Zápis do prvních tříd

Publikoval Vít Beran, Radek Ivanov
Datum 13.9.2022
Zápis do prvních tříd

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD pro školní rok 2022/2023 proběhne ve dnech 26. a 27. dubna 2022 dle času vybraného při registraci. Zápis výhradně pro pro budoucí prvňáčky, uprchlíky z Ukrajiny vyhlašujeme na 20. června 2022 od 14:30 do 17:30 hodin. - Ми оголошуємо реєстрацію виключно для майбутніх першокурсників, біженців з України 20 червня 2022 року з 14.30 до 17.30.

Rychlá navigace: REGISTRACE A ZÁPISODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKYDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍVYDÁNÍ ROZHODNUTÍREGISTRAČNÍ ČÍSLODALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACEPRVNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKANÁCVIK POČÁTEČNÍHO ČTENÍ A PSANÍ – HRAJEME SI BE ŠKOLE – UČÍME SE VE ŠKOLEKRITÉRIA PŘIJETÍ - Критерії зарахування дітей-біженців з України STRUČNĚ O ŠKOLE – Doporučení ochránkyně k rovnému zacházení při zápisech do prvních tříd základních škol.
Další informace na stránkách modulu našeho školního webu: Zápis do prvních tříd

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD pro školní rok 2022/2023 proběhne ve dnech 26. a 27. dubna 2022 - je potřeba se REGISTROVAT

REGISTRACE A ZÁPIS

Registrace zájemců k přijetí dětí do 1. třídy s trvalým bydlištěm v Kunraticích bude probíhat od pondělí 10. ledna 2022 do pondělí 31. ledna 2022 elektronicky. REGISTRACE a VÝBĚR termínu zápisu provádíte elektronicky - REGISTRACE - Přihláška k zápisu (skolaonline.cz). NESPÁDOVÉ ŽÁKY NEBUDEME PŘIJÍMAT, ROČNÍK BUDE OBSAZEN POUZE SPÁDOVÝMI ŽÁKY. REGISTROVAT se znovu musí i děti, které pro školní rok 2021/2022 dostaly odklad školní docházky!

Pro školní rok 2022/2023 budeme otevírat 3 třídy po 30 žácích.

Z důvodu velkého počtu budoucích prvňáčků ze spádového obvodu budeme registrovat pouze děti s trvalým bydlištěm MČ Kunratice (spádově do ZŠ Kunratice jsou začleněny všechny ulice MČ Praha Kunratice s tím, že ulice Horních Kunratic: Hornomlýnská, Jana Růžičky, U Kunratického lesa a U zeleného ptáka jsou společné a spádově mohou plnit školní docházku i v ZŠ Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782). Podrobně v Obecně závazné vyhlášce hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol /.pdf/ s platností od 1.4.2021. Mapa ZDE.

Doklad o trvalém bydlišti dítěte vydá škole, po uzavření registrace, radnice MČ Praha Kunratice (viz Školský zákon Školský zákon - 561/2004 Sb., ČÁST TŘETÍ, HLAVA I, § 36 - Plnění povinnosti školní docházky).  Kontrola trvalého bydliště bude provedena tak, že ředitel školy předá seznam registrovaných dětí, respektive zapsaných budoucích prvňáčků jí ke kontrole radnici. Pokud má dítě vlastní občanský průkaz či jiný doklad totožnosti lze jej ofotit a předat škole.

Děti s jiným trvalým pobytem budou z registrace vyřazeny. Pokud bude místo pro nespádové žáky, vypíše ředitel školy další termín, a to po prvním kole zápisu do prvních tříd.

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD se uskuteční v úterý 26. dubna a ve středu 27. dubna 2022, dle vámi zvoleného a domluveného času při registraci. Formuláře k vyplnění naleznete ZDE.

ZÁPISU přinesete žádost o přijetí dítěte do první třídy /.pdf  nebo .docx/ a osobní list prvňáčka /.pdf nebo .docx/, rodný list dítěte, kartičku pojištěnce a doklad totožnosti zákonného zástupce např. občanský průkaz.

V případě žádosti o ODKLAD ŠKOLNÍ ZRALOSTI přinesete žádost o odklad školní docházky /.pdf nebo .docx/, potvrzení od příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Pokud nebude probíhat zápis do prvních tříd prezenčně, nebo bude-li situace vyžadovat, je možné předání potřebných dokumentů několika způsoby:

 • doporučeně poštou;
 • prostřednictvím datové schránky školy – ID schránky: isc7trm;
 • osobním podáním na recepci školy;
 • mailem s přílohou (scan dokumentu) – originál prosím předejte v tomto případě osobně v době zápisu.

DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ – Lednový den otevřených dveří z epidemiologických důvodů přesouváme na březen, termín včas upřesníme. Sledujte naše webové stránky. Dny otevřených dveří se uskuteční i ve dnech zápisu do prvních tříd, tedy 26. a 27. dubna 2022 od 8:00 do 12:00 hodin.

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY pro školní rok 2022/2023

V případě žádosti o odklad školní docházky přinesete žádost o odklad školní docházky, potvrzení od příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Můžete kontaktovat naší školní psycholožku PhDr. Kateřinu Fořtovou, které je současně naší poradenskou psycholožkou spádové PPP pro Prahu 1,2, a 4. Ta s Vámi domluví individuální termín vyšetření školní zralosti, případně odkladu školní docházky. Kontaktujte paní psycholožku v co nejkratší době: katerina@fortova.cz, mobil: 602 419 315. Dokumenty k vyřízenému odkladu školní docházky (pediatr a doporučení PPP) zašlete výše uvedeným způsobem.

VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

Ukončení správního řízení a vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí/rozhodnutí o odkladu školní docházky obdržíte do třiceti dnů od podání žádosti. V případě nouzového stavu vyhlášeného Vládou ČR můžeme využít možnost prodloužit správní řízení až na 60 dní.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Pro komunikaci se školou výhradně používejte u jména dítěte REGISTRAČNÍ ČÍSLO, které Vám bylo přiděleno při registraci k zápisu do prvních tříd. V případě, že jste Vaše dítě neprošlo registrací k zápisu, obdržíte registrační číslo po podání žádosti o přijetí/odkladu školní docházky od zástupkyně ředitele MgA. Bc. Olgy Králové.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci je možné, že se forma zápisu změní. Sledujte naše webové stránky, kde budeme případné změny zveřejňovat. 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE

PRVNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKA

Ve středu 8. června 2022 od 17:00 hodin se uskuteční první schůzka rodičů a budoucích prvňáčků v naší škole. Na schůzce Vás budeme informovat o všem důležitém pro nový školní rok. Zejména se s Vámi chceme poradit o párovém učiteli pro první třídu. Těšíme se Vás.

NÁCVIK POČÁTEČNÍHO ČTENÍ A PSANÍ

OD ŠKOLNÍHO ROKU 2008/2009 JSME ZAHÁJILI VÝUKU POČÁTEČNÍHO ČTENÍ V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH METODOU ANALYTICKO - SYNTETICKOU a v paralelní třídě METODOU GENETICKOU.  Jak to bude v novém školním roce? I to se dozvíte na třídní schůzce.

HRAJEME SI NA ŠKOLU

Vzhledem k současné epidemiologické situaci jsou termíny orientační. Sledujte naše webové stránky, kde budeme konkrétní termíny akce Hrajeme si na školu potvrzovat. Budoucí prvňáčci, chcete si zahrát na školu? Přijďte na setkání v naší ZŠ Kunratice, kde se potkáte se svými budoucími spolužáky, ale i našimi paní učitelkami a vyzkoušíte si, jaké to je UČIT SE. Na tento program se nemusíte přihlašovat. Děti, přijďte rovnou do školy.

Jak setkání probíhají budoucích prvňáčků probíhají? 

Kdy a kde? Jedenkrát v měsíci od 15:00 do 16:00 hodin v prostorách prvních tříd v ZŠ Kunratice. Sraz vždy na recepci školy, kde si děti převezmou naše paní učitelky a páni učitelé. Nezapomeňte na přezůvky a pití.

Formou her, písniček a říkadel se zaměříme na:

* Rozvoj matematických představ
* Cvičení s gymnastickými míči
* Jazyková a sluchová příprava
* Příprava na psaní
* Rozvoj fantazie a představivosti

9. únor 2022 - termín zrušen
2. březen 2022–středa - HRAJEME SI S MATEMATIKOU
6. duben 2022–středa - RADUJEME SE Z POHYBU 
- s sebou sportovní oblečení a přezutí do tělocvičny
4. květen 2022–středa - ČTEME S NEČTENÁŘI
18. květen 2022–středa
- HRAJEME SI S ANGLIČTINOU
8. červen 2022–středa - PŘEKVAPENÍ od 17:00 hodin + PRVNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKA
V průběhu schůzky budou mít děti svůj program a na jeho závěr se Vám s ním představí. Začátek tohoto posledního setkání je společný se schůzkou rodičů.

UČÍME SE VE ŠKOLE

 • Kurz je určen zejména dětem, které si hůře zvykají na nové prostředí, pomaleji navazují vztahy s vrstevníky, nejsou dostatečně připraveny pro vstup do školy a podobně.
 • Bude probíhat vždy jednou týdně ve středu od 15:15 do 16:15 hodin pod vedením speciální pedagožky naší školy Mgr. Simony Křižákové, Mgr. Olgy Drbalové.
 • V tento den bude vždy ve škole i školní psycholožka PhDr. Kateřina Fořtová.
 • Na tento kurz budou přijímány děti na základě výsledku screeningu, který proběhne v lednu v MŠ Kunratice nebo doporučení školního poradenského pracoviště.

KRITÉRIA PŘIJETÍ

Na svém jednání dne 29. března 2017 a následně 14. února 2018 doporučila Školská rada řediteli školy budoucí prvňáčky přijímat k povinné školní docházce podle následujícího kritéria (1), v případě potřeby podle pomocných kritérií (2-5):

1. děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu ZŠ Kunratice (zákonné kritérium),

2. děti, u kterých bude současně předložena úředně doložena jejich individuální sociální a zdravotní situaci, 
3. děti, které současně mají v MŠ Kunratice nebo ZŠ Kunratice sourozence, 
4. děti, jejichž rodiče mají místo trvalého pobytu na katastrálním území městské části Praha-Kunratice,
5. děti, jejichž rodiče nemají místo trvalého pobytu na katastrálním území městské části Praha-Kunratice. 

Ze skupiny přijímaných, která má shodnou charakteristiku a která současně počtem převýší počet přijímaných, bude losováno.

Poznámka: V případě, že počet žadatelů ze spádového obvodu bude vyšší, než můžeme z kapacitních důvodů přijmout, stanoví ředitel školy předběžné pořadí přijímaných žáků. Ze skupiny přijímaných, která má shodnou charakteristiku a která současně počtem převýší počet přijímaných, bude losováno do celkového počtu tří prvních tříd, tedy maximálně do celkového počtu optimálně 86, maximálně 90 přijatých žáků. Transparentnost zápisu monitoruje Školská rada. Losování bude vyhlášeno prostřednictvím webu školy a bude veřejné. Ředitel školy požádal na začátku ledna 2016 veřejnou ochránkyní práv, jak losovat dvojčata a vícerčata. Paní ochránkyně se přiklání k následujícímu názoru: "V případě, že Vaše škola nemá kapacitu přijmout všechny spádové děti a přistoupí k losování, je vhodné, aby dvojčata (či vícerčata) měla přiděleno jedno číslo tak, aby nedošlo k jejich rozdělení."

Pro nepřijaté spádové žáky zajistila radnice MČ Praha Kunratice místa ve školách v Praze 4 (ZŠ Plamínková nebo ZŠ Na Chodovci) - viz vyjádření neuvolněného člena Rady Městské části Praha 4 Ing. Jaroslava Mítha - ZDE.

Pokud nebude naplněna kapacita prvních tříd dětmi ze spádového obvodu MČ Kunratice, při zapisování nespádových žáků bude přihlíženo, zda mají na škole starší sourozence. Přednost před mimopražskými zájemci mají ti, kteří mají trvalé bydliště v Praze. Vedení ZŠ Kunratice z důvodu stabilizace kvalitních zaměstnanců ve škole se bude snažit vyhovět i jejich žádostem. Teprve potom může být vyhověno i ostatním zájemcům.

Zápis výhradně pro pro budoucí prvňáčky, uprchlíky z Ukrajiny, vyhlašujeme na 20. června 2022 od 14:30 do 17:30 hodin. - Ми оголошуємо реєстрацію виключно для майбутніх першокурсників, біженців з України, 20 червня 2022 року з 14.30 до 17.30.

Doporučující kritéria k zápisu k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 - vztahující se na děti - uprchlíky z Ukrajiny

• Dítě s místem faktického pobytu v příslušném školském obvodu* základní školy, tedy na území Městské části Praha Kunratice;
• Dítě s místem faktického pobytu v dané městské části, v našem případě rozumí se Praha 4;
• Dítě s místem faktického pobytu v jiné městské části hlavního města Prahy.

*Obecně závazné vyhlášce hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol /.pdf/ s platností od 1.4.2021. Mapa ZDE.

V případě splnění zadaných podmínek více uchazeči (než kolik umožňuje kapacita ZŠ přijmout) v konkrétním zadaném kritériu doporučujeme z důvodu transparentnosti a nastavení rovných podmínek zvolit výběr losováním uchazečů pod přidělenými registrovanými čísly. Dále platí další odlišnost pro ukrajinské uprchlíky proti zápisu děti v řádném termínu, že při nedostatku míst školu hledá v případě městských částí Odbor školství Magistrátního úřadu hlavního města Prahy a nikoliv kunratická radnice jako zřizovatel.

Рекомендовані критерії для зарахування до початкової освіти на 2022/2023 навчальний рік - для дітей - біженців з України

• Дитина з місцем фактичного проживання у відповідному шкільному окрузі * початкової школи, тобто на території Празького району Кунратіце;
• дитина з місцем фактичного проживання в даному районі міста, у нашому випадку це Прага 4;
• Дитина з місцем фактичного проживання в іншій частині столиці Праги.

* Загальнообов'язковий указ столиці міста Праги про райони початкової школи - /.pdf/ з 1.4.2021. Карта ТУТ.

У разі відповідності зазначеним умовам, більше абітурієнтів (ніж дозволяє спроможність початкової школи прийняти) за конкретним зазначеним критерієм, рекомендуємо вибрати лотерею абітурієнтів за присвоєними реєстровими номерами, щоб було прозоро та встановити рівні умови. Крім того, ще одна відмінність стосується українських біженців проти зарахування дітей у встановлений термін, що за відсутності місць, Департамент освіти міста Праги, а не ратуша Кунраціце як засновник шукає школу у випадку міста. райони.

STRUČNĚ O ŠKOLE

Ve škole se učíme podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „KUK“ /KOMUNIKACE – UČENÍ – KOOPERACE/, který se zaměřuje na učení pro život. Rozšiřujeme výuku v oblasti estetických předmětů, environmentální výchovy, sportu a výuky cizích jazyků. Více najdete v dalších částech školního webu. Chceme, aby všichni žáci se učili naplno a s radostí, sé učení řídili a respektovali druhé. Proto podporujeme různé formy individualizace. Jsme rádi, že rodiče našich žáků tento program školy podporují. 
Nahlédněte i do fotogalerie. Jsme rádi, že jsme školou pro kunratické žáky. Přijďte - těšíme se na Vás. 

DOPORUČENÍ ochránkyně k rovnému zacházení při zápisech do prvních tříd základních škol.

Jedním z pilířů činnosti veřejného ochránce práv jako tělesa pro rovné zacházení je informovat širokou veřejnost o problematice diskriminace. K tomuto účelu slouží doporučení ochránce, která se vyjadřují ke konkrétním projevům diskriminace ve společnosti a obsahují rady, jak se takového jednání vyvarovat.

Doporučení ochránkyně k rovnému zacházení při zápisech do prvních tříd základních škol (14. 1. 2016) (338 kB, Adobe Acrobat dokument)

Příloha: Proces rozhodování o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (pomůcka pro ředitelky a ředitele ZŠ) (247.4 kB, Adobe Acrobat dokument)

V reakci na podněty a dotazy rodičů, ředitelky a ředitelé škol i představitelů samospráv formulovala ochránkyně doporučení, které vyhodnocuje nejčastěji používaná kritéria, na základě nichž, ředitelky a ředitelé škol rozhodují o přijetí k základnímu vzdělávání. Nedílnou součástí doporučení je i bližší pohled na procesní postup ředitelek a ředitelů škol při samotném rozhodování o tom, které dítě přijmou či odmítnou.

Další zákonné informace k zápisu dětí do 1. ročníku základních škol 

Zápis a jeho organizace se řídí následujícími ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění:

 • § 36 odst. 2

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany

 • § 36 odst. 3

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 • § 36 odst. 4

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 • § 36 odst. 5

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu žáka (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 • § 36 odst. 7

Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.

 • § 37 odst. 1

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 • § 37 odst. 3

Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

 • § 37 odst. 4

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.