Týdenní plány

Týden 23.1.2023 - 27.1.2023

Český jazyk a literatura

Vyučující Iveta Jeřábková

Podmět a přísudek.
Věta jednočlenná a dvojčlenná - test - čtvrtek 26. 1.

Anglický jazyk

Vyučující Lenka Kmeťová

Unit 6 - Comparatives - Part 2

Německý jazyk

Vyučující Iveta Číhalová

pokračujeme v opakování - můj den - Mein Tag
a bydlení viz příloha

Vyučující Šárka Trojanová

V lednu pracujeme se slovní zásobou popisu cesty a míst ve městě (PL dostanou žáci ve škole). Seznámíme se s krátkým textem o volbě prezidenta (článek z německých médií). Každý žák dokáže na konci ledna popsat cestu ze školy domů, popř. k významným místům ve městě.

Matematika

Vyučující Jakub Zvěřina

Úvod do funkcí (Algebra 69 - 78)

Poznámka

tdú č. II_02 do 30.1.

Přílohy

Dějepis

Vyučující Iveta Jeřábková

2. fáze 2. světové války

Zeměpis

Vyučující Tereza Doudová

Prezentace kraje: Středočeský, Jihočeský, Ústecký, Plzeňský, Karlovarský, Pardubický

Poznámka

Podle prezentace obsah poznámek v PS

Přírodopis

Vyučující Eva Hilčerová, Jakub Holec

Opakování tématu horniny na test 10. 2.

Poznámka

Horninový cyklus
Horniny vyvřelé, usazené a přeměněné (poznávačka, vznik a využití vybraných významných hornin)

Chemie

Vyučující Eva Hilčerová

Paliva
Uhlovodíky s uzavřeným řetězcem

Poznámka

- opakování obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie
- podivné vazby v kruhu - učebnice str.50

Výtvarná výchova

Vyučující Kateřina Círová

Bauhaus - nejslavnější výtvarná škola v dějinách moderny.
Počátky produktového designu.

Přílohy
Vyučující Kateřina Círová

Bauhaus - nejslavnější výtvarná škola v dějinách moderny, počátky produktového designu.
Pokračování ve výtvarném úkolu z minulé hodiny.

Tělesná výchova

Vyučující Martin Skýva

Vedení hodiny žáky 9. tříd

Poznámka

Čtvrtek 26. 1. 2023 - Terezčin memoriál