Projekt OPPA - Dokumenty

Publikoval Vít Beran
Datum 3.7.2015
Projekt OPPA - Dokumenty

V rámci projektu vznikla celá řada velmi významných a funkčních dokumentů. Seznamte se s nimi.

Stránky projektu OPPA - Aktuality - O projektu - Dokumenty - Školní psycholožka PhDr. Kateřina Fořtová - Tým školního poradenského pracoviště na ZŠ Kunratice Závěrečná konference - Uzavření projektu OPPA

 

PhDr. Kateřina Fořtová sestavile metodiku pro pedagogy: Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci školního poradenského pracoviště (ŠPP)

Tato metodika vzniklad v rámci KA01 projektu "Nastavení funkčního modelu integrace dětí se SVP s cílem dosáhnout jejich osobního maxima a začlenit je úspěšně do třídních kolektivů". Základním krokem k sestavení Metodiky bylo zmapování situace na škole, aby se školní poradenské pracoviště mohlo profilovat dle potřeb žáků, tedy posléze usměrňovat dle Metodiky přístup učitelů opět dle potřeb žáků se SVP. Zmapování školy proběhlo v začátku projektu OPPA na ZŠ Kunratice v roce 2013 s názvem dokumentu KA01 - Situační analýza školy 2013.

Jako další podporu pro pedagogy a žáky se SVP připravili odborníci školního poradenského pracoviště Katalog podpůrných opatření s modelem 3MP.

Během studia mohou nastat různé situace, kdy je potřeba více se zamyslet nad individualitou dítěte a v rámci zabezpečení individuálního přístupu ve vzdělávání dle potřeby žáků buď dočasně, nebo natrvalo nějakým způsobem uzpůsobit podmínky ve výuce. Uzpůsobení podmínek je v první řadě v kompetenci školy (učitele, školního poradenského pracoviště), vyšší míru opatření je potřeba konzultovat s odbornými pracovišti, popř. přenechat specifikaci problémů a navržení dalších opatření či uzpůsobení podmínek na odborných pracovištích.

INFO K MODELU 3MP – třístupňový model péče o žáky základních škol v rámci zabezpečení individuálního přístupu ve vzdělávání (st. 1, 2 - škola, st. 3 - PPP)

Specifikace jednotlivých stupňů:
Opatření 1. stupně - úpravy učitelem (realizovaná opatření školy k odstranění potíží, jejich frekvence, účinnost, individuální přístup, forma – viz přílohy pro jednotlivé vyučované předměty)

Opatření 2. stupně - úpravy po dohodě se školním poradenským pracovištěm (psychologem / speciálním pedagogem, výchovným poradcem), popřípadě s odborným pracovníkem PPP, SPC, SVP v rámci návštěvy školy, na základě tel. či mailové konzultace…(doba, forma viz přílohy pro jednotlivé vyučované předměty)

Opatření 3. stupně - diagnostika na odborném pracovišti (PPP, SPC, odborný lékař…). K odbornému vyšetření je potřeba poskytnout odbornému pracovišti kopie vyplněných formulářů pedagogické diagnostiky, plány pedagogické podpory v jednotlivých předmětech, stručné zhodnocení efektivity uzpůsobení podmínek. Vybavit žáka aktuálními pracemi, sešity (domácí, školní, diktátový, ŽK,..).

Celý dokument naleznete zde: Katalog podpůrných opatření s modelem 3MP.

 


Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu hl. města Prahy v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Období realizace:
01. 06. 2013 – 28. 02. 2015
Číslo projektu:
CZ.2.17/3.1.00/36336

Všechny dokumenty obdrželi účastníci konference v pěkném dárkovém balíčku na CD umístěném společně s propisovačkou v "retro" sešitku se spirálovou vazbou. Dokumenty připojujeme níže ...