Jsem vděčni za každý projekt, který podpoří pedagogický rozvoj školy. Děkujeme všem pomocníkům, dárcům, podporovatelům ...