Týdenní plány

Týden 27.3.2023 - 31.3.2023

Český jazyk a literatura

Vyučující Iveta Jeřábková

Příprava na přijímací zkoušky

Anglický jazyk

Vyučující Tereza Havlová

Thinking Outside the Box - Reading
Listening & Vocabulary in Use

Německý jazyk

Vyučující Iveta Číhalová

příroda procvičování viz příloha
učte se slovíčka z pracovního listu, co jste si vymalovali a máte ho doma

Přílohy

Matematika

Vyučující Jana Kerzelová

Jehlan, kužel - povrch
Pythagorova věta v tělesech
Didaktický test -středa 29.3. (PS TESTY + rýsovací pomůcky)
Jehlan, kužel - objem - procvičování

Informatika

Vyučující Tomáš Titěra

Strojové učení - rozpozná umělá inteligence emoce?

Poznámka

Základní emoce: hněv, znechucení, strach, štěstí, smutek a překvapení.

Dějepis

Vyučující Iveta Jeřábková

Důsledky 2. světové války. Odsun Němců z Československa.

Zeměpis

Vyučující Tereza Doudová

po šroťáku
Kraj k prezentaci: Olomoucký, Moravskoslezský a Zlínský
Hlídej si body obsahu, kritéria, sešit.
Doporučuji všem vytvořit prezentaci nyní. Ulehčí vám to školní práci v dubnu.

Přírodopis

Vyučující Eva Hilčerová, Jakub Holec

Vnější geologické děje

Poznámka

Shrnutí vnějších geologických dějů - viz encyklopedické stránky z minulé hodiny
Zadání dlouhodobého úkolu na modelování vybraných geologických dějů

Fyzika

Vyučující Jakub Zvěřina
Poznámka

Prezentace k opakování učiva 2. stupně - zápis do pátku 17.2.2023

Chemie

Vyučující Eva Hilčerová

Alkoholy - dokončení
Karbonylové sloučeniny

Poznámka

- vícesytné alkoholy (učebnice strana 64)
- aldehydy, ketony ( učebnice str. 66)

Tělesná výchova

Vyučující Martin Skýva

Vedení hodiny žáky 9. tříd.