Týdenní plány

Týden 10.5.2021 - 14.5.2021

Český Jazyk a literatura

Vyučující Michal Střítezský

Ohlédnutí za přijímacími zkouškami na SŠ

rotační výuka = prezenční výuka ve škole

Poznámka

-řešení problémových cvičení z přijímacích zkoušek

Německý jazyk

Vyučující Iveta Číhalová

socializace - didaktické hry
pokračujeme téma mein Beruf - povolání
viz příloha

Vyučující Petra Wernischová

Das Ziel:
M courser 3.2 fertigmachen und senden

Matematika

Vyučující Jana Kerzelová

Funkce - definiční obor, obor hodnot
Vlastnosti lineárních funkcí

Zeměpis

Vyučující Helena Staňková

Liberecký kraj

Přírodopis

Vyučující Jan Mazůrek

energetické suroviny
-fosilní paliva
-neobnovitelné zdroje
- obnovitelné zdroje
- koloběh uhlíku

Fyzika

Vyučující Jakub Zvěřina

Hudební výchova

Vyučující Tomáš Stanček

Týden země - dubnový měsíční úkol

Poznámka

Vše najdete na stánkách předmětu HV.
Zpracujte aktivity a zamyslete se, co má společného péče o naši planetu a naše okolí s hudbou a vodou (modrou)

Tělesná výchova

Vyučující Martin Skýva

Květnová "vertikální" výzva

Poznámka

Květen, lásky čas - nebudeme soutěžit, jdeme do toho všichni společně.
Zapisovat budeme opět v rámci tříd, sčítat potom celá škola dohromady.