DOTAZNÍKOVÁ ANKETA k párové výuce pro budoucí 4. ROČNÍK ve školním roce 2020/2021

Datum 3.1.2020
DOTAZNÍKOVÁ ANKETA k párové výuce pro budoucí 4. ROČNÍK ve školním roce 2020/2021

V lednu 2020 probíhá dotazníková anketa k párové výuce pro budoucí čtvrťáčky ve školním roce 2020/2021. Vše potřebné naleznete níže.

Vážení rodiče a ostatní,

obracíme se na vás s dotazníkovou anketou k párové výuce pro budoucí čtvrťáčky v příštím školním roce 2020/2021.

Z vlastní zkušenosti už víte, že s organizací “párovky” začínáme právě na přelomu kalendářního roku. Po dohodě se školou opět využíváme ke zjištění vašeho zájmu o párovou výuku třídní schůzky, které se mají konat ve čtvrtek 9. ledna 2020.

Jestliže máte i budoucího prvňáčka, vyčkejte prosím opět doby po zápisu dětí, kdy vás spolek a škola pozvou na rodičovskou kavárnu s tématem párové výuky a až poté bude spolek organizovat dotazníkovou anketu i pro budoucí prvňáčky.

O změnách, které nás v párovce čekají, jsme vás informovali e-mailem dne 2. ledna 2020. Tyto informace jsou také zveřejněny na webu školy v rodičovské sekci - Patron - Párová výuka - Třeťáčci 2019/2020. Hlavní změna se týká zvýšení počtu hodin párovky vždy na polovinu vyučovacích hodin v ročníku. Tím dochází ke zvýšení potřebných finančních prostředků, čemuž odpovídá i informace o výši teoretického průměrného daru na jedno dítě a školní rok (https://www.zskunratice.cz/rodice/patron-spolek-rodicu/parova-vyuka/organizace-financni-podpory-parove-vyuky/zmeny-v-parove-vyuce-od-skolniho-roku-2020-2021.7532).

Rádi bychom vás současně poprosili, abyste vyplnili a odevzdali dotazník v co nejvyšším počtu, protože při rozhodování školy o párové výuce rozhoduje nejen celková výše slíbených finančních prostředků v ročníku, ale i počet rodičů v ročníku, kteří mají o “párovku” zájem i v příštím školním roce. Důležitý je proto názor každého z vás. 

 

Dotazníkovou anketu organizujeme stejně jako v loňském roce:

Dotazník můžete vyplnit a odevzdat v průběhu třídních schůzek:

- třídní učitelé budou mít ve třídách připravené formuláře pro budoucí 4. ročník, ne pro jiný

- vyplněný dotazník prosím odevzdávejte na recepci školy, paní recepční mají připravené neprůhledné uzavíratelné desky.  

Dotazník můžete vyplnit a předat spolku i mimo třídní schůzky:

- odevzdáním na recepci školy i mimo dobu třídních schůzek - paní recepční mají připravené neprůhledné uzavíratelné desky, nebo

- zasláním na e-mailovou adresu veronika.dolezil(zavinac)gmail.com dotazníku jako scan/foto, nebo jako „pdfsoubor“ s vyznačenými odpověďmi anebo jako prostou zprávu s odpověďmi na otázky v dotazníku.

 

Dotazník naleznete v příloze. O předání vyplněného dotazníku prosíme nejlépe do 20. ledna 2020, abychom mohli anketu vyhodnotit a předat škole statistické údaje k rozhodnutí o (ne)pokračování párové výuky v příštím školním roce.

 V případě jakékoli potřeby se, prosím, obracejte na spolek prostřednictvím e-mailové adresy: patron.parovavyuka2017(zavinac)zskunratice.cz. Jde o adresu, která zasílá vše obdržené na adresy rodičů, kteří se o zajištění párové výuky ze strany spolku starají. Informace k dotazníkové anketě jsou také umístěny na webu školy v sekci rodiče - spolek Patron - Párová výuka - Třeťáčci 2019/2020.

Děkujeme Vám za pozornost, důvěru a spolupráci.