Uzavření projektu OPPA

Publikoval Vít Beran
Datum 3.7.2015
Uzavření projektu OPPA

Po necelých dvou letech byla realizace projektu „Nastavení funkčního modelu integrace dětí se SVP s cílem dosáhnout jejich osobního maxima a začlenit je úspěšně do třídních kolektivů“ na ZŠ Kunratice ukončena ke dni 28. 2. 2015.

Stránky projektu OPPA - Aktuality - O projektu - Dokumenty - Školní psycholožka PhDr. Kateřina Fořtová - Tým školního poradenského pracoviště na ZŠ Kunratice Závěrečná konference - Uzavření projektu OPPA

Pro náležité uzavření projektu jsme zvolili metodu, která nejlépe rozšíří vzniklé materiály poradenského pracoviště mezi zainteresované odborníky a poukáže na výhody projektu OPPA. Touto metodou byla konference, která zmiňované důvody splnila. Vzhledem k prostorám školy, se stalo výhodou její společenské zázemí pro setkání, blízkost studijního centra a pracoviště školního psychologa.

Díky projektu OPPA se žáci se SVP na ZŠ Kunratice integrují silněji.

Projekt se zasloužil nejen o vznik podpůrných dokumentů pro pedagogy a asistenty, ale i o práci školního psychologa s třídními kolektivy ve snaze rozšířit mezi žáky povědomí o speciálních vzdělávacích potřebách, posílit socializaci a podpořit dosah k osobnímu maximu žáků se SVP. Nedílnou součástí byla individuální péče speciálního pedagoga, kdy vznikaly malé skupiny žáků se SVP a pracovaly ve studijním centru v době vyučování podle svých možností s perfektním materiálním zázemím ušitým díky projektu přímo pro ně. Přímou podporou integrovaných žáků byli asistenti, kteří měli možnost se dovzdělávat v oblasti SPU stejně jako další členové OPPA týmu. Navíc probíhala náhodná i cílená setkávání, kdy účastníci projektu měli možnost sdílet vědomosti, informace a zkušenosti.

Dalším produktem projektu mimo dokumentů je školní studijní centrum (SSC).

Prostor školní knihovny se proměnil v útulnou knihovnu jak s IT prvky, tak relaxačními. Celkově zájem o SSC narostl a žáci se SVP měli možnost neřízeně spolupracovat na úkolech, referátech aj. s ostatními. Mnohdy se role „rádce“ střídaly a vznikla skupina žáků na škole, kteří se opakovaně do SSC vracejí, aniž by měli školní povinnosti. Cílem pedagogů a vedení školy je prostor SSC udržet ve stejném duchu i nadále.


Nahlédněte: Významnou 
součástí školy se stalo Školní Studijní Centrum (SSC)

 


Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu hl. města Prahy v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Období realizace:
01. 06. 2013 – 28. 02. 2015
Číslo projektu:
CZ.2.17/3.1.00/36336

Všechny dokumenty obdrželi účastníci konference v pěkném dárkovém balíčku na CD umístěném společně s propisovačkou v "retro" sešitku se spirálovou vazbou. Dokumenty připojujeme níže ...