Zápis do prvních tříd - Запис до перших класів

Datum 16.6.2024
Zápis do prvních tříd - Запис до перших класів

Zápis pro školní rok 2024/2025 probíhal 23. a 24. dubna 2024 a je uzavřen. V těchto dnech probíhá správní řízení kontrolou zákoných kritérií, zejména bydliště budoucéího prvňáčka v Kunraticích. Po jeho ukončení zvěřejníme další informace.

 • ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD pro školní rok 2024/2025 proběhne ve dnech 23. a 24. dubna 2024 a to i pro děti dle zákona LEX UKRAJINA. Viz KALENDÁRIUM - ZŠ Kunratice | Organizace školního roku 2023/2024 (zskunratice.cz)
 • Для майбутніх першокласників згідно закону LEX UKRAJINA відбудеться  23 та 24 квiтня 2024 року.
 • Registrace zájemců k přijetí dětí do 1. třídy s trvalým bydlištěm v Kunraticích bude probíhat od pondělí 8. ledna 2024 do 31. ledna 2024 elektronicky, prostřednictvím programu ŠkolaOnLine ZDE.
 • Зареєструвати до 1 класу дітей, які мають документ про проживання в Кунратіце, можна  з понеділка 8 січня 2024 року, до 31 січня 2024 року в електронному форматі на сайті ŠkolaOnline ТУТ.

Rychlá navigace:  HRAJEME SI BE ŠKOLE – UČÍME SE VE ŠKOLE – REGISTRACE K ZÁPISU A ZÁPIS – SPÁDOVÝ OBVOD ZŠ KUNRATICE – ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD – ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – REGISTRAČNÍ ČÍSLO – VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ – DALŠÍ INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY – PRVNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKA – NÁCVIK POČÁTEČNÍHO ČTENÍ A PSANÍ – KRITÉRIA PŘIJETÍ – STRUČNĚ O ŠKOLE – Doporučení ochránkyně k rovnému zacházení při zápisech do prvních tříd základních škol – ZÁPISY DO 1. ROČNÍKŮ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ – statistiky MŠMT - Plakáty ke stažení.
Інформація українською мовою: РЕЄСТРАЦІЯКритерії зарахування дітей-біженців з України – ...
Další informace na stránkách modulu našeho školního webu: Zápis do prvních tříd

Konkrétní informace k zápisu v kunratické škole naleznete:

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD – DŮLEŽITÉ INFORMACE

Připravujeme se na školu s budoucími prvňáčky

HRAJEME SI NA ŠKOLU od 21. února 2024

Budoucí prvňáčci, chcete si zahrát na školu? Přijďte na setkání v naší ZŠ Kunratice, kde se potkáte se svými budoucími spolužáky, ale i našimi paní učitelkami a vyzkoušíte si, jaké to je UČIT SE. Hrajeme si ve škole vždy v určenou středu v měsíci od 15:00 do 16:00 hodin v prostorách prvních tříd v ZŠ Kunratice. U budoucích prvňáčků s bydlištěm mimo spádový obvod, jejich účast na programu HRAJEME SI NA ŠKOLU nezakládá nárok na přednostní přijetí do první třídy v ZŠ Kunratice. Zapsání dítěte do první třídy se řídí platnou legislativou.
Poprvé 21. února 2024! Více informací získáte ZDE

UČÍME SE VE ŠKOLE

Kurz je určen zejména dětem, které si hůře zvykají na nové prostředí, pomaleji navazují vztahy s vrstevníky, nejsou dostatečně připraveny pro vstup do školy a podobně. Na tento kurz budou přijímány děti na základě výsledku screeningu, který proběhne v lednu v MŠ Kunratice nebo doporučení školního poradenského pracoviště. Podrobně ZDE

REGISTRACE K ZÁPISU- РЕЄСТРАЦІЯ 
 • Registrace zájemců k přijetí dětí do 1. třídy s trvalým bydlištěm v Kunraticích bude probíhat od pondělí 8. ledna 2024 elektronicky, prostřednictvím programu ŠkolaOnLine ZDE.
 • REGISTROVAT se znovu musí i děti, které pro školní rok 2023/2024 dostaly odklad školní docházky!
 • Pro školní rok 2024/2025 budeme otevírat 3 třídy po 30 žácích.
 • Зареєструвати до 1 класу дітей, які мають документ про проживання в Кунратіце, можна  з понеділка 8 січня 2024 року в електронному форматі на сайті ŠkolaOnline ТУТ.
 • Повторно реєструватися можуть діти, які в 2023/2024 навчальному році отримали відстрочку для відвідування школи.
 • У новому навчальному році 2024/2025 буде відкрито 3 класи по 30 учнів у кожному.

SPÁDOVÝ OBVOD ZŠ KUNRATICE

 • Spádově do ZŠ Kunratice jsou začleněny všechny ulice MČ Praha Kunratice s tím, že z ulic Horních Kunratic: Hornomlýnská, Jana Růžičky, U Kunratického lesa a U Zeleného děti patří spádově i do ZŠ Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782 kam mají nejblíž.
 • Podrobně v Obecně závazné vyhlášce hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol /.pdf/ s platností od 1.4.2023.
 • Mapa Spádového obvodu ZDE nebo ZDE.
 • Trvalé bydliště se uvádí jak při registraci k zápisu, tak při zápisu (viz Školský zákon Školský zákon - 561/2004 Sb., ČÁST TŘETÍ, HLAVA I, § 36 - Plnění povinnosti školní docházky)
 • Kontrola trvalého bydliště bude provedena tak, že ředitel školy předá seznam registrovaných dětí, respektive zapsaných budoucích prvňáčků ke kontrole na radnici MČ Praha Kunratice. Pokud má dítě vlastní občanský průkaz či jiný doklad totožnosti lze jej ofotit a předat škole.

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD se uskuteční v úterý 23. a ve středu 24. dubna 2024, dle vámi zvoleného a domluveného času při registraci, a to i pro uprchlíky z Ukrajiny.
Ми оголошуємо реєстрацію виключно для майбутніх першокласників, біженців з України 23 та 24 квiтня 2024 року.
Зареєструвати в електронному форматі на сайті ŠkolaOnline ТУТ.

K ZÁPISU přinesete žádost o přijetí dítěte do první třídy //.pdf/ nebo /.docx// a osobní list prvňáčka //.pdf/ nebo /.docx//, rodný list dítěte, kartičku pojištěnce a doklad totožnosti zákonného zástupce např. občanský průkaz.

V případě žádosti o ODKLAD ŠKOLNÍ ZRALOSTI přinesete žádost o odklad školní docházky //.pdf/  nebo /.docx//, potvrzení od příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře

Pokud nebude probíhat zápis do prvních tříd prezenčně, nebo bude-li situace vyžadovat, je možné předání potřebných dokumentů několika způsoby:

 • doporučeně poštou;
 • prostřednictvím datové schránky školy – ID schránky: isc7trm;
 • osobním podáním na recepci školy;
 • mailem s přílohou (scan dokumentu) – originál prosím předejte v tomto případě osobně v době zápisu.

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY pro školní rok 2024/2025

V případě žádosti o odklad školní docházky přinesete žádost o odklad školní docházky, potvrzení od příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Můžete kontaktovat naší školní psycholožku PhDr. Kateřinu Fořtovou, které je současně naší poradenskou psycholožkou spádové PPP pro Prahu 1,2, a 4. Ta s Vámi domluví individuální termín vyšetření školní zralosti, případně odkladu školní docházky. Kontaktujte paní psycholožku v co nejkratší době: katerina@fortova.cz, mobil: 602 419 315. Dokumenty k vyřízenému odkladu školní docházky (pediatr a doporučení PPP) doručte výše uvedeným způsobem.

DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ – Dny otevřených dveří se uskuteční 16. ledna 2024 a ve dnech zápisu do prvních tříd, tedy 23. a 24. dubna 2024 od 8:00 do 12:00 hodin.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Pro komunikaci se školou výhradně používejte u jména dítěte REGISTRAČNÍ ČÍSLO, které Vám bylo přiděleno při registraci k zápisu do prvních tříd. V případě, že jste Vaše dítě neprošlo registrací k zápisu, obdržíte registrační číslo po podání žádosti o přijetí/odkladu školní docházky od zástupkyně ředitele MgA. Bc. Olgy Králové.

VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

Ukončení správního řízení a vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí/rozhodnutí o odkladu školní docházky obdržíte do třiceti dnů od podání žádosti. V případě nouzového stavu vyhlášeného Vládou ČR můžeme využít možnost prodloužit správní řízení až na 60 dní.

Vzhledem k případné epidemiologické situaci je možné, že se forma zápisu změní. Sledujte naše webové stránky, kde budeme případné změny zveřejňovat. 

DALŠÍ INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

PRVNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKA

Ve středu 5. června 2024 od 17:00 hodin se uskuteční první schůzka rodičů a budoucích prvňáčků v naší škole. Na schůzce Vás budeme informovat o všem důležitém pro nový školní rok. Zejména se s Vámi chceme poradit o párovém učiteli pro první třídu. Těšíme se Vás.

NÁCVIK POČÁTEČNÍHO ČTENÍ A PSANÍ

OD ŠKOLNÍHO ROKU 2008/2009 JSME ZAHÁJILI VÝUKU POČÁTEČNÍHO ČTENÍ V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH METODOU ANALYTICKO - SYNTETICKOU a v paralelní třídě METODOU GENETICKOU.  Jak to bude v novém školním roce? I to se dozvíte na třídní schůzce.

KRITÉRIA PŘIJETÍ

ZÁKONNÉ KRITÉRIUM PŘIJETÍ: děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu ZŠ Kunratice.

V případě volných míst budeme přijímat žáky v tomto dalším pořadí:
1. děti, které nemají trvalý pobyt ve spádovém obvodu a u kterých bude předložena a úředně doložena jejich individuální sociální a zdravotní situaci,
2. děti, které nemají trvalý pobyt ve spádovém obvodu a které současně mají v MŠ Kunratice nebo ZŠ Kunratice sourozence,
3. děti které nemají trvalý pobyt ve spádovém obvodu.

Ze skupiny přijímaných, která má shodnou charakteristiku a která současně počtem převýší počet přijímaných, bude losováno.

Poznámka: V případě, že počet žadatelů ze spádového obvodu bude vyšší, než můžeme z kapacitních důvodů přijmout, stanoví ředitel školy předběžné pořadí přijímaných žáků. Ze skupiny přijímaných, která má shodnou charakteristiku a která současně počtem převýší počet přijímaných, bude losováno do celkového počtu tří prvních tříd, tedy maximálně do celkového počtu optimálně 86, maximálně 90 přijatých žáků. Transparentnost zápisu monitoruje Školská rada. Losování bude vyhlášeno prostřednictvím webu školy a bude veřejné. Ředitel školy požádal na začátku ledna 2016 veřejnou ochránkyní práv, jak losovat dvojčata a vícerčata. Paní ochránkyně se přiklání k následujícímu názoru: "V případě, že Vaše škola nemá kapacitu přijmout všechny spádové děti a přistoupí k losování, je vhodné, aby dvojčata (či vícerčata) měla přiděleno jedno číslo tak, aby nedošlo k jejich rozdělení."

Pro nepřijaté spádové žáky zajistila radnice MČ Praha Kunratice místa ve škole v Praze 4 (ZŠ Poláčková - viz vyjádření starosty Rady Městské části Praha 4 Ing. Ondřeje Kubína - ZDE.

Pokud nebude naplněna kapacita prvních tříd dětmi ze spádového obvodu MČ Kunratice, při zapisování nespádových žáků bude přihlíženo, zda mají na škole starší sourozence. Přednost před mimopražskými zájemci mají ti, kteří mají trvalé bydliště v Praze. Vedení ZŠ Kunratice z důvodu stabilizace kvalitních zaměstnanců ve škole se bude snažit vyhovět i jejich žádostem. Teprve potom může být vyhověno i ostatním zájemcům.

Samostatný zápis výhradně pro budoucí prvňáčky, uprchlíky z Ukrajiny, nevyhlašujeme. Zápis bude probíhat ve dnech zápisu do prvních tříd 23. a 24. dubna 2024. - Ми оголошуємо реєстрацію виключно для майбутніх першокласників, біженців з України, 23 та 24 квiтня 2024 року.

Doporučující kritéria k zápisu k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 - vztahující se na děti – uprchlíky z Ukrajiny

• Dítě s místem faktického pobytu v příslušném školském obvodu* základní školy, tedy na území Městské části Praha Kunratice;
• Dítě s místem faktického pobytu v dané městské části, v našem případě rozumí se Praha 4;
• Dítě s místem faktického pobytu v jiné městské části hlavního města Prahy.

Obecně závazné vyhlášce hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol /.pdf/ s platností od 1.4.2023. Mapa ZDE.

V případě splnění zadaných podmínek více uchazeči (než kolik umožňuje kapacita ZŠ přijmout) v konkrétním zadaném kritériu doporučujeme z důvodu transparentnosti a nastavení rovných podmínek zvolit výběr losováním uchazečů pod přidělenými registrovanými čísly. Dále platí další odlišnost pro ukrajinské uprchlíky proti zápisu děti v řádném termínu, že při nedostatku míst školu hledá v případě městských částí Odbor školství Magistrátního úřadu hlavního města Prahy a nikoliv kunratická radnice jako zřizovatel.

Рекомендовані критерії для зарахування до початкової освіти на 2024/2025 навчальний рік - для дітей - біженців з України

• Дитина з місцем фактичного проживання у відповідному шкільному окрузі * початкової школи, тобто на території Празького району Кунратіце;
• дитина з місцем фактичного проживання в даному районі міста, у нашому випадку це Прага 4;
• Дитина з місцем фактичного проживання в іншій частині столиці Праги.

* Загальнообов'язковий указ столиці міста Праги про райони початкової школи - /.pdf/ з 1.4.2023. Карта ТУТ.

У разі відповідності зазначеним умовам, більше абітурієнтів (ніж дозволяє спроможність початкової школи прийняти) за конкретним зазначеним критерієм, рекомендуємо вибрати лотерею абітурієнтів за присвоєними реєстровими номерами, щоб було прозоро та встановити рівні умови. Крім того, ще одна відмінність стосується українських біженців щодо зарахування дітей у встановлений термін- за відсутності місць, Департамент освіти міста Праги, а не ратуша Кунраціце як засновник шукає школу у випадку міста райони.

STRUČNĚ O ŠKOLE

Ve škole se učíme podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „KUK“ /KOMUNIKACE – UČENÍ – KOOPERACE/, který se zaměřuje na učení pro život. Rozšiřujeme výuku v oblasti estetických předmětů, environmentální výchovy, sportu a výuky cizích jazyků. Více najdete v dalších částech školního webu. Chceme, aby všichni žáci se učili naplno a s radostí, sé učení řídili a respektovali druhé. Proto podporujeme různé formy individualizace. Jsme rádi, že rodiče našich žáků tento program školy podporují. 
Nahlédněte i do fotogalerie. Jsme rádi, že jsme školou pro kunratické žáky. Přijďte - těšíme se na Vás. 

DOPORUČENÍ ochránkyně k rovnému zacházení při zápisech do prvních tříd základních škol.

Jedním z pilířů činnosti veřejného ochránce práv jako tělesa pro rovné zacházení je informovat širokou veřejnost o problematice diskriminace. K tomuto účelu slouží doporučení ochránce, která se vyjadřují ke konkrétním projevům diskriminace ve společnosti a obsahují rady, jak se takového jednání vyvarovat.

Doporučení ochránkyně k rovnému zacházení při zápisech do prvních tříd základních škol (14. 1. 2016) (338 kB, Adobe Acrobat dokument)

Příloha: Proces rozhodování o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (pomůcka pro ředitelky a ředitele ZŠ) (247.4 kB, Adobe Acrobat dokument)

V reakci na podněty a dotazy rodičů, ředitelky a ředitelé škol i představitelů samospráv formulovala ochránkyně doporučení, které vyhodnocuje nejčastěji používaná kritéria, na základě nichž, ředitelky a ředitelé škol rozhodují o přijetí k základnímu vzdělávání. Nedílnou součástí doporučení je i bližší pohled na procesní postup ředitelek a ředitelů škol při samotném rozhodování o tom, které dítě přijmou či odmítnou.

Další zákonné informace k zápisu dětí do 1. ročníku základních škol 

Zápis a jeho organizace se řídí následujícími ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění:

 • § 36 odst. 2

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany

 • § 36 odst. 3

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 • § 36 odst. 4

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 • § 36 odst. 5

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu žáka (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 • § 36 odst. 7

Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.

 • § 37 odst. 1

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 • § 37 odst. 3

Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

 • § 37 odst. 4

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

ZÁPISY DO 1. ROČNÍKŮ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ – statistiky MŠMT

Informace o zápisech dětí do 1. ročníků základních škol se sledují prostřednictvím statistických šetření k 31. květnu (do roku 2016 k 28. únoru) příslušného kalendářního roku. Publikovaná data obsahují počty zapisovaných, zapsaných a počty dětí s odkladem povinné školní docházky a dále se člení podle typu třídy (běžná, speciální), věku a zdravotního postižení dítěte. 

Podrobně ZDE

Plakáty ke stažení:

Související články

Aktuality