Rozvrh asistentky u prvňáků

Publikoval Vít Beran
Datum 17.5.2014
Rozvrh asistentky u prvňáků

Párová učitelka - asistentka pedagoga Mariána Formanová má svůj rozvrh rovnoměrně rozdělený mezi jednotlivé třídy. Jednu, lichou hodinu si plánuje podle potřeb tříd.

Každý měsíc odevzdává párová učitelka - asistentka pedagoga pracovní výkaz a podílí se i na sestavení kapitoly asistentů pedagoga měsíční zprávy projektu Pomáháme školám k úspěchu.

Podle programu tříd a školy může však dojít k rozvrhové změně.