Týdenní plány

Týden 27.3.2023 - 31.3.2023

Třídnická hodina

Vyučující Hana Hollanová

V pondělí navštívíme Divadlo Archa, představení a workshop "Ti, kdo mluví sami za sebe".
Sraz u školy v 7:40, návrat ke škole cca 13:30. Osmá vyučovací hodina po obědě proběhne.
S sebou svačinu a pití.

Český jazyk a literatura

Vyučující Iveta Jeřábková

Poměry mezi hlavními větami

Německý jazyk

Vyučující Iveta Číhalová

nové téma - cestování - reisen viz příloha
posílejte videa šatní skříně

Matematika

Vyučující Hana Hollanová

Opakování mnohočlenů, použití vzorců
Opakování a prohlubování učiva - obsah a obvod kružnice

Poznámka

TEST z použití vzorců na algebraické výrazy
8.A - středa, 8.B, 8.C pátek

Geometrie
8.A - nemá tento týden
8.B - středa odpoledne
8.C - čtvrtek 4.vyučovací hodina

Domácí úkol: Listy do portfolia Mocniny a odmocniny, Výrazy dle zadání (v příloze)
Každý správně vytvoření list za 1 s váhou 0,1 a možností ho použít ve velkém testu.

Výchova k občanství a zdraví

Vyučující Ondřej Nejedlý

Zdravověda
- Jídlo
- Pohyb
- Spánek

Poznámka

Vždy s týdenním výzkumem na MS Teams k danému tématu (povinný úkol)

Suplování na 28.04. = V odkaze je k rozkliknutí kurz mediálního vzdělávání s Jankem Rubešem! Vezměte si prosím mobily, sluchátka a udělejte tolik kurzů kolik stihnete. Celkem je jich 5 + pro rychlíky je zde i "dezinformační" hra - Vyhrát prezidentské volby.
- Své výsledky vyscreenujte a nasdílejte na přiložený padlet v odkaze.

Dějepis

Vyučující Ondřej Nejedlý

Konec 19. století v Evropě

Poznámka

- Rakousko-Uherské vyrovnání
- Sjednocení Německa
- Ženská emancipace na přelomu 19. a 20. století.

05.04. - Kontrolní test č. 4 - Průmyslová revoluce, imperialismus a kolonialismus (na příkladu kolonizace Afriky), Rakousko Uherské vyrovnání a Sjednocení Německa.

Zeměpis

Vyučující Lucie Hamerská

Dokončení jihovýchodní Evropy

Vyučující Lucie Hamerská

Východní Evropa (PS 20-23)

Přírodopis

Vyučující Petr Holub

Portfolia - člověk (včetně dýchací soustavy a složek krve)

Poznámka

Deadline středa 29.3.

Vyučující Petr Holub

Krevní složky

Fyzika

Vyučující Hana Hollanová

Šetření s tepelnou energií ve stavebnictví
Opakování učiva

Chemie

Kovy

Poznámka

- alkalické kovy - učebnice str. 64
- prvky alkalických zemin - učebnice str. 65
- rtuť, olovo, kadmium - učebnice str. 68
- kontrola domácího úkolu - titan - učebnice str.70

Tělesná výchova

Vyučující Martin Skýva

Tělesná výchova tento týden probíhá venku - důležité vhodné sportovní oblečení a obuv na ven.

Svět práce - domácnost

Vyučující Olga Králová

Těstoviny s kuřecím masem a sýrovou omáčkou, Muffiny