Týdenní plány

Týden 16.5.2022 - 20.5.2022

Německý jazyk

Vyučující Šárka Trojanová

V květnu dokončíme téma "Mein Tagesablauf" a začneme nové téma "Essen".

Vyučující Iveta Číhalová

testík slovíček - téma jídlo - viz příloha
PS str.72,73,74,75 - procvičování

Matematika

Vyučující Hana Hollanová

Opakování poměrů
Přímá úměra
Hranoly

Poznámka

17.5. je souhrnná písemka, která bude zaměřena na témata: procenta, promile, objem a povrh krychle a kvádru, kruhový graf a kartézské souřadnice v rovině
Žáci budou moci používat své materiály (sešit, porfolio), rýsovací potřeby.

Informatika

Vyučující Tomáš Titěra

Scratch - ověření, co už umíme

Dějepis

Vyučující Ondřej Nejedlý

České země po husitských válkách
- Albrecht Habsburský, Ladislav Pohrobek, Jiří z Poděbrad a Matyáš Korvín

Přírodopis

Vyučující Helena Staňková

čeledi rostlin

Fyzika

Vyučující Jana Kerzelová

Rovnováha na páce - procvičování a laboratorní práce

Poznámka

Test - úterý 17.5. - rovnováha na páce (příklady na procvičování v PS a na webu - viz odkaz)

Svět práce - pěstitelství

Vyučující Vít Beran, Helena Staňková

Pěstitelství zahajujeme na zahradě.

Poznámka

Čeká nás postupně úprava záhonů, předpěstování sadby, budeme sázet cibuloviny, jiřinky... a vysévat zeleninu a květiny. Budeme pracovat na zahradě, tedy nezapomeňte na správné oblečení, přezutí, pracovní rukavice a podobně.