Projekt OPPA - Aktuality

Publikoval Vít Beran
Datum 29.9.2015
Projekt OPPA - Aktuality

Dne 1. 6. 2013 byla zahájena realizace projektu „Nastavení funkčního modelu integrace dětí se SVP s cílem dosáhnout jejich osobního maxima a začlenit je úspěšně do třídních kolektivů“, který je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Více informací viz v popisu projektu. Závěrečná konference – den otevřených dveří a workshopy k projektu se uskuteční 3. 2. 2015 od 9:00 do 13:00 hodin v aule Základní školy v Kunraticích, Předškolní 420/5, Praha 4, 14800. Na konferenci je nutné se  registrovat prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webu ZŠ Kunratice.

1) Realizace projektu byla zahájena v červnu 2013. 

Přečtěte si tiskouvou zprávu ZDE.

2) První semináře uskutečnila Kateřina Fořtová před zahájením školního roku na výjezdu v Přerově

3) Asistenti pedagoga se pravidelně schází

Asistenti pedagoga pro žáky se SVP

Jejich úkolem je podpora učitele přímo ve výuce, kdy má na
starosti žáky se SVP, kterým se pedagog nemůže v rámci velkého kolektivu věnovat individuálně. V praktické
každodenní péči o žáka se jedná o klíčovou osobu. Mezi jeho činnosti bude patřit zejména:
- pedagogická asistence při výchovné a vzdělávací činnosti žáků, spolupráce s pedagogy, individuální práce sežáky se SVP,
- příprava speciální výuky na každou vyučovací hodinu spolu s pedagogem,
- pomoc žákům při přípravě na vyučování,
- podílí se na diagnostice a hodnocení svých žáků,
- poskytování zpětné vazby žákům se SVP, jejich rodičům, pedagogům, aj.

4) Začínáme pracovat metodikou pro pedagogy: Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami

V rámci KA01 školní psycholožka, PhDr. Kateřina Fořtová, sestavila Situační analýzu a vytvořila metodiku pro práci se žáky se SVP v rámci školního poradenského pracoviště (ŠPP).

5) Další semináře se uskutečnily v prosinci 2013 a lednu 2014.

6) Během třetího monitorovacího období se konaly školení pro sborovnu

Školení dne 2. 5. 2014 „Legislativní změny, podpůrná opatření pro žáky se SVP“.
Hlavním cílem semináře bylo seznámení pedagogů s chystanými legislativní změnami v novém školském zákonu.
Zároveň se představil třístupňový model péče u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zejména v oblasti chování. Na to jsme navázali představením katalogu podpůrných opatření, které mohou pedagogové využít při práci se žáky se SVP (v rámci prvního a druhého stupně podpory).

7) Školení dne 26. 8. 2014 na téma „Individuální vzdělávací plány žáků“. Lektory byly školní psycholožka Kateřina Fořtová a odborný garant Lenka Novotná.

Odborný garant a školní psycholog učitelům nastínili postup „Několikastupňového modelu péče“ o žáky. Během semináře se upevňoval adekvátní postup diagnostiky žáka se SVP od primární diagnostiky třídním učitelem po vytvoření finálního IVP či výchovného opatření.
Následně ve dnech 26. - 27. 8. probíhal řetěz individuálních konzultací nad jednotlivými IVP a možnými přístupy v konkrétních předmětech. Vzhledem k množství pedagogů ve sboru se zapojil celý poradenský tým školní psycholog + odborný garant + speciální pedagog, což bylo hodnoceno jako velmi pozitivní společně s individuálními konzultacemi a konkrétními příklady práce s dětmi se SVP.

8) Speciální studijní centrum je postupně vybavováno novými pomůckami, které pomohou malým nezbedům se soustředit na učení.

Díky práci našeho speciálního pedagoga Olze Drbalové se zdá, že při dopoledním vyučování děti se SVP nemají sebemenší trápení s učením, při hodinách ani nedutají a pracují na plné obrátky jak na tabletech tak i na stolních počítačích.

Mnohdy jim k vítězství nad neposednými písmenky stačí i vhodné plnící pero nebo široké trojhranné tužky nebo že by to nakonec byly opravdu klekačky a gymnastické míče, na kterých pracují jen ti v hodinách nejpracovitější? „Na to se musíte zeptat Olinky.“

9) Závěrečná konference k projektu OPPA

Závěrečná konference – den otevřených dveří a workshopy k projektu OPPA „Nastavení funkčního modelu integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami" se uskuteční 3. 2. 2015 od 9:00 do 13:00 hodin v aule Základní školy v Kunraticích, Předškolní 420/5, Praha 4, 148 00. Na konferenci je nutné se  registrovat prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webu ZŠ Kunratice. Podrobnosti jsou zveřejně ZDE

10) Ukončení projektu

Po necelých dvou letech byla realizace projektu „Nastavení funkčního modelu integrace dětí se SVP s cílem dosáhnout jejich osobního maxima a začlenit je úspěšně do třídních kolektivů“ na ZŠ Kunratice ukončena ke dni 28. 2. 2015.


Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu hl. města Prahy v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Období realizace:
01. 06. 2013 – 28. 02. 2015
Číslo projektu:
CZ.2.17/3.1.00/36336