Kritéria rozdělení dětí do prvních tříd

Publikoval Vít Beran
Datum 26.11.2022
Kritéria rozdělení dětí do prvních tříd

Kritéria pro rozdělení do tříd nám pomáhají všechny přijaté prvňáčky rozdělit tak, aby jejich školní nastartování bylo úspěšné.

Kritéria rozdělení do tříd:

Kritéria pro rozdělení do tříd nám pomáhají všechny přijaté prvňáčky rozdělit tak, aby jejich školní nastartování bylo úspěšné. Chceme, aby čtyři nové první třídy byly složeny tak, aby se v nich dětem dobře učilo. Proto ve všech třídách budou děti rovnoměrně rozděleni tak, jak je uvedeno pod perexem. Za rozdělení dětí zodpovídají řediteli školy pracovníci Školního poradenského pracoviště ve spolupráci s vedoucí zápisů. 

1) Podle počtu chlapců a děvčat a vůbec podle počtu žáků, jejich handicapů i talentu nebo nadání. I tent rok otevíráme tři třídy maximálně po 30 žácích. Cílem rozdělování dětí do tříd, je vytvoření takových kolektivů, kde se dětem i jejich učitelům bude dobře pracovat!
2) Podle přání rodičů na umístění dětí z pohledu kamarádství, vyzvedávání dětí ze školy ... (např. Aničku prosím dejte s Mařenkou protože ..., Pepíčka prosím nedávejte s Frantou protože...).
3) Podle metody počátečního čtení a psaní – třídy I.B a I.D = analyticko syntetická metoda; třídy I.A a I.C = genetická metoda. Více o výuce počátečního čtení si můžete přečíst ZDE - METODA ANALYTICKO - SYNTETICKÁ A METODA GENETICKÁ;

Vážení rodiče, respektovali jsme Vaše přání, ale konečné rozdělení na základě projednání se třídními učiteli a zástupkyní ředitele školy potvrzuje svým podpisem ředitel školy. Proto se na nás nezlobte, není možné 100% respektovat všechny Vaše požadavky. Děkujeme za pochopení.

Co je podstatné? Všechny paní učitelky jsou skvělé odbornice a věříme, že děti s nimi budou ve škole rády a že je učení bude bavit.