Zápis do prvních tříd

Publikoval Vít Beran, Radek Ivanov
Datum 11.5.2021
Zápis do prvních tříd

Období zápisu je ukončeno. Pro nespádové žáky nemáme volná místa. V září budeme otvírat tři první třídy po 30-ti žácích.

Nyní probíhá kontrola všech údajů a budeme se snažit co nejdříve zveřejnit výsledky zápisu. Do ZŠ Kunratice pro školní rok 2021/2022 přijímáme výhradně žáky s trvalým bydlištěm v Kunraticích.

ZÁPIS do PRVNÍCH TŘÍD pro školní rok 2021/2022 proběhne DISTANČNÍ FORMOU v prodlouženém termínu od 12.4. do 28.4. 2021.

ZÁPIS probíhá pro zaregistrované děti s trvalým bydlištěm MČ Kunratice (spádová obvod), prosím uvádějte na dokumentech REGISTRAČNÍ ČÍSLO dítěte. Podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělání se řídí § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákonní zástupci škole předají:

 • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělání - formulář ve formátu /.pdf/ nebo formulář ve formátu /.doc/;
 • Rodný list dítěte (kopii);
 • Osobní list - formulář ve formátu /.pdf/ nebo formulář ve formátu /.doc/;
 • Doklad o zdravotním pojištění (kopie kartičky zdravotního pojištění).

ODKLAD školní docházky pro školní rok 2021/2022 - zákonní zástupci škole předají:

 • Žádost o odklad povinné školní docházky - formulář ve formátu /.pdf/ nebo formulář ve formátu /.doc/;
 • Doporučení příslušného školského poradenského zařízení;
 • Doporučení odborného (dětského) lékaře;
 • Rodný list dítěte (kopii);
 • Osobní list - formulář ve formátu /.pdf/ nebo formulář ve formátu /.doc/.

Dokumentaci je možné doručit následujícími způsoby:

 • prostřednictvím datové schránky školy - ID schránky: isc7trm;
 • e-mailem s dokumenty v pdf s certifikovaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email s přílohami!)
 • poštou či vhozením přihlášky v obálce do poštovní schránky školy která je umístěna u vchodu do historické budovy školy;
 • osobním podáním, kdy je nezbytné nejprve telefonicky kontaktovat zástupkyni ředitele MgA. Bc. Olgou Královou, tel. 724 976 990 (v tomto případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je důležité organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy).

Plánované DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 27. a 28. 4 2021 se neuskuteční.

V případě otevření škol a umožnění vstupu do školy třetím osobám Vaše děti a Vás pozveme do školy. Těšíme se, že se brzy všichni uvidime.

Rychlá navigace: REGISTRACE a VÝBĚR termínu zápisu - ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD - ODKLAD školní docházky - Vydání rozhodnutí - Registrační číslo - První třídní schůzka - Nácvik počátečního psaní a čtení - Hrajeme si na školu - Učíme se ve škole - Kritéria přijetí - Formuláře ke stažení a vyplnění - Stručně o škole - Doporučení ochránkyně k rovnému zacházení

Vážení rodiče, pro školní rok 2021/2022 budeme otevírat 3 třídy po 30 žácích.

Po lednové registraci budoucích prvňáčků ze spádové oblasti víme, že žádné nespádové žáky nebudeme přijímat, nemáme pro ně ve škole místo. Je pravděpodobné, že i ze spádových žáků budeme losovat ty, které přijmeme. Nové informace k ZÁPISU DO RPVNÍCH TŘÍD z MŠMTdopis ministra - ZÁPISY DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL PRO ROK 2021/2022. Brzy upřesníme průběh zápisů v naší škole. Vít Beran, ředitel školy - 5.3.2021

REGISTRACE a VÝBĚR termínu zápisu

REGISTRACE a VÝBĚR termínu zápisu provádíte elektronicky od pondělí 11. ledna 2021 do pátku 29. ledna 2021 – odkaz pro přihlašování: Klikněte ZDE

 • Registrovat budeme pouze děti s trvalým bydlištěm MČ Kunratice z důvodu velkého počtu budoucích prvňáčků ze spádového obvodu. – ZDE vyhláška MHMP (spádově do ZŠ Kunratice patří všechny ulice MČ Praha Kunratice s tím, že ulice Horních Kunratic: Hornomlýnská, Jana Růžičky, U Kunratického lesa a U zeleného ptáka jsou společné a spádově patří i ZŠ Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782.

Děti s jiným trvalým pobytem budou z registrace vyřazeny. Pro školní rok 2021/2022 budeme otevírat z kapacitních důvodů 3 třídy po 30 žácích.

Škola bude společně s radnicí kontrolovat trvalé bydliště dítěte. Od radnice máme seznam dětí s trvalým bydlištěm v MČ Praha Kunratice. Radnici, po registraci dětí k zápisu do prvních tříd, předáme seznam registrovaných žáků ke kontrole trvalého bydliště.

Dle Školského zákona, § 36 - Plnění povinné školní docházky, odst. 8: "Obecní úřad obce, na jejímž území je školský obvod základní školy, poskytuje této škole s dostatečným předstihem před termínem zápisu k povinné školní docházce seznam dětí, pro které je tato škola spádová a jichž se týká povinnost podle odstavce 4. Seznam obsahuje vždy jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte.".

Den otevřených dveří 20. ledna 2021 se neuskuteční.
Na 9. únor 2021 připravujeme od 17:00 hodin OnLine Rodičovskou kavárnu pro rodiče zaregistrovaných dětí na téma první rok dětí v ZŠ Kunratice.

Pozvánka bude rozeslána na mailové adresy rodičů., které uvedli při registraci.

Dny otevřených dveří se uskuteční i ve dnech zápisu do prvních tříd, tedy 27. a 28. dubna 2021 od 8:00 do 12:00 hodin.

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD pro školní rok 2021/2022 proběhne ve středu 27.4. a ve čtvrtek 28.4. 2021, dle vámi zvoleného a domluveného času při registraci. Pro komunikaci používejte REGISTRAČNÍ ČÍSLO, které bylo vašemu dítěti přiděleno při registraci.

Zápis dle epidemiologické situace proběhne prezenčně nebo na dálku.
Podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání se řídí § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zákonní zástupci při zápisu předají:

 • ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁNÍ 
 • RODNÝ LIST DÍTĚTE (stačí kopie)
 • OSOBNÍ LIST
 • DOKLAD O TRVALÉM BYDLIŠTI DÍTĚTE, pokud se změnilo od registrace k zápisu. Údaj budeme ve spolupráci se zřizovatelem opět ověřovat.
 • DOKLAD O ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

Dokumentaci je možné doručit následujícími způsoby:

 • přímo při prezenčně organizovaném zápisu

... v případě vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR:

 1. prostřednictvím datové schránky školy - ID schránky: isc7trm;
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email s přílohami!)
 3. poštou či vhozením přihlášky v obálce do poštovní schránky školy která je umístěna u vchodu do historické budovy školy;
 4. osobním podáním, kdy je nezbytné nejprve telefonicky kontaktovat zástupkyni ředitele MgA. Bc. Olgou Královou, tel. 724 976 990 (v tomto případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je důležité organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy).

ODKLAD školní docházky pro školní rok 2021/2022

V případě žádosti o odklad školní docházky přinesete žádost o odklad školní docházky, potvrzení od příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Můžet kontaktovat naší školní psycholožku PhDr. Kateřinu Fořtovou, které je současně naší poradenskou psycholožkou spádové PPP pro Prahu 1,2, a 4. Ta s Vámi domluví individuální termín vyšetření školní zralosti, případně odkladu školní docházky. Kontaktujte paní psycholožku v co nejkratší době: katerina@fortova.cz , mobil: 602 419 315.
Dokumenty k vyřízenému odkladu školní docházky (pediatr a doporučení PPP) zašlete výše uvedeným způsobem.

Vydání rozhodnutí

Ukončení správního řízení a vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí/rozhodnutí o odkladu školní docházky obdržíte do třiceti dnů od podání žádosti. V případě nouzového stavu vyhlášeného Vládou ČR můžeme využít možnost prodloužit správní řízení až na 60 dní.

Registrační číslo

Pro komunikaci se školou výhradně používejte u jména dítěte REGISTRAČNÍ ČÍSLO, které Vám bylo přiděleno při registraci k zápisu do prvních tříd. V případě, že jste Vaše dítě neprošlo registrací k zápisu, obdržíte registrační číslo po podání žádosti o přijetí/odkladu školní docházky od zástupkyně ředitele MgA. Bc. Olgy Králové.

První třídní schůzka

Ve středu 9. června 2021 od 17:00 hodin se uskuteční první schůzka rodičů a budoucích prvňáčků v naší škole. Na schůzce Vás budeme informovat o všem důležitém pro nový školní rok. Zejména se s Vámi chceme poradit o párovém učiteli pro první třídu. Těšíme se Vás.

Nácvik počátečního psaní a čtení

OD ŠKOLNÍHO ROKU 2008/2009 JSME ZAHÁJILI VÝUKU POČÁTEČNÍHO ČTENÍ V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH METODOU ANALYTICKO - SYNTETICKOU a v paralelní třídě METODOU GENETICKOU.  Jak to bude v novém školním roce? I to se dozvíte na třídní schůzce.

Hrajeme si na školu

Vzhledem k současné epidemiologické situaci jsou termíny orientační. Sledujte naše webové stránky, kde budeme konkrétní termíny akce Hrajeme si na školu potvrzovat. Budoucí prvňáčci, chcete si zahrát na školu? Přijďte na setkání v naší ZŠ Kunratice, kde se potkáte se svými budoucími spolužáky, ale i našimi paní učitelkami a vyzkoušíte si, jaké to je UČIT SE. Na tento program se nemusíte přihlašovat. Děti, přijďte rovnou do školy.

Jak setkání probíhají budoucích prvňáčků probíhají? 

Kdy a kde? Jedenkrát v měsíci od 15:00 do 16:00 hodin v prostorách prvních tříd v ZŠ Kunratice. Sraz vždy na recepci školy, kde si děti převezmou naše paní učitelky a páni učitelé. Nezapomeňte na přezůvky a pití.

Formou her, písniček a říkadel se zaměříme na:

* Rozvoj matematických představ
* Cvičení s gymnastickými míči
* Jazyková a sluchová příprava
* Příprava na psaní
* Rozvoj fantazie a představivosti

10. únor 2021 - středa - HRAJEME SI S MATEMATIKOU
10. březen 2021 - středa - RADUJEME SE Z POHYBU 
- s sebou sportovní oblečení a přezutí do tělocvičny
7. duben 2021 - středa - ČTEME S NEČTENÁŘI
12. květen 2021 - středa - TVOŘÍME S RADOSTÍ
10. červen 2021 - středa - PŘEKVAPENÍ od 17:00 hodin + PRVNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKA
V průběhu schůzky budou mít děti svůj program a na jeho závěr se Vám s ním představí. Začátek tohoto posledního setkání je společný se schůzkou rodičů.

Učíme se ve škole

 • Kurz je určen zejména dětem, které si hůře zvykají na nové prostředí, pomaleji navazují vztahy s vrstevníky, nejsou dostatečně připraveny pro vstup do školy a podobně.
 • Bude probíhat vždy jednou týdně ve středu od 15:15 do 16:15 hodin pod vedením speciální pedagožky naší školy Mgr. Simony Křižákové, Mgr. Olgy Drbalové.
 • V tento den bude vždy ve škole i školní psycholožka PhDr. Kateřina Fořtová.
 • Na tento kurz budou přijímány děti na základě výsledku screeningu, který proběhne v lednu v MŠ Kunratice nebo doporučení školního poradenského pracoviště.

......................................................................

...........................................................................................................................

KRITÉRIA PŘIJETÍ

Na svém jednání dne 29. března 2017 a následně 14. února 2018 doporučila Školská rada řediteli školy budoucí prvňáčky přijímat k povinné školní docházce podle následujícího kritéria (1), v případě potřeby podle pomocných kritérií (2-5):

1. děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu ZŠ Kunratice (zákonné kritérium),

2. děti, u kterých bude současně předložena úředně doložena jejich individuální sociální a zdravotní situaci, 
3. děti, které současně mají v MŠ Kunratice nebo ZŠ Kunratice sourozence, 
4. děti, jejichž rodiče mají místo trvalého pobytu na katastrálním území městské části Praha-Kunratice,
5. děti, jejichž rodiče nemají místo trvalého pobytu na katastrálním území městské části Praha-Kunratice. 

Ze skupiny přijímaných, která má shodnou charakteristiku a která současně počtem převýší počet přijímaných, bude losováno.

Poznámka: V případě, že počet žadatelů ze spádového obvodu bude vyšší, než můžeme z kapacitních důvodů přijmout, stanoví ředitel školy předběžné pořadí přijímaných žáků. Ze skupiny přijímaných, která má shodnou charakteristiku a která současně počtem převýší počet přijímaných, bude losováno do celkového počtu tří prvních tříd, tedy maximálně do celkového počtu optimálně 86, maximálně 90 přijatých žáků. Transparentnost zápisu monitoruje Školská rada. Losování bude vyhlášeno prostřednictvím webu školy a bude veřejné. Ředitel školy požádal na začátku ledna 2016 veřejnou ochránkyní práv, jak losovat dvojčata a vícerčata. Paní ochránkyně se přiklání k následujícímu názoru: "V případě, že Vaše škola nemá kapacitu přijmout všechny spádové děti a přistoupí k losování, je vhodné, aby dvojčata (či vícerčata) měla přiděleno jedno číslo tak, aby nedošlo k jejich rozdělení."

Pro nepřijaté spádové žáky zajistila radnice MČ Praha Kunratice místa ve školách v Praze 4 (ZŠ Plamínková nebo ZŠ Na Chodovci) - viz vyjádření neuvolněného člena Rady Městské části Praha 4 Ing. Jaroslava Mítha - ZDE.

Pokud nebude naplněna kapacita prvních tříd dětmi ze spádového obvodu MČ Kunratice, při zapisování nespádových žáků bude přihlíženo, zda mají na škole starší sourozence. Přednost před mimopražskými zájemci mají ti, kteří mají trvalé bydliště v Praze. Vedení ZŠ Kunratice z důvodu stabilizace kvalitních zaměstnanců ve škole se bude snažit vyhovět i jejich žádostem. Teprve potom může být vyhověno i ostatním zájemcům.

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ A VYPLNĚNÍ - školní rok 2021/2022

Žádost (prvňáčka) o přijetí dítěte k základnímu vzdělání 
- formulář ve formátu /.pdf/
- formulář ve formátu /.doc/

Osobní list prvňáčka 
 - formulář ve formátu /.pdf/
 - formulář ve formátu /.doc/

Žádost o odklad školní docházky pro  školní rok 2021/2022
- formulář ve formátu /.pdf/
- formulář ve formátu /.doc/

Obecně závazná vyhláška hl.m. Prahy o školských obvodech základních škol /.pdf/ s platností od 1.4.2020. 
Další formuláře ke stažení naleznete ve FORMULÁŘOVÉM CENTRU.

Stručně o škole

Ve škole se učíme podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „KUK“ /KOMUNIKACE – UČENÍ – KOOPERACE/, který se zaměřuje na učení pro život. Rozšiřujeme výuku v oblasti estetických předmětů, environmentální výchovy, sportu a výuky cizích jazyků. Více najdete v dalších částech školního webu. Chceme, aby všichni žáci se učili naplno a s radostí, sé učení řídili a respektovali druhé. Proto podporujeme různé formy individualizace. Jsme rádi, že rodiče našich žáků tento program školy podporují. 
Nahlédněte i do fotogalerie. Jsme rádi, že jsme školou pro kunratické žáky. Přijďte - těšíme se na Vás. 

Doporučení ochránkyně k rovnému zacházení při zápisech do prvních tříd základních škol.

Jedním z pilířů činnosti veřejného ochránce práv jako tělesa pro rovné zacházení je informovat širokou veřejnost o problematice diskriminace. K tomuto účelu slouží doporučení ochránce, která se vyjadřují ke konkrétním projevům diskriminace ve společnosti a obsahují rady, jak se takového jednání vyvarovat.

Doporučení ochránkyně k rovnému zacházení při zápisech do prvních tříd základních škol (14. 1. 2016) (338 kB, Adobe Acrobat dokument)

Příloha: Proces rozhodování o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (pomůcka pro ředitelky a ředitele ZŠ) (247.4 kB, Adobe Acrobat dokument)

V reakci na podněty a dotazy rodičů, ředitelky a ředitelé škol i představitelů samospráv formulovala ochránkyně doporučení, které vyhodnocuje nejčastěji používaná kritéria, na základě nichž, ředitelky a ředitelé škol rozhodují o přijetí k základnímu vzdělávání. Nedílnou součástí doporučení je i bližší pohled na procesní postup ředitelek a ředitelů škol při samotném rozhodování o tom, které dítě přijmou či odmítnou.

Další zákonné informace k zápisu dětí do 1. ročníku základních škol 

Zápis a jeho organizace se řídí následujícími ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění:

 • § 36 odst. 2

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany

 • § 36 odst. 3

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 • § 36 odst. 4

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 • § 36 odst. 5

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu žáka (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 • § 36 odst. 7

Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.

 • § 37 odst. 1

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 • § 37 odst. 3

Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

 • § 37 odst. 4

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.