Zápis do prvních tříd

Zápis do prvních tříd

Publikoval Vít Beran
Datum 26.4.2019
Zápis do prvních tříd

Hrajeme si ve škole - nejbližší setkání 15. květen 2019 - středa - TVOŘÍME S RADOSTÍ; 12. červen 2019 - středa - PŘEKVAPENÍ od 17:00 hodin + PRVNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKA.

Registrace budoucích kunratických prvňáčků se prozatím zastavila na počtu 111.

DŮLEŽITÉ INFORMACE - SPÁDOVÝ OBVOD - MČ PRAHA KUNRATICE - DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - KRITÉRIA PŘIJETÍ - FORMULÁŘE KE STAŽENÍ A VYPLNĚNÍ - HRAJEME SI NA ŠKOLU - KURZ "UČÍME SE VE ŠKOLE" - PRVNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKA - NÁCVIK POČÁTEČNÍHO ČTENÍ A PSANÍ - STRUČNĚ O ŠKOLE - DOPORUČENÍ OCHRÁNKYNĚ K ROVNÉMU ZACHÁZENÍ PŘI ZÁPISECH DO PRVNÍCH TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL - DALŠÍ ZÁKONNÉ INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍCH ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • Zápis do prvních tříd se uskuteční v pondělí 29. dubna a v úterý 30. dubna 2019, dle zvoleného a domluveného času. K zápisu přinesete žádost o přijetí dítěte do první třídy, v případě žádosti o odklad žádost o odklad školní docházky, potvrzení od příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře.
 • Budoucím prvňáčkům, kterým na základě žádosti byl ve správním řízení povolen odklad školní docházky PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019, se musí znovu zaregistrovat v lednu 2019 a dostavit se k zápisu v dubnu 2019. 
 • Pro zaregistrované budoucí prvňáčky od středy 20. února 2019 zahajujeme projekt "HRAJEME SI NA ŠKOLU" a od středy 27. února 2019 nabízíme některým předškolákům a jejich rodičům čtyřměsíční KURZ „UČÍME SE VE ŠKOLE“
 • Jak probíhal zápis pro školní rok 2018/2019 v dubnu 2018? Bylo to fajn... nahlédněte - PRVNÍ DEN - DRUHÝ DEN

SPÁDOVÝ OBVOD - MČ PRAHA KUNRATICE.

 • I po novele vyhlášky o spádových obvodech budou ulice Hornomlýnská, Jana Růžičky, U Kunratického lesa a U Zeleného ptáka také spádově patřit k ZŠ Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782 (viz Obecně závazná vyhláška hl.m. Prahy o školských obvodech základních škol /.pdf/ s platností od 25.1.2018.).
 • K zápisu se každý rok v lednu registruje kolem 125 zájemců s trvalým bydlištěm v Kunraticích. Pro nespádové žáky jsme v posledních letech z důvodu naplnění kapacity prvních tříd nevypisovali termín zápisu. Pro nepřijaté spádové žáky zajistila radnice MČ Praha Kunratice místa ve školách v Praze 4.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ...

... jsou stanoveny na středu 16. ledna 2019 od 9:00 do 12:00 hodin a ve dnech zápisu do prvních tříd, tedy 29. a 30. dubna 2019. Pokud se chcete přijít podívat do školy, prosím, objednejte se. Rádi vás v naší škole uvítáme.

KRITÉRIA PŘIJETÍ

Z důvodu velkého počtu budoucích prvňáčků ze spádového obvodu lze předpokládat, že budeme zapisovat pouze žáky s trvalým bydlištěm MČ Kunratice a současně budeme ověřovat, zda rodiče prvňáčka mají trvalé bydliště v Kunraticích.

Na svém jednání dne 29. března 2017 a následně 14. února 2018 doporučila Školská rada řediteli školy budoucí prvňáčky přijímat k povinné školní docházce v tomto pořadí, respektive podle následujícího kritéria a pomocných kritérií:

1. děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu ZŠ Kunratice (zákonné kritérium),
dále, při splnění kritéria č. 1, seřadit žáky podle těchto pomocných kritérií v pořadí: MČ Praha Kunratice (kritéria 2,3,4) - obec Praha (kritéria 2,3) - mimopražští zájemci (kritéria 2,3).

2. děti, které současně předloží úředně doloženou individuální sociální a zdravotní situaci dítěte,
3. děti, které současně mají v ZŠ Kunratice sourozence,
4. děti, jejichž rodiče mají místo trvalého pobytu na katastrálním území městské části Praha-Kunratice,
5. děti, jejichž rodiče nemají místo trvalého pobytu na katastrálním území městské části Praha-Kunratice. 

Ze skupiny přijímaných, která má shodnou charakteristiku a která současně počtem převýší počet přijímaných, bude losováno.

Ulice Hornomlýnská, Jana Růžičky, U Kunratického lesa a U Zeleného ptáka patří spádově také k ZŠ Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782 - viz Obecně závazná vyhláška hl.m. Prahy o školských obvodech základních škol /.pdf/ s platností od 25.1.2018.

Poznámka: V případě, že počet žadatelů ze spádového obvodu bude vyšší, než můžeme z kapacitních důvodů přijmout, stanoví ředitel školy předběžné pořadí přijímaných žáků. Ze skupiny přijímaných, která má shodnou charakteristiku a která současně počtem převýší počet přijímaných, bude losováno do celkového počtu tří prvních tříd, tedy maximálně do celkového počtu optimálně 86, maximálně 90 přijatých žáků. Transparentnost zápisu monitoruje Školská rada. Losování bude vyhlášeno prostřednictvím webu školy a bude veřejné. Ředitel školy požádal na začátku ledna 2016 veřejnou ochránkyní práv, jak losovat dvojčata a vícerčata. Paní ochránkyně se přiklání k následujícímu názoru: "V případě, že Vaše škola nemá kapacitu přijmout všechny spádové děti a přistoupí k losování, je vhodné, aby dvojčata (či vícerčata) měla přiděleno jedno číslo tak, aby nedošlo k jejich rozdělení.".

2. Pokud budou zapisování nespádoví žáci, tak bude přihlíženo, zda mají na škole starší sourozence. Přednost před mimopražskými zájemci mají ti, kteří mají trvalé bydliště v Praze. Vedení ZŠ Kunratice z důvodu stabilizace kvalitních zaměstnanců ve škole se bude snažit vyhovět i jejich žádostem. Teprve potom může být vyhověno i ostatním zájemcům.

3. Pro nepřijaté spádové žáky zajistila radnice MČ Praha Kunratice místa ve školách v Praze 4 (ZŠ Plamínková nebo ZŠ Na Chodovci) - viz vyjádření neuvolněného člena Rady Městské části Praha 4 Ing. Jaroslava Mítha - ZDE.

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ A VYPLNĚNÍ

Můžete přinést i předvyplněné formuláře, pokud jste je již neodevzdali v průběhu registrace - osobní list žáka a žádost o registraci. Děkujeme.

NOVÉ - Školní rok 2019/2020
- PŘEDÁVÁ SE PŘI REGISTRACI

Žádost o registraci dítěte k zápisu do 1. třídy /.pdf/
Žádost o registraci dítěte k zápisu do 1. třídy /.doc/
NOVÉ - Školní rok 2019/2020
- PŘEDÁVÁ SE PŘI REGISTRACI

Osobní list prvňáčka - formulář ve formátu /.pdf/
Osobní list prvňáčka - formulář ve formátu /.doc/
NOVÉ - Školní rok 2019/2020
- PŘEDÁVÁ SE PŘI REGISTRACI

Přihláška pro prvňáčka - UČÍME SE VE ŠKOLE - přihláška /.pdf/
Přihláška pro prvňáčka - UČÍME SE VE ŠKOLE - přihláška /.doc/
NOVÉ - Školní rok 2019/2020
- PŘEDÁVÁ SE AŽ U ZÁPISU NEBO PŘI DOLOŽENÍ DOKLADŮ I PŘED ZÁPISEM

Žádost o odklad školní docházky - formulář ve formátu /.pdf/
Žádost o odklad školní docházky - formulář ve formátu /.doc/
NOVÉ - Školní rok 2019/2020
- PŘEDÁVÁ SE AŽ U ZÁPISU

Žádost (prvňáčka) o přijetí dítěte k základnímu vzdělání /.pdf/
Žádost (prvňáčka) o přijetí dítěte k základnímu vzdělání /.doc/

Obecně závazná vyhláška hl.m. Prahy o školských obvodech základních škol /.pdf/ s platností od 25.1.2018. 
Další formuláře ke stažení naleznete ve FORMULÁŘOVÉM CENTRU.

HRAJEME SI NA ŠKOLU

Budoucí prvňáčci, chcete si zahrát na školu? Přijďte na setkání v naší ZŠ Kunratice, kde se potkáte se svými budoucími spolužáky, ale i našimi paní učitelkami a vyzkoušíte si, jaké to je UČIT SE.

Jak setkání probíhají budoucích prvňáčků probíhají? 

Kdy a kde?

Jedenkrát v měsíci od 15:00 do 16:00 hodin v prostorách prvních tříd v ZŠ Kunratice. Sraz vždy na recepci školy, kde si děti převezmou naše paní učitelky a páni učitelé.
Na setkání se děti nemusí registrovat, stačí pouze přijít. Nezapomeňte na přezuvky a pití.

 

Formou her, písniček a říkadel se zaměříme na:

* Rozvoj matematických představ
* Cvičení s gymnastickými míči
* Jazyková a sluchová příprava
* Příprava na psaní
* Rozvoj fantazie a představivosti

20. únor 2019 - středa - HRAJEME SI S MATEMATIKOU
20. březen 2019 - středa - RADUJEME SE Z POHYBU 
- s sebou sportovní oblečení a přezutí do tělocvičny
10. duben 2019 - středa - ČTEME S NEČTENÁŘI
15. květen 2019 - středa - TVOŘÍME S RADOSTÍ
12. červen 2019 - středa - PŘEKVAPENÍ od 17:00 hodin + PRVNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKA
V průběhu schůzky budou mít děti svůj program a na jeho závěr se Vám s ním představí. Začátek tohoto posledního setkání je společný se schůzkou rodičů.

KURZ "UČÍME SE VE ŠKOLE"

Čyřměsíční kurz je určen zejména dětem, které si hůře zvykají na nové prostředí, pomaleji navazují vztahy s vrstevníky, nejsou dostatečně připraveny pro vstup do školy. Jeho absolvování je dětem, respektive jejich rodičům, doporučeno školní psycholožkou nebo speciální pedagožkou na základě výsledku screeningu, který proběhne v lednu v MŠ Kunratice nebo doporučení školního poradenského pracoviště.

Od středy 27. února 2019 nabízíme některým předškolákům a jejich rodičům , kdy se budou formou her věnovat rozvíjení všech psychických funkcí (rozvoj řeči, logického usuzování, početních představ, sluchového a zrakového vnímání, grafomotoriky, sociálních a pohybových schopností a dovedností…), které jsou důležité pro zvládnutí jejich úspěšné školní docházky. Kurz bude probíhat vždy jednou týdně ve středu od 15:15 do 16:15 hodin pod vedením speciální pedagožky naší školy Mgr. Olgy Drbalové. V tento den bude vždy ve škole i školní psycholožka PhDr. Kateřina Fořtová. Kurz je bezplatný a pomůcky zajistí škola. Vítáme, když se rodiče mohou zúčastnit i jednotlivých setkání. Kurz je projektem ZŠ Kunratice.

Na základě doporučení školní psycholožkou nebo speciální pedagožkou, zájemci, prosím, vyplňte následující formulář:

NOVÉ - Školní rok 2019/2020 - PŘEDÁVÁ SE PŘI REGISTRACI
Přihláška pro prvňáčka - UČÍME SE VE ŠKOLE - přihláška /.pdf/
Přihláška pro prvňáčka - UČÍME SE VE ŠKOLE - přihláška /.doc/

PRVNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKA

Ve středu 12. června 2019 od 17:00 hodin se uskuteční první schůzka rodičů a budoucích prvňáčků v naší škole. Na schůzce Vás budeme informovat o všem důležitém pro nový školní rok. Zejména se s Vámi chceme poradit o párovém učiteli pro první třídu a o výuce anglického jazyka. Budeme také zjišťovat Vaše přání na rozmístění do tříd. Těšíme se Vás.

NÁCVIK POČÁTEČNÍHO ČTENÍ A PSANÍ

OD ŠKOLNÍHO ROKU 2008/2009 JSME ZAHÁJILI VÝUKU POČÁTEČNÍHO ČTENÍ V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH METODOU ANALYTICKO - SYNTETICKOU A V PARALELNÍ TŘÍDĚ METODOU GENETICKOU.  Jak to bude v novém školním roce? I to se dozvíte na třídní schůzce.

STRUČNĚ O ŠKOLE

Ve škole se učíme podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „KUK“ /KOMUNIKACE – UČENÍ – KOOPERACE/, který se zaměřuje na učení pro život. Rozšiřujeme výuku v oblasti estetických předmětů, environmentální výchovy, sportu a výuky cizích jazyků. Více najdete v dalších částech školního webu. Chceme, aby všichni žáci dosahovali svého osobního maxima. Proto podporujeme různé formy individualizace. Jsme rádi, že rodiče našich žáků tento program školy podporují. 
Nahlédněte i do fotogalerie. Jsme rádi, že jsme školou pro kunratické žáky. Přijďte - těšíme se na Vás. 

DOPORUČENÍ OCHRÁNKYNĚ K ROVNÉMU ZACHÁZENÍ PŘI ZÁPISECH DO PRVNÍCH TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Jedním z pilířů činnosti veřejného ochránce práv jako tělesa pro rovné zacházení je informovat širokou veřejnost o problematice diskriminace. K tomuto účelu slouží doporučení ochránce, která se vyjadřují ke konkrétním projevům diskriminace ve společnosti a obsahují rady, jak se takového jednání vyvarovat.

Doporučení ochránkyně k rovnému zacházení při zápisech do prvních tříd základních škol (14. 1. 2016) (338 kB, Adobe Acrobat dokument) Příloha: Proces rozhodování o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (pomůcka pro ředitelky a ředitele ZŠ) (247.4 kB, Adobe Acrobat dokument)

V reakci na podněty a dotazy rodičů, ředitelky a ředitelé škol i představitelů samospráv formulovala ochránkyně doporučení, které vyhodnocuje nejčastěji používaná kritéria, na základě nichž, ředitelky a ředitelé škol rozhodují o přijetí k základnímu vzdělávání. Nedílnou součástí doporučení je i bližší pohled na procesní postup ředitelek a ředitelů škol při samotném rozhodování o tom, které dítě přijmou či odmítnou.

DALŠÍ ZÁKONNÉ INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍCH ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Zápis a jeho organizace se řídí následujícími ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění:

 • § 36 odst. 2

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany

 • § 36 odst. 3

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 • § 36 odst. 4

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 • § 36 odst. 5

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu žáka (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 • § 36 odst. 7

Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.

 • § 37 odst. 1

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 • § 37 odst. 3

Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

 • § 37 odst. 4

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

------------------------------

POD ČAROU

Do pátku 8. února 2019 probíhá registrace zájemců k přijetí dětí do první třídy s trvalým bydlištěm v Kunraticích v kanceláři školy vždy od 7:00 do 12:00 hodin a dále od 14:00 do 17:00 hodin. Z důvodu velkého počtu budoucích prvňáčků ze spádového obvodu MČ Praha Kunratice budeme registrovat pouze děti s trvalým bydlištěm MČ Kunratice.

K registraci přineste rodný list dítěte, kartičku pojištěnce budoucího prvňáčka doklad totožnosti zákonného zástupce (např. občanský průkaz) a potvrzení o trvalém pobytu dítěte v MČ Praha - Kunratice. Můžete přinést i předvyplněné formuláře - osobní list žáka a žádost o registraci.

Registrace je důležitá vzhledem k vyřízení žádosti o odklad školní docházky, který by měl být hotový do dubnového zápisu do prvních tříd.

Zaregistrované děti pak budou zvány k zápisu na konkrétní čas. Pokud bude místo pro nespádové žáky, vypíše ředitel školy další termín, a to po prvním kole zápisu do prvních tříd.

Zápis do prvních tříd se uskuteční v pondělí 29. dubna a v úterý 30. dubna 2019.