všeho, co bylo v kuchyni ( ein Topf – jeden hrnec

                                           Ordinace v růžové zahradě (seriál ČR)

Nejsem od fochu - z oboru (das Fach - obor, odvětví, das Schulfach - předmět ve škole)

                                          Ano, šéfe  (kulinářská show TV Prima)

 

Máš recht ( du hast Recht – máš pravdu)

                                     Hospoda (seriál ČR)

 Mírnyxdýrnix ( mir nichts dir nichts, mně nic tobě nic = jen tak, pro nic za nic)

                                     Hospoda (seriál ČR), Ohnivý kuře (seriál ČR)

 

 

Šel jsem do šichty – pracovní směny (die Schicht – vrstva, směna )

                               Hospoda (seriál ČR)

 

Nic se nemá přehánět. Dokonce ani dobro ne. Stejně tak se nemá za každou cenu šturmovat inkluze. (Šturmovat=přehánět, der Sturm = bouřka, poplach, útok)

                             Časopis Reflex, červen 2016

Vyšpekulovat - vymyslet (spekulieren - přemýšlet, hloubat, bádat)

                           Rozhovor s Václavem Klausem ml. (ČT)

 

hafo práce - hodně práce (der Haufen – hromada)

Bylo tam hafo bakterií - moře, mraky, hodně (der Haufen - hromada)

                          Kriminálka Las Vegas (seriál USA)

 

 

rychtář (der Richter - soudce)

jarmark - trh ( das Jahr - rok, der Markt - trh), tedy vlastně výročni trh, trh jednou za rok

handlovat - obchodovat (der Handel - obchod)

kšeftovat - obchodovat (das Geschäft - obchod )

seštelovat -  sestrojit, sestavit (stellen – postavit)

 

vycajchnovat se -  vyznamenat se  ( sich auszeichnen – vyznamenat se, s Zeichen = znamení)

ausgezeichnete Erdbeeren = vynikající jahody

                 reklama na jogurty Müller mix

 

cejch – znamení (das Zeichen = znamení)

 

dělat si špunprnágle – dělat si srandičky (Spompernadeln – šaškoviny, srandičky, legrácky)

 

to je peinlich – trapné

 

to je zuviel – moc, příliš moc

 

proč ausgerechnet já -  proč zrovna já (ausgerechnet - zrovna, právě)

 

štupovat ponožky – látat ponožky (stupfen - látat)

vypiglované kalhoty - vyžehlené (bügeln - žehlit)

 šňupat - nadýchnout nosem (schnupfen - šňupat)

šponovat - napínat (spannen - napínat)

 

gáblík -  jídlo „na vidličku“ ( die Gabel = vidlička)

 

šláftruňk – pití před spaním, na dobrou noc (schlafen=spát, trinken=pít)

 

 fajnšmekr –  labužník, znalec  (schmecken =chutnat, fein = fajn, jemný)

 

nechat ve štychu -  nechat na holičkách (im Stich lassen = nechat v problému, na holičkách, nepomoci)

 

nemá zicflajš – nemá stání, je neposedný (sitzen=sedět r Fleisch = maso)

 

šmak, šmakovat - chuť, chutnat ( schmecken - chutnat)

rajzovat – cestovat  (reisen- cestovat)

Na blint– na slepo (blind = slepý)

 

rajcovat – vzrušovat (reizen= vzrušovat)

 

šik – elegantní (schick=slušivý, vkusný, apartní)

 

glanc – šmrnc, ráz (der Glanz – třpyt, svit)

fungl nágl nový (funkelnagelneu) funkeln - třpytit se, der Nagel- hřebík nový jako třpytící se hřebík

 

šajn – tušení, svit (der Schein – svit)

ánunk – tušení (die Ahnung – tušení)

 

mord – vražda, mordovat -  vraždit  (r Mord – vražda)

Mordparta – tým, specialitující se na vyšetřovánní vražd

Das Gewehr – zbraň, kvér

Partaj – strana ( die Partei – strana)

 meldovat - hlásit (melden - hlásit, anmelden - přihlásit)

Eklovat -  hnusit se

 

pro zichr -  pro jistotu  (sicher – jistě)

pucvol - kus vlny určení k čištění (putzen - čistit, r Wool - vlna)

Putzflek –pomocník důstojníka (putzen – čistit, der Fleck – skvrna)

„špíglnýgl“  lesknoucí se jako zrcadlo (der Spiegel – zrcadlo),

Der Spiegel – jeden z nejznámějších německých časopisů

„heiss“- horký

Jste v cajku?  Jste v pohodě? (Das Zeug – věc)

Je to v cajku. (Věci jsou v pohodě)

 

Blázen – z německého slovesa blasen = foukat

(ve středověké ikonografii byla trumpetka atributem blázna)

 

Byrokrat –  úředník, z německého slova s Büro=úřad, stejně i byrokracie

 

Werk Arena - stadion ve Třinci (das Werk - dílo, práce)

das Werkzeug - nářadí, vercajk das Wekr - dílo, práce, das Zeug - věc)

to je takový starý verk - krám

 

železničářská hantýrka:

ajznboňák - železničář (die Eisenbahn - železná dráha, železnice, der Eisenbahner - železničář)

mašinfýra - strojvedoucí (der Maschinführer - vedoucí mašiny, der Lokomotivführer, der Lokführer - vedoucí lokomotivy)

šraňky - závory (die Schranken - závory)

veksle - výhybky (wechseln - měnit, přehazovat)

glajzy - koleje (das Gleis - koleje)

šíny - kolejnice

švele - pražce

štace - zastávka, stanice - die Station - zastávka

vechter - strážný

vechtrovna - stážní domek

bremzák - brzdař (die Bremse - brzda)

 

Na závěr slova, která pochází z němčiny, ale zní nám česky

loch - vězení, z německého das Loch - díra

katr - z německého das Gitter - mříž

trakař - z německého tragen - nést

šrajtflofle- naprsni taska, původně tabulka, kam si lidé psali výdaje, schreiben - psát, die Tafel - tabulka

fixlovat z německého der Fuchs - liška, tedy podvádět, být vychytralý jako liška

celta  z německého das Zelt - stan

plonk - bez peněz , z německého blank - čirý, holý, blank sein - být bez peněz

Kurzarbeit - zkrácená práce , kurz=krátký die Arbeit=práce