PPRŠ - Projekt pedagogického rozvoje školy 2015 - 2020

Publikoval Vít Beran
Datum 2.8.2019
PPRŠ - Projekt pedagogického rozvoje školy 2015 - 2020

Pedagogický rozvoj s podporou projektu "Pomáháme školám k úspěchu" pokračuje. V srpnu 2015 jsem na pedagogické radě schválili dlouhodobé cíle Projektu pedagogického rozvoje školy do školního roku 2019/2020. Současně jsme připravili a následně schválili PPRŠ pro školní rok 2015/2016.

Projekt pedagogického rozvoje školy do školního roku 2019/2020 navazuje na pedagogický rozvoj popsaný v PPRŠ a evaluačních zprávách za období od září 2010 do srpna 2015 - více ZDENa na rozvoj školy, celé sborovny navazují Plány osobního pedagogického rozvoje. Informace k projednání POPR pro školní rok 2015/2016 se řídí svým plánem.

Dlouhodobý cíl PPRŠ – do roku 2020

  • Nový ŠVP umožňuje, aby se každý žák díky naší pomoci denně naplno učil a zažíval úspěch.
  • Žák se učí učit a učitel rozpoznává, kde na cestě k učení se učit je.
  • Pro rozvíjené gramotnosti máme vytvořené „linky“ / „spirály“ s nástroji nebo takovou organizací vyučování a konkrétními důkazy učení, které podporují „vyhodnocování“ a následné plánování.
  • Spolupráce v redakcích a v TRIKOLORÁCH nám umožňuje efektivně promýšlet (linky/ spirály), sdílet zkušenosti, navštěvovat se ve vyučování, zavádět nástroje, poskytovat si zpětnou vazbu … (kolegiání podpora - 3 x S)

Centrum pedagogické inspirace
Pomáháme školám k úspěchu,
vzdělávacího projektu nadace
THE KELLNER FAMILY FOUNDATION

Otázka: Umožní promyšlené rozvíjení gramotností naplnění sdílené školní a projektové vize?

Archiv: Projekt pedagogického rozvoje školy 2010 - 2015

Školní rok:  2015/2016  -  2016/2017  -  2017/2018  -  2018/2019  -  2019/2020

Školní rok Inovace PPRŠ ČTVRTLETNÍ ZPRÁVY INOVOVANÉHO PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY

2015/2016- šestý rok projektu

Inovace PPRŠ pro školní rok 2015/2016 PRVNÍ
ZPRÁVA
Seznam příloh:1- Školní zpravodaj - září
2- Zpětné vazby studenů PedF 2015_10_13
3- Zpětné vazby studenů PedF 2015_10_19-23
4- Zpětné vazby studenů PedF 2015_10
5- Zpětné vazby studenů PedF 2015_10
6- Zpětné vazby studenů PedF 2015_11
7- Prezentace ze setkání na Přírodovědecké fakultě při přebírání titulu Fakultní škola
8- Prezentace k RK k párové výuce
9- Seminární den - 16.11.2015
10- Prezentace - 2SD - ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST
11- Prezentace - 2SD - BADATELSKÁ GRAMOTNOST
DRUHÁ 
ZPRÁVA
Seznam příloh:1 - Leták na předvánoční besídku s nakladatelstvím Meander
2 - Prezentace pro Rodičovskou kavárnu o párové výuce
3 - Projekt pro OP PPR: „Metodická podpora, vzdělávání a zvýšení kapacit odborných pracovníků za účelem inkluze cizinců a menšin na ZŠ Kunratice“ - přílohy: 1, 2, 3, 4
4 - Akreditace prvních devíti vzdělávacích programů
5 - Plán komunitních akcí v Kunraticích
6 - KLÍČEM JE UMĚNÍ DOKÁZAT SE DOMLUVIT - článek UN
7 - NEBOJTE SE HEJNÉHO MATEMATIKY - článek UN
8 - KLINICKÁ ŠKOLA JAKO PRUBÍŘSKÝ KÁMEN - článek UN
9 - KRITICKÉ LÍSTKY 4 - Jakub Svatoš
10 - KRITICKÉ LÍSTKY 5 - Lucie Samlerová
11 - ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 2016
12 - LISTOPADOVÉ A PROSINCOVÉ OHLEDNUTÍ
13 - Kunratický zpravodaj 6
14 - Matika i čeština se dají učit jinak, záleží na učiteli – MF DNES
TŘETÍ 
ZPRÁVA
Seznam příloh:1 - Výsledky testování CLOSE
2 - Jahodový koktejl
3 - Moudrá kunratická kuchařka
4 - Akreditace dalších pěti vzdělávacích programů
5 - Program návštěvy ZŠ Letohrad
6 - Rodičovská kavárna na téma „Zdravá školní jídelna“
7 - HITEM POPLAŠNÝCH ZPRÁV JE ÚDAJNÝ ODKLAD INKLUZE
8- Tenkrát na Západě - leták
9 - LEDNO-ÚNOROVÉ OHLEDNUTÍ
10 - Dubnové setkání absolventů a zaměstnanců školy - pozvánka - leták
11 - Kunratický zpravodaj 1/2016
12 - Pozvánka na Den učitelů
13 - 5. seminární den – program
14 – Tabulky SNOSŮ a dva texty – VÝTVARNÁ VÝCHOVA a CIZÍ JAZYKY
ČTVRTÁ
ZPRÁVASeznam příloh:1 – Reflektivní setkaní v ZŠ Kunratice
2 – Březnové ohlédnutí
3 – Dubnové ohlédnutí
4 – Květnové ohlédnutí
5 – Červnové ohlédnutí
6 – Globe Games Karviná
7 – GG – Kunratický pixel – zpětná vazba hodnotitelů
8 – Zahradní slavnost - pozvánka
9 – SCOOLWEB - Konference o školních webech 2016
10 – Historie změn v ZŠ Kunratice od roku 2006 do současnosti 
11 – Přehled obsahů PPRŠ
12 – REFLEXE sdílení třídní management – 19. - 20. 4. 2016
13 – Výjezd terč
14 – Ocenění žáci ve školním roce 2015 - 2016 – následuje v textu čtvrtletní zprávy

2016/2017- sedmý rok projektu

Inovace PPRŠ pro školní rok 2016/2017 PRVNÍ A DRUHÁ (POLOLETNÍ) ZPRÁVA
Seznam příloh:
1- POPR 2016/2017 - seznam pedagogů a jejich cílů
2 - Exkurze po školách
3 - Bulletin ZŠ Kunratice pro školní rok 2016/2017
4 - Projekt "Zelená učebna v badatelské zahradě"
5a - LIDOVKY - Tak trochu jiná biologie
5b - LIDOVKY - Tak trochu jiná biologie
6 - Pozvánka - Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti
7 - Management třídního kolektivu - anketa
TŘETÍ A ČTVRTÁ - POLOLETNÍ A EVELUAČNÍ ZPRÁVA
Seznam příloh:1 - Badaluace badagramotnosti
2 - Malá badaankéta
3 - Čtenářská gramotnost - prezentace
4 - Čtenářská gramotnost - dotazník
5 - Hodnocení obhajob bakalářských, oborových a magisterských prací
6 - At‘ jsou velcí zase malí! - křest knihy Barbory Vajsejtlová
7 - Sportovní den a RUN and HELP
8 - Tandemy - sumarizace jednotlivých tanderů
9 - Šablona oborová práce
10 - Vzorová prezentace pro hodnocení Bc. práce
11 - Kriteria hodnocení prezentace
12 - Pomocník pro hodnocení obhajob
13 - Symetrická podpora - mentorská podpora ZSK 11.5.2017
14 - Symetrická podpora - přepis závěrečné diskuse
15 - Den norské kuchyně v ZŠ Kunratice – 14. únor 2017 – program
16 - Zpráva pro školu z testování v projektu CLoSE - přidaná hodnota školy

2017/2018- osmý rok projektu

Inovace PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY pro školní rok 2017/2018 ZPRÁVA O PROJEKTU PPRŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017 – 2018 ZA ZÁŘÍ AŽ LISTOPAD 2017
Seznam příloh:
1 - Vyhodnocení projektu ZÁLOŽKA
2 - FPI 2017 - PODĚKOVÁNÍ
3 - Pracovní listy k projektu VESMÍR - 3.1, 3.2, 3.3, 3.43.5 - klikni na obrázek
4 - Prezentace Ekoparlamentu
5 - Přehled cílů - POPRy 2017/2018
ZPRÁVA O PROJEKTU PPRŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017 – 2018 ZA PROSINEC 2017 AŽ ČERVEN 2018
Seznam příloh:1 - Metodika integrace žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) - leták
2 - Metodika integrace žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ)

2018/2019 - devátý rok projektu

Inovace PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY pro školní rok 2018/2019 ZPRÁVA O PROJEKTU PPRŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018 – 2019 ZA ZÁŘÍ 2018 AŽ LEDEN 2019 A EVALUACE CÍLŮ PPRŠ
Seznam příloh:1 - Sborník - Dílna psaní VII.B - Pavlína Rosická
2 - SRP NEWSLETTER č. 10
ZPRÁVA O PROJEKTU PPRŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018 – 2019 ZA ÚNOR 2019 AŽ ČERVEN 2019 A EVALUACE CÍLŮ PPRŠ
Seznam příloh:1 - Strategický plán vytváření inkluzivního prostředí školy ZŠ Kunratice

2019/2020- desátý rok projektu

Inovace PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY pro školní rok 2019/2020

ZPRÁVA O PROJEKTU PPRŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019 – 2020 ZA ZÁŘÍ 2019 AŽ ČERVEN 2020 A EVALUACE CÍLŮ PPRŠ
Seznam příloh:
1 - VÝUKA NA DÁLKU - šetření 27. duben 2020 a červen 2020
2 - Analýza VÝUKY NA DÁLKU
3 - Case study - PDP - Mirka Lazarová
4 - Demokratická kultura - Představení - Info - ukázka přípravy Hnízda čtenářské gramotnosti