Týdenní plány

Týden 30.1.2023 - 3.2.2023

Český jazyk a literatura

Vyučující Iveta Jeřábková

Podmět a přísudek
Přísudek - test - čtvrtek 2.2.

Anglický jazyk

Vyučující Lenka Kmeťová

Unit 6 - Comparatives - Workbook Excercises
Reading - A fiest for the eyes

Německý jazyk

Vyučující Iveta Číhalová

opakování tématu oblečení - viz příloha
a minulý čas haben, sein

Vyučující Šárka Trojanová

OPAKOVÁNÍ: tématu "Wegbeschreibung" a německých označení pro běžná místa ve městě (obchod, kostel, pekařství, škola,...). Cílem je, aby každý žák uměl pomocí základních pokynů popsat cestu např. ze školy domů (s pomocí fráze Gehen Sie.../ Sie müssen rechts, links abbiegen, geradeaus gehen apod.).
NOVÁ SLOVNÍ ZÁSOBA: cestování.
Běžná témata prokládáme aktuálními tématy (oficiální dopis/ žádost a s tím spojené fráze, případně aktuality).

Poznámka

https://learningapps.org/watch?v=pqxdq6u4j21

Matematika

Vyučující Jakub Zvěřina

Úvod do funkcí (Algebra 69 - 78)

Poznámka

tduma9_II_03 odevzdej do pondělí 6.2.

Přílohy

Informatika

Vyučující Tomáš Titěra

Jak funguje internet - dovysvětlení

Dějepis

Vyučující Iveta Jeřábková

2. světová válka

Zeměpis

Vyučující Tereza Doudová

pololetní prázdniny

Chemie

Vyučující Eva Hilčerová

Nenasycené uhlovodíky, areny

Poznámka

- plyn urychlující zrání ovoce ( učebnice str. 48)
- podivné vazby v kruhu (učebnice str. 50)

Výtvarná výchova

Vyučující Kateřina Círová

Bauhaus - nejslavnější výtvarná škola v dějinách moderny, počátky produktového designu.
Pokračování ve výtvarném úkolu z minulé hodiny.

Vyučující Kateřina Círová

Instalace a výstavnictví - výstava výtvarné práce

Tělesná výchova

Vyučující Martin Skýva

Vedení hodiny žáky 9. tříd