Týdenní plány

Týden 20.3.2023 - 24.3.2023

Český jazyk a literatura

Vyučující Iveta Jeřábková

Obohacování slovní zásoby
Test - středa 22. března

Německý jazyk

Vyučující Iveta Číhalová

nezapomeňte posílat videa vaší šatní skříně - do 27.3. odevzdat
opakování - oblečení viz příloha
začneme nové téma cestování, dopravní prostředky viz příloha

Matematika

Vyučující Hana Hollanová

Algebraické vzorce PS: strana 57-59.
Obvod a obsah kruhu

Poznámka

V pátek 1. a 2. vyučovací hodinu bude matematický klokan.

Nebude test. Budou propustky.

Domácí úkol bude zase papírově ve škole i z látky, která byla dříve.

Informatika

Vyučující Jakub Zvěřina, Tomáš Titěra

Ohodnocené grafy a infografiky - pokračujeme v práci z předprázdninové hodiny. Dokončíme ohodnocené grafy dle jízdních řádů metra (nechávali jste ve třídě), zreflektujeme si vaši práci ve dvojicích a vysvětlíme si, co jsou to infografiky a jak nám můžou pomoci porozumět fungování světa.

Výchova k občanství a zdraví

Vyučující Ondřej Nejedlý

Zdravověda
- Jídlo
- Pohyb
- Spánek

Poznámka

Vždy s týdenním výzkumem na MS Teams k danému tématu (povinný úkol)

Suplování na 28.04. = V odkaze je k rozkliknutí kurz mediálního vzdělávání s Jankem Rubešem! Vezměte si prosím mobily, sluchátka a udělejte tolik kurzů kolik stihnete. Celkem je jich 5 + pro rychlíky je zde i "dezinformační" hra - Vyhrát prezidentské volby.
- Své výsledky vyscreenujte a nasdílejte na přiložený padlet v odkaze.

Dějepis

Vyučující Ondřej Nejedlý

Konec 19. století v Evropě

Poznámka

- Rakousko-Uherské vyrovnání
- Sjednocení Německa
- Ženská emancipace na přelomu 19. a 20. století.

05.04. - Kontrolní test č. 4 - Průmyslová revoluce, imperialismus a kolonialismus (na příkladu kolonizace Afriky), Rakousko Uherské vyrovnání a Sjednocení Německa.

Přírodopis

Vyučující Vít Beran, Petr Holub

Životodárný kyslík – dýchací soustava

Poznámka

BUDEME PRACOVAT VE DVOU SKUPINÁCH. Budeme zkoumat nejen vnější dýchání, ale i vnitřní dýchání. Propátráme, jak nám správné dýchání pomáhá.

Chemie

Kovy

Poznámka

- vlastnosti kovů
- zástupci kovů

Tělesná výchova

Vyučující Martin Skýva

Kin-ball