(P)RRR

Publikoval Radek Ivanov
Datum 4.10.2019

Celým rokem nás bude provázet myšlenka 3 R, která vybízí k šetrnému způsobu života. Smyslem této životní filozofie je snížit vlastní spotřebu (= reduce). Přesto zbyde odpad a máme dvě možnosti, jak s ním šetrně naložit. Část odpadu znovu využijeme (=reuse)a tím mu vdechneme nový život spolu s novou možností využití. Když ani to nelze, materiál roztřídíme (=recycle). I voda se dá třídit. Principem je minimalizovat komunální (smíšený) odpad a dát planetě Zemi šanci se zelenit, místo nápravování škod napáchaných lidmi.
Pojďme společně už konečně přestat tak děsivě spotřebovávat a neomaleně konzumovat vše, co si můžeme koupit. Otevřete svá srdce a pusťte zelené myšlenky ven… Peníze nejsou to, co po nás zůstane. Co tedy vlastně zbude?

Vstupenka: PÍSEMNÉ ZAMYŠLENÍ“/klidně v bodech:

  1. Uveď jméno a třídu, celý nadpis „oboráku“, jména průvodců „oborákem“.
  2. Konkrétní příklady, jak já sám/sama mohu snižovat vlastní spotřebu.
  3. Uveď postup, jak jsi znovu využil/a materiál nebo věc, kterou jsi chtěl/a již vyhodit. Pokud se ti to ještě nepodařilo, zkus nějaké nové využití i s postupem vymyslet.  
  4. Fotka odpadu z domácího koše, ke které sebekriticky připíšeš, co by se dalo dále vytřídit.

Jak už z podtitulu vyplývá, letos se kromě novinek ze světa zdravé gastronomie a cizokrajných chutí zaměříme i na to, jak nakládáme s potravinami, odkud jsou dováženy a jaký to vše má dopad na naše životní prostředí. Přidáme se k lidem a akcím, kterým není lhostejné, jak bude naše planeta vypadat za pár let, a tedy vědí, že šetřit má smysl.

Vyučující:
T. Doudová
H. Staňková

Počet žáků: max. 28

Finanční náročnost: 500,- Kč