Fyzika 7. ročník

Publikoval Jakub Zvěřina, Hana Hollanová
Datum 1.9.2023

Na webu školy, v týdenních plánech se dozvíš témata hodin, stránky v učebnici, které se témat týkají, zadání cvičení z pracovního sešitu a stručný popis toho, co nového se naučíš.

V přiloženém souboru nalezneš seznam pomůcek, které budeš nosit na každou hodinu, a kritéria hodnocení, abys nebyl/a překvapen na konci pololetí z výsledné známky. 

 

Otázky, na které si odpovíme během tohoto školního roku ... 

Jak si můžeš spočítat, jakou rychlostí jdeš do školy ... 

Proč to s námi mává v autě, když jedeme do zatáčky ....

Jak to, že plovou na vodě těžké tankery převážející mnoho tun zboží a nepotopí se ... 

Jak vznikají bouře ... 

Kolik barev skrývá bílá barva ...