11 - SPORT NENÍ JEN O SPORTOVCÍCH

Publikoval Radek Ivanov
Datum 19.4.2014

Během tří oborových dnů se dozvíme něco o zákulisí turnajů – jak se turnaj pořádá, co vše je k tomu potřeba, dále o organizační struktuře klubů. Jeden celý oborový den bude věnován přípravě na pořádání turnaje Terezčina memoriálu, který následně žáci přihlášení na tento oborový den zorganizují. Samozřejmě v rámci oborových dnů dojde i na sportovní vyžití.

Vyučující: M. Skýva

Počet žáků: max. 19 

Finanční náročnost: 200,- Kč